Соопштенија

03 јули 2023

Резултати од  теорестки испит кај Проф. д-р Ленка Цветановкса  

 

 

 

 

Јунска испитна сесија- втора декада 

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ 29.06.2023 ГОДИНА

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈА

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

16035

БХФ

6

2

16518

БХФ

5

 БИОХЕМИЈА 3

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

17745

МБГ

8+

2

17717

БХФ

7

3

17763

БХФ

7-

 БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

17998

НУТ

7-

2

18018

НУТ

5

3

17742

НУТ

5

4

17704

НУТ

5

5

18014

НУТ

5

 БИОХЕМИЈА ЗА ЕКОЛОЗИ

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

17997

ЕКО

5

 МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНАТА

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

18372

НУТ

6

2

18370

НУТ

5

3

18382

НУТ

5

4

18539

НУТ

5

 ДИДАКТИКА

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

18005

БН

6

2

18034

БН

6

 

03.07.2023 год.                            КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА


29 јуни 2023

СООПШТЕНИЕ

Сите студенти на Институтот за биологија кои немаат заведено оценки во индекс можат да дојдат во петок 30.06.2023 во 12 часот во Лабораторија бр. 79 со пријава и индекс.

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ


29 јуни 2023

РЕЗУЛТАТИ кај проф. Ребок

Резултатите од испитот одржан во втора декада по предметите Цитологија и Хистологија и ембриологија можете да ги видите на следниот линк. Даден е список само на положените студенти.


27 јуни 2023

Повик за практикантство - РЕПЛЕК

Реплек, во рамки на Програмата за практиканство, објавува Повик за пријавување за летна практична обука со можност за вработување.

Повеќе информации во прикачениот документ и на следниот линк: https://www.vrabotuvanje.com.mk/Rabota/434150/Povik-za-praktikantstvo/

симни документ


26 јуни 2023

Резултати од  практичен испит кај Проф. д-р Ленка Цветановкса  

 

 

 

 

Јунска испитна сесија- втора декада 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ 21.06.2023 ГОДИНА

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈА

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

17738

МБГ

9

2

17711

МБГ

9

3

9029

БХФ

9

4

17716

БХФ

7

5

16480

МБГ

7

6

17698

БХФ

5

 БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

17742

НУТ

6-

2

18014

НУТ

5

 БИОХЕМИЈА 3

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

17717

БХФ

9

2

17433

МБГ

9

 ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

18056

БН

5

2

18209

БН

5

 МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНАТА

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

18362

НУТ

10

2

18375

НУТ

10

3

18065

НУТ

10

4

18371

НУТ

9

 

 

26.06.2023 год.                            КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА


26 јуни 2023

ПРОМЕНА НА ТЕРМИН ЗА УСМЕН ИСПИТ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЛЕНКА ЦВЕТАНОВСКА

УСНИОТ ИСПИТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЛЕНКА ЦВЕТАНОВСКА ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - ВТОРА ДЕКАДА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 03.07.2023 ГОДИНА (ПOНЕДЕЛНИК) СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ ВО КАБИНЕТ БРОЈ 202/204

 

КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА


22 јуни 2023

Термини за испитните декади во СЕПТЕМВРИСКА испитна сесија кај

Проф.д-р Ленка Цветановска

 

Прва декада
04.09.2023- 12:00 - Информатички амфитеатар - Практичен испит
05.09.2023 - 12:00 - Информатички амфитеатар - Теоретски испит

Втора декада
14.09.2023 -12:00 - Информатички амфитеатар - Теоретски испит
14.09.2023 -10:00 - Кабинет -Усмен испит за изборни предмети
15.09.2023 -12:00 - Информатички амфитеатар - Практичен испит
 

 

Студентите кои планираат да полагаат во некој од горенаведените термини задолжително да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k5L6-XeMkGdf7rCvgwcD2uSvELa23-Ryk9qLVz-lrDM/edit?usp=sharing


19 јуни 2023

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ (I ДЕКАДА) НА КАТЕДРАТА ЗА ФИЗИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА

Резултатите можете да ги најдете на следниов линк

Термин за увид: 27.06.2023 10:00-14:00

Потсетување: Практичниот испит во втора декада е закажан за 29.06.2023 од 14:00. Студентите кои ќе полагаат задолжително да се запишат на следниов список

За просторијата за полагање ќе бидете дополнително известени преку e-mail.


