Соопштенија

09 октомври 2022

Испитите во ноемвриски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 24.12.2022 од 12 часот во биолошки афитеатар


 

Испитите во ноемвриски испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 24.12.2022 од 12 часот во биолошки афитеатар


04 октомври 2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Катедра за анимална физиологија, екофизиологија и ензимологија

Сите студенти кои ќе ги слушаат (ќе ги запишат/презапишат) долунаведените предмети од зимскиот семестар 2022/23 кај предметните професори проф. д-р. Сузана Д. Ќовкаровска и проф. д-р Билјана Миова, ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се приклучат на соодветните групи креирани на Microsoft Teams користејќи ги наведените кодови. 

*Групите ќе се користат за консултации и споделување на материјали потребни за изведување на практична теоретска настава.

Предмет

Насока

Професор

КОД

Анимална физиологија

Молекуларна биологија

проф. д-р. Сузана Д. Ќовкаровска

qrbbhsv

Анимална физиологија

Биохемија физиологија

проф. д-р. Сузана Д. Ќовкаровска

qrbbhsv

Физиологија на животни

Биологија-хемија

 

проф. д-р. Сузана Д. Ќовкаровска

qrbbhsv

Исхрана и метаболизам 2

Нутриционизам

проф. д-р. Сузана Д. Ќовкаровска

6teu598

 

Предмет

Насока

Професор

КОД

Анимална физиологија

Екологија

проф. д-р Билјана Миова

b00ugvh

Анимална физиологија

Наставна насока

 

проф. д-р Билјана Миова

b00ugvh

Екофизиологија

Биохемија и физиологија

проф. д-р Билјана Миова

8wcexs7

  Постапка за приклучување во соодветна група:

 Join or create a team ->  Join a team with a code ->  *соодветен код*


29 септември 2022

Прв академски час/2022 година

 

На ден 03.10.2022 година (понеделник)  ќе се одржи првиот академски час со поче­ток во 12:00 часот, во амфитеатарот "проф. д-р Ордан Печијаре"- (кој се наоѓа на приземје во горната зграда на Факул­тетот). 

Новите студенти кои се запишани на сите студиски програми на Природно–математичкиот факултет во Скопје  во учебната 2022/2023 година, ќе бидат поздравени од  деканот на Факултетот проф. д-р Александар Скепаровски.

Со свеченоста ќе се одбележи и почетокот на новата академска учебна година.

По свеченоста, новите студенти на Институтот за биологија се замолуваат да останат во амфитеатарот "проф. д-р Ордан Печијаре" каде ќе им бидат врачени индексите од раководителот на институтот проф. д-р Рената Ќуштеревска во 12:45 часот.


29 септември 2022

Почеток на зимски семестар во новата учебна 2022/2023 година

Се известуваат сите студенти на Институтот за биологија дека зимскиот семестар во новата учебна 2022/2023 година ќе започне на 12.10.2022 година.

Наставата ќе се одвива со физички присуство. Дополнително, следната недела ќе биде споделен распоредот на web страната на Институтот за биологија.

 

 

Од Раководителот на Институт за биологија

                    проф. д-р Рената Ќуштеревска


28 септември 2022

Plant Professional and Leadership Rotational Development Program - програма за пракса во Џонсон Мети 

Повеќе информации во постерот и во прикачениот документ.

симни документ


21 септември 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ КАЈ Проф. д-р Ленка Цветановска 

ВТОРА ДЕКАДА-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БХФ

17664

10

2

МБГ

17377

10

3

БХФ

17382

9

4

БХФ

17532

9

5

МБГ

17381

9

6

МБГ

17405

8

7

МБГ

17043

условно

8

БХФ

16518

5

БИОХЕМИЈА 3

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БХФ

17544

10

2

МБГ

17518

10

3

БХФ

17517

10

4

БХФ

17297

10

5

МБГ

17492

9

6

МБГ

17615

6

7

МБГ

17433

5

8

МБГ

17440

5

9

МБГ

17428

5

10

МБГ

17265

5

БИОХЕМИЈА ЗА ЕКОЛОЗИ

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

ЕКО.

18075

6

2

ЕКО.

17994

условно

БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТРИ.

17704

5

ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НБ

17694

Условно

2

НБХ

17314

5

ДИДАКТИКА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НБХ

15480

7

2

НБХ

13786

5

МАКРО И МИКРОНУТИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТРИ.

