Редовен професор д-р Милица Ристовска


Материјали


Кабинет 213,72 Локал 613 Дир. телефон 02 3249 613 Email milica.ristovska@yahoo.com Консултации среда од 10-12 часот и петок од 10 -12 часот
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.