16 јуни 2023

Резултати од испитите за предметите кои се полагаат кај проф.др. Гордана Димеска за I декада од ЈУНСКА сесија

Резултати практичен испит Јунска сесија
1 декада 08 и 09.06.2023
Број на индекс Насока Предмет Колоквиум/испит Бодови
17914 Наставна Цитологија 2 кол 1.5
18538 Нутриционизам Цитологија 2 кол 5
18218 Наставна Цитологија 2 кол 3.5
18168 Наставна Цитологија 2 кол 2
18395 БХФ КБ 2 кол 2
18379 Нутриционизам Цитологија 2 кол 3.5
18399 БХФ КБ 2 кол 6
18275 БХФ КБ 2 кол 5
14364 БХФ АМР испит 5
18386 БХФ АМР 1 кол 7
17316 БХФ Генетика испит 7.5
17640 БХФ Генетика испит 9.5
18403 БХФ Генетика испит 9.5
16759 МБ Генетика испит 10.5
17433 МБГ Генетика испит 9
18061 Нутриционизам Генетика испит 3.5
17760 Нутриционизам Генетика испит 8.5
17695 МБГ Генетика испит 11.5
17940 МБГ Генетика испит 6
Резултати ТЕОРЕТСКИ испити Јунска сесија
1 декада 12.06.2023
ГЕНЕТИКА     ТЕОРИЈА  
Број на индекс Насока Предмет Колоквиум/испит Бодови
17759 Нутриционизам Генетика 1 кол 17.1
17640 БХФ Генетика 1 кол 18
17433 МБГ Генетика 1 кол 15.5
17629 БХФ Генетика 1 кол 19.1
17763 БХФ Генетика 1 кол 12
17779 МБГ Генетика 1 кол 10.9
18403 БХФ Генетика 2 кол 25.2
17734 БХФ Генетика 1 кол 26.4
17706 МБГ Генетика 1 кол 19
17745 МБГ Генетика 2 кол 24.2
18221 Б-Х Генетика 1 кол 33.2
17998 Нутриционизам Генетика 2 кол 17.7
15480 Б-Х Генетика 1 кол 26.2
17229 Нутриционизам Генетика 1 кол 22.5
18049 Нутриционизам Генетика 1 кол 19.3
18018 Нутриционизам Генетика 2 кол 0
17704 Нутриционизам Генетика 2 кол 0
17915 МБГ Генетика 1 кол 0
17751 БХФ Генетика 1 кол 0
         
АНАТОМИЈА И МОРФОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА
    ТЕОРИЈА  
Број на индекс Насока Предмет Колоквиум/испит Бодови
18295 МБГ АМР 1 кол 23.5
18550 БХФ АМР 1 кол 24
18267 БХФ АМР 2 кол 38
18286 МБГ АМР 2 кол 26
18302 МБГ АМР 2 кол 30
18383 МБГ АМР 2 кол 39
18293 МБГ АМР 2 кол 30
18366 МБГ АМР 2 кол 24
18305 МБГ АМР 2 кол 32.5
18285 МБГ АМР 2 кол 34
18304 МБГ АМР 2 кол 25.5
18314 МБГ АМР 2 кол 18.5
18330 МБГ АМР 2 кол 7.5
18334 МБГ АМР 2 кол 29
18320 МБГ АМР 2 кол 13
18319 МБГ АМР 2 кол 34.5
18546 БХФ АМР 2 кол 21.5
18298 МБГ АМР цел испит 0
         
КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА/ЦИТОЛОГИЈА
    ТЕОРИЈА  
Број на индекс Насока Предмет Колоквиум/испит Бодови
18282 БХФ Клеточна биологија 2 кол 20
18303 МБГ Клеточна биологија 2 кол 29.5
18386 БХФ Клеточна биологија 2 кол 22.75
18283 БХФ Клеточна биологија 2 кол 20
18218 БХФ Клеточна биологија 2 кол 16
18551 БХФ Клеточна биологија 2 кол 21.2
18322 МБГ Клеточна биологија 2 кол 16.65
18543 БХФ Клеточна биологија 2 кол 12.25
18307 МБГ Клеточна биологија 2 кол 11
18392 БХФ Клеточна биологија 2 кол 13.25
18557 БХФ Клеточна биологија 2 кол 16
18397 БХФ Клеточна биологија 2 кол 14.75
18400 БХФ Клеточна биологија 2 кол 8.5
18346 МБГ Клеточна биологија 2 кол 15.4
18545 БХФ Клеточна биологија 2 кол 14.75
18266 БХФ Клеточна биологија 2 кол 17.25
18558 БХФ Клеточна биологија 2 кол 13.45
18388 БХФ Клеточна биологија 2 кол 16
18371 НУТ Цитологија 2 кол 14
18382 НУТ Цитологија 2 кол 12.5
18350 НН Цитологија 2 кол 26.5
18347 НН Цитологија 2 кол 16
18357 НУТ Цитологија 2 кол 7
18638 НУТ Цитологија 2 кол 6
18361 НУТ Цитологија 2 кол 7.25
18355 НН Цитологија 2 кол 9.5

16 јуни 2023

Резултати од испитот одржан на 13.06.2023

Испитот одржан на 13.06.2023 го положија следните студенти:

17503       9

17647       7

17212       9

18054       7

16759       9

17124       9

17249       8

Напомена: Колегите од наставна насока ЗАДОЛЖИТЕЛНО да донесат инсектариум. Во спротивно нема да добијат оценка во iKnow.


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.