Соопштенија

04 Октомври 2020

РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ

Почитувани колеги,

Објавен е распоред за предавања и вежби за студенти од ИБ (Распоред за предавања, зимски семестар – во менито, десно) за време на корона состојбата во зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година, кој се базира нa некои од следниве правила:

  1. Наставата ќе се одвива циклично (2 недели предавања, 2 недели вежби).
  2. Со иста динамика ќе се одвива наставата за 1 и 7-ми семестар, а наизменично на тоа, со иста динамика наставата во 3 и 5-ти семестар (види Генерален план за наизменична настава).
  3. Предавањата ќе се одвиваат online, со дупли термини во текот на една работна недела (види распоред за предавања за секој од семестрите).
  4. Вежбите ќе се одвиваат на факултет, со физичко присуство, во групи не поголеми од 12 студенти, во единечни термини во текот на една работна недела  (види распоред за вежби за секој од семестрите).
  5. Контактот со професорите може да го остварите преку личниот маил на професорот или асистентот.
  6. Наставата за студентите од 1 семестар започнува на 5.10.2020. За сите останати семестри, контактирајте го соодветниот професор или асистент.
  7. Студентите кои запишуваат предмети од различни семестри, ќе мора да воспостават личен контакт со соодвените професори за организирација на присуството на предавања и вежби.
  8. Финално, ве молиме почитувајте ги протоколите пропишани за однесување во корона состојба.

ВИ ПОСАКУВАМЕ ЗДРАВЈЕ И УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА

Институт за биологија


02 Октомври 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНИ ГРУПИ НА СТУДЕНТИ ОД ПРВ СЕМЕСТАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ ВЕЖБИ 

Се известуваат студентите од прв семестар дека вежбите ќе се одвиваат во групи од најмногу 12 студенти. Списокот на групите по насоки можете да го симнете овде.


29 Септември 2020

Прв Академски час 2020/2021

Почитувани студенти запишани во 1. семестар од академската 2020/2021,

Ве известувамe дека првиот Академски час во новата учебна година на 01.10.2020 г. (четврток) ќе биде организиран во Информатичкиот амфитеатар според следниот распоред:

Молекуларна биологија со генетика

 12,00 h

Нутриционизам

 13,00 h

Биохемија и физиологија
Биологија
Екологија
Биологија-Хемија

 14,00 h


29 Септември 2020

С О О П Ш Т Е Н И Е


Се молат студентите од прва година биологија (сите насоки), да го запишат својот мејл за контакт (заедно со сопственото име и презиме и број на индекс) во соодветната табела според насоката, на овој линк, заради комуникација во врска со претстојната настава.


26 Септември 2020

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ОД АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОД. ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ИБ

Сите информации се достапни во прикачениот документ, а истите (заедно со потребните формулари) може да се најдат и на сајтот на ПМФ.

симни документ


25 Септември 2020

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

Почитувани колеги,

Информациите во врска со изборните предмети при уписот на зимскиот семетар за студентите од насоката Биохемија и физиологија се дадени во приложениот документ.

Како потсетување, при уписот во i-Know системот, прво треба да се запишат (презапишат) неположените задолжителни предмети од претходниот или претходните зимски семестри. Потоа се запишуваат задолжителните предмети од новиот семестар и во зависност од преостанатите кредити на крајот се запишуваат изборни предмети (прво неположените од претходните зимски семестри, па потоа изборните предмети од новиот семестар).

Ве молам постојано следете ги соопштенијата на сајтот на ИБ и на сајтот на ПМФ во врска со уписот на семестарот.

Со почит,

Координатор за насоката Биохемија и физиологија

симни документ


25 Септември 2020

Дополнителни термини за испити кај проф. Билјана Миова

Почитувани колеги 

На 28.09.2020 со почеток во 11ч ќе има дополнителен термин по предметот Исхрана и метаболизам.

На 29.09.2020 со почеток во 10ч ќе има дополнителен термин по останатите предмети (освен за Лабораториски практикум). 

Линкот за ЗООМ е следниот

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6660435818?pwd=Vlc4STZuN3Y4RitVdVpPYmJqcDU4Zz09

Meeting ID: 666 043 5818

Password: 650479

 

Проф. Билјана Миова25 Септември 2020

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА

Почитувани колеги,

Информациите во врска со предметите при уписот на зимскиот семетар за студентите од насоката Студии по биологија се дадени во приложениот документ.

Како потсетување, при уписот во i-Know системот, прво треба да се запишат (презапишат) неположените задолжителни предмети од претходниот или претходните зимски семестри. Потоа се запишуваат задолжителните предмети од новиот семестар и во зависност од преостанатите кредити на крајот се запишуваат изборни предмети (прво неположените од претходните зимски семестри, па потоа изборните предмети од новиот семестар).

Ве молам постојано следете ги соопштенијата на сајтот на ИБ и на сајтот на ПМФ во врска со уписот на семестарот.

Со почит,

Координатор за насоките студии по биологија,студии по екологија, двопредметни студии по биологија-хемија

симни документ


25 Септември 2020

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА СТУДИИ ПО ЕКОЛОГИЈА

Почитувани колеги,

Информациите во врска со предметите при уписот на зимскиот семетар за студентите од насоката Студии по екологија се дадени во приложениот документ.

Како потсетување, при уписот во i-Know системот, прво треба да се запишат (презапишат) неположените задолжителни предмети од претходниот или претходните зимски семестри. Потоа се запишуваат задолжителните предмети од новиот семестар и во зависност од преостанатите кредити на крајот се запишуваат изборни предмети (прво неположените од претходните зимски семестри, па потоа изборните предмети од новиот семестар).

Ве молам постојано следете ги соопштенијата на сајтот на ИБ и на сајтот на ПМФ во врска со уписот на семестарот.

Со почит,

Координатор за насоките студии по биологија, студии по екологија, двопредметни студии по биологија-хемија

симни документ


25 Септември 2020

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ДВОПРЕДМЕТНИТЕ СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА

 

Почитувани колеги,

Информациите во врска со предметите при уписот на зимскиот семетар за студентите од двопредметните студии по биологија и хемија се дадени во приложениот документ.

Како потсетување, при уписот во i-Know системот, прво треба да се запишат (презапишат) неположените задолжителни предмети од претходниот или претходните зимски семестри. Потоа се запишуваат задолжителните предмети од новиот семестар и во зависност од преостанатите кредити на крајот се запишуваат изборни предмети (прво неположените од претходните зимски семестри, па потоа изборните предмети од новиот семестар).

Ве молам постојано следете ги соопштенијата на сајтот на ИБ и на сајтот на ПМФ во врска со уписот на семестарот.

Со почит,

Координатор за насоките студии по биологија, студии по екологија, двопредметни студии по биологија-хемија

 

 

симни документ


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.