Инвертебрата

БН2101


  Следни испити од овој предмет:

 • 12 Јануари 2018 во 10:00 Прва декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 31 Јануари 2018 во 10:00 Втора декада од зимскиот испитен рок 2018
 • 23 Мај 2018 во 10:00 Устен испит Просторија 217
 • 08 Јуни 2018 во 10:00 Устен испит Просторија 217
 • 21 Мај 2018 во 10:00 Практичен испит Просторија 217
 • 06 Јуни 2018 во 10:00 Практичен испит Просторија 217
 • 30 Август 2018 во 10:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 13 Септември 2018 во 11:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
 • 26 Ноември 2018 во 08:00
 • 28 Јануари 2019 во 10:00
 • 10 Јуни 2019 во 10:00
 • 21 Јуни 2019 во 10:00
 • 04 Септември 2019 во 10:00
 • 27 Септември 2019 во 12:30
 • 04 Октомври 2019 во 10:00 Практичен испит
 • 07 Октомври 2019 во 10:00 Теоретски испит
 • 24 Јануари 2020 во 09:00
 • 14 Февруари 2020 во 09:00
 • 14 Јуни 2021 во 10:00 Практичен испит
 • 15 Јуни 2021 во 10:00 Торетски испит
 • 28 Јуни 2021 во 10:00 Практичен испит
 • 29 Јуни 2021 во 10:00 Теоретски испит
 • 03 Септември 2021 во 10:00

  Материјали

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.