Доделена настава, академска 2023/2024

Доделена настава, академска 2023/2024

Почитувани, во прикачениот документ погоре, достапно е доделувањето наставата (предмети и соодветни наставници) за студиските програми на Институтот за биологија за академска 2023/2024, по различни акредитациии назначени за секој семестар.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.