18018

Условно

 

21.09.2022 год.                            КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА


21 септември 2022

Дополнителен термин за полагање Клиничка биохемија

Се известуваат студентите дека предметот Клиничка биохемија може да се полага и во следните дополнителни термини:

практичен дел: 13.10.2022 (четврток) во 14 часот

теорија: 17.10.2022 (понеделник) во 12 часот

Заинтересираните студенти да се пријават најдоцна два дена пред испитот на следната табела: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YkEgIaAWDBp2dDQUdLWV_BT9JSAJjbaIlg4gus7ARTQ/edit?usp=sharing 

 

Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска

Катедра за експериментална биохемија


21 септември 2022

РЕЗУЛТАТИ од практичниот испит за група предмети на Катедра за општа физиологија и имунологија, втора декада, август-септемвриска сесија 2022

Број на индекс

Предмет

Оцена

17269

Молекуларна имунологија

9

17311

Имунологија

9

17280

Имунологија

8

17137

Имунологија со имунохемија

7

17239

Имунологија

5

17339

Имунологија

5

15218

Имунологија

8

16434

Имунологија со имунохемија

5

17233

Имунологија

6

17229

Имунологија

7

17336

Молекуларна имунологија

9

12672

Имунологија

8

17645

Имунологија со имунохемија

6

16927

Имунологија со имунохемија

6

17717

Физиологија 2

10

17746

Физиологија 2

5

17688

Општа физиологија

5

17619

Физиологија 1

6

17845

Општа физиологија

10

17519

Општа физиологија

5

Прашања и консултации во врска со резултатите може да бидат доставени по е-маил.


20 септември 2022

Резултати од испитите кај проф. Катерина Ребок одржани во втора декада:

Хистологија и ембриологија, Хистологија (теоретски дел):

Број на индекс

Бодови

9029

65 (положи)

17982

59 (положи)

18260

57 (положи)

18228

56,5 (положи)

17998

54 (положи)

17885

52,5 (положи)

18074

49,5 (положи)

17986

43 (положи)

18028?

41,5 (положи)

18041

38 (не положи)

17597

37,5 (не положи)

18209

32 (не положи)

18061

23,5 (не положи)

17515

20,5 (не положи)

18056

20 (не положи)

18005

14 (не положи)

18034

2 (не положи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цитологија (практичен и теоретски дел):

Број на индекс

Практичен дел

Теоретски дел

18016

6 (положи)

23,5 (положи)

18014

0 (не положи)

16,5 (не положи)

18060

9 (положи)

 

18007

 

25,5 (положи)

 


17 септември 2022

Информации за упис на зимски семестар во учебната 2022/2023 година

 

Промена на начинот и времето за шалтерско работење со студентите на ПМФ

Ве известуваме дека започнувајќи од 19.09.2022 година до 30.09.2022, Одделението за студентски прашања ќе работи на 2 позиции (табела), од 10.30-15.30 часот, со точно закажани термини од страна на студентите.

Институт

линк

шалтер

Институт за математика

Институт за физика

двопредметни студии по математика-физика

Институт за географија

Институт за етнологија и антропологија 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OxnQ2U-NQOW-MEPbKlLWbFgXDDrku8Gxg5jIHNBphVQ/edit#gid=0

 

 

шалтер 1

Институт за биологија

Институт за хемија

двопредметни студии по биологија-хемија

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R1EcldOa1TsuuS1_SIozk5Gvi8ptnHTDYIWUTY4zbyg/edit#gid=0

 

шалтер 2

Термини треба да резервираат:

-       студентите кои запишуваат зимски семeстар во уч.2022/2023 година,

-       студентите кои имаат прекин и сакаат да ги продолжат своите студии,

-       студентите кои сакаат да ги стават своите студии во мирување,

-       студентите кои треба да дипломираат и да го проверат своето студентски досие, со следнава напомена:   студентите кои до 26.10.2022 година ќе ја одбранат својата дипломска работа се ослободуваат од запишување на зимскиот семестар, во учебната 2022/2023 година.

Студентите без резервиран термин нема да бидат услужени.

Рокови:

Рокови за запишување на зимскиот семестар во уч.2022/2023 година

Редовен рок

19 - 30.09.2022

 

- студентот може да го запише зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година во период од 19.09.2022 година до 30.09.2022 година

Рок за задоцнето запишување

03 -  28.10.2022

-  студентот кој не го запишал зимскиот семестар во  учебната 2022/2023 година во редовниот рок, може да го стори во период од 03.10.2022 година до 28.10.2022 година, со поднесено барање со образложение и плаќање на надоместок од 1.000 денари, уплатени на жиро-сметката на ПМФ, цел на дознака - за задоцнето запишување, приходна шифра-програма-начин 723019-41-2

/

-       по истекот на рокот за задоцнето запишување, на студентот нема да му биде дозволено запишување на зимскиот семестар.

Рок за поднесување на барање за мирување на студии, до 28.10.2022 година

-       барање за мирување на студиите, студентот може да побара во роковите за упис на семестарот, но не подоцна од 28.10.2022 година. Се приложува соодветна документација во прилог на барањето, со која се објаснува причината за мирување на студиите. (не се уплаќа никаков  надоместок)

Рок за бранење на дипломска работа

-       студентите кои до 26.10.2022 година ќе ја одбранат својата дипломска работа се ослободуваат од запишување на зимскиот семестар, во учебната 2022/2023 година.


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.