Соопштенија

28 Јуни 2019

Резултати од испитот по предметот „Имунологија“ за насоката „биохемија и физиологија“, одржан на 28.6.2019 год.

Бр. на индекс - Оценка

16010 - 6

15624 - 6

15628 - 6

16049 - 6

15223 - 8

Тетратките се достапни за увид.


13 Јуни 2019

Резултати од практичниот испит по предметот „Општа физиологија“, „Молекуларна физиологија“  и „Општа физиологија 2“

одржан на 13.06.2019 година

Забелешка:

- Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

Од предметниот асистент


10 Јуни 2019

Поместување термин за теоретски испит - Катедра за Експериментална Биохемија

Датумот за полагање на теоретскиот дел од испитите во првата декада на Катедрата за Експериментална Биохемија се поместува за 13.06.2019 (четврток)03 Јуни 2019

Резултати од испитот по предметот „Имунологија“, одржан на 30.5.2019

Број на индекс - Оценка

15864 - 6

15605 - 7

15596 - 5

15861 - 8

15201 - 7

Тетратките се достапни за увид.


28 Мај 2019

Термини за практичните испити во летна испитна сесија во уч. 2018/2019 година на Катедрата за општа физиологија и имунологија

Термини за практичните испити во летната испитна сесија во уч. 2018/2019 година, по предметите „Општа физиологија“ (студии по биохемија и физиологија и студии по биологија), „Молекуларна физиологија“ (студии по молекуларна биологија), „Анатомија и физиологија на човек“ (двопредметни студии по биологија-хемија)  и „Општа физиологија 2“ (студии по аналитичка биохемија) се:

  • Прва декада: 13.06.2019 г. од 10 часот
  • Втора декада: 28.06.2019 г. од 10 часот

Напомена: Студентите имаат право да полагаат во еден од наведените термини со задолжително евидентирање на списокот пред лаб. 78, најдоцна еден ден пред испитот.

                                                Од предметниот асистент


26 Мај 2019

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ВОН. ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИНА СЛАВЕВСКА – СТАМЕНКОВИЌ

 ВО ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 

Прва декада10. 06. 2019 (понеделник) во 10:00ч. (просторија 217)

Втора декада21. 06. 2019 (петок) во 10:00ч. (просторија 217)


22 Мај 2019

Tермини во летна (втора) испитна сесија за полагање на испити на Катедрата за молекуларна биологија 

Термините за полагање во летна (втора) испитна сесија на предметите кај професор д-р Сашо Панов и ас. д-р Славица Јосифовска се:

 - прва декада:  испит од практичниот дел од наставата на 5.6.2019 г. (среда) и испит од теоретскиот дел од наставата на 7.6.2019г. (петок);

 - втора  декада: испит од практичниот дел од наставата на 26.6.2019 (среда) и испит од теоретскиот дел од наставата на 28.6.2019 (петок).

Сите испити се со почеток од 12 часот.  

 За подобра организација на испитот, молиме студентите да се евидентираат на списокот на огласната табла пред Лабораторијата за молекуларна биологија најдоцна 2 часа пред полагањето. 


17 Април 2019

Резултати од испитите Основи на Анатомија на човек, Типологија на животни II и Споредбена анатомија - одржани во априлска сесија

Испитите ги положија следните студенти:

16995 -  39,5 поени

16717 -  39,5 поени

 

*Студентите кои не се наоѓаат на објавениот список - не положиле.


17 Април 2019

Известување за изборниот предмет Одбрани Поглавја од Онтогенија на ’Рбетници

Се известуваат студентите кои го запишале изборниот предмет дека ќе се одржи состанок со предметниот професор на

22.04.2019 (понеделник) во 11:00 во Лабораторија по Споредбена Анатомија (лаб. 72).

 

Се задолжуваат студентите да го најават своето присуство или отсуство кај предметниот асистент - julyarsovska@gmail.com.


15 Април 2019

Термин за практичните испити во априлска испитна сесија во учебна­та 2018/2019 година на Катедрата за општа физиологија и имунологија

Термин за практичните испити во априлска испитна сесија во учебна­та 2018/2019 година, по предметите „Општа физиологија“ (студии по биохемија и физиологија и студии по биологија), „Молекуларна физиологија“ (студии по молекуларна биологија), „Анатомија и физиологија на човек“ (двопредметни студии по биологија-хемија)  и „Општа физиологија 2“ (студии по аналитичка биохемија) е 19.04.2019 г. од 11 часот.


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.