Соопштенија

10 јули 2023

Термини за полагање во Августовско - септевриска испитна сесија (две декади) кај проф. д-р Златко Левков  

Им се соопштува на студентите дека испитите ќе се реализираат со физичко присуство во следниве термини:

 

ПРВА ДЕКАДА

 

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА АЛГИ и АЛГОЛОГИЈА

 21.08.2023 (понеделник) 10:00 h (практично)

 22.08.2023 (вторник) 11:00 h (теорија)

 

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАТОРИ

 21.08.2023 (понеделник) 10:00 h (практично)

 22.08.2023 (вторник) 11:00 h (теорија)

 

ВТОРА ДЕКАДА

 

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА АЛГИ И АЛГОЛОГИЈА

 04.09.2023 (понеделник) 10:00 h (практично)

 05.09.2023 (вторник) 11:00 h (теорија)

 

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАТОРИ

 04.09.2023 (понеделник) 10:00 h (практично)

  05.09.2023 (вторник) 11:00 h (теорија)


07 јули 2023

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОЛАГААТ ИСПИТИ ВО АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

кај предметните наставници Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и Проф. д-р Оливер Тушевски

ИСПИТИ ВО ПРВА ДЕКАДА

Датум на полагање

Списоци за запишување

ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Молекуларна биологија на растенија

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Физиологија на развиток на растенијата

5. Култура на растителни и анимални ткива

6. Растителни in vitro култури

7. Растителни секундарни метаболити

8. Биолошка активност на растителни екстракти

9. Генетски модифицирани организми

29.08.2023

Список

ТЕОРЕТСКИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Растителни секундарни метаболити

30.08.2023

Список

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Култура на растителни и анимални ткива

5. Растителни in vitro култури

6. Изборни предмети (Проф. Соња Гаџовска Симиќ)

31.08.2023

7. Молекуларна биологија на растенија

8. Физиологија на развиток на растенијата

30.08.2023

Список

9. Биолошка активност на растителни екстракти

10. Генетски модифицирани организми (Нутриционизам)

11. Изборни предмети (Проф. Оливер Тушевски)

31.08.2023

ИСПИТИ ВО ВТОРА ДЕКАДА

Датум на полагање

Списоци за запишување

ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Молекуларна биологија на растенија

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Физиологија на развиток на растенијата

5. Култура на растителни и анимални ткива

6. Растителни in vitro култури

7. Растителни секундарни метаболити

8. Биолошка активност на растителни екстракти

9. Генетски модифицирани организми

12.09.2023

Список

ТЕОРЕТСКИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Растителни секундарни метаболити

13.09.2023

Список

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Култура на растителни и анимални ткива

5. Растителни in vitro култури

6. Изборни предмети (Проф. Соња Гаџовска Симиќ)

14.09.2023

7. Молекуларна биологија на растенија

8. Физиологија на развиток на растенијата

13.09.2023

Список

9. Биолошка активност на растителни екстракти

10. Генетски модифицирани организми (Нутриционизам)

11. Изборни предмети (Проф. Оливер Тушевски)

14.09.2023

Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на списоците кои се достапни како линкови во ова соопштение до термините за полагање. Студентите можат да се запишат на електронските списоци најдоцна 3 дена пред објавените термини.
 Испитите ќе се одржат со физичко присуство.

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ

 Проф. д-р Оливер Тушевски
07 јули 2023

Термини за испитите (практичен и теоретски дел) за сите предмети на одделението за Екологија на растенијата во престојната Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија 

 - Прва декада -

 

Практичен испит  23.08.2023 10:00h

Теоретски испит   24.08.2023 10:00h 

- Втора декада -

Практичен испит  11.09.2023 10:00h

Теоретски испит   12.09.2023 10:00h

Испитите за сите предметите на одделението за Екологија на растенијата ќе се одржат во просторијата 223

Пријавување на ekologijanarastenija@gmail.com


06 јули 2023

Термини за полагање кај проф. Катерина Ребок во август-септемвриска испитна сесија од учебната 2022/2023 година

ПРВА ДЕКАДА: 

 

Без предиспитни вежби

Практичен испит: 24.08.2023 (од 10 часот во лаб. 216)

Теоретски испит: 25.08.2023 (од 10 часот)

 

ВТОРА ДЕКАДА: 

Предиспитни вежби: 12 и 13.09.2023 (од 9 часот во лаб. 216)

Практичен испит: 14.09.2023 (од 10 часот во лаб. 216)

Теоретски испит: 15.09.2023 (од 10 часот)

Студентите кои ќе полагаат во оваа сесија ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на следниот линк.


06 јули 2023

Заборавени индекси во Лабораторија за експериментална биохемија

Студентите со број на индекс 17551 и 16021 можат да ги подигнат своите индекси од Библиотеката на Институтот за биологија


06 јули 2023

РЕЗУЛТАТИ ВТОРА ДЕКАДА

Резултати од испитот Основи на анатомија на човек, Типологија на животни 2  и Споредбена анатомија, одржан на 29. 06. 2023, кај предметниот професор д-р Милица Ристовска 

На следниот ЛИНК се наведени само студентите кои го имаат положено теоретскиот испит.


05 јули 2023

Термини за полагање на испитите кај проф.др. Гордана Димеска за СЕСИЈА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ во учебната 2022/2023


 

I декада

Предиспитни вежби 29.08.2023 год. во лабораторија 221 од 10.00 часот 

Практичен дел 30.08.2023 год. во лабораторија 221 од 10.00 часот СПИСОК-практично

Теоретски дел (сите предмети) 31.08.2023 год. во Информатички амфитеатар од 10.00-12.00 часот СПИСОК-теорија

II декада

Предиспитни вежби 12.09.2023 год. во лабораторија 221 од 10.00 часот 

Практичен дел 13.09.2023 год. во лабораторија 221 од 10.00 часот СПИСОК-практично

Теоретски дел (сите предмети) 14.09.2023 год. во Информатички амфитеатар од 10.00-12.00 часот СПИСОК-теорија

 

*Студентите кои планираат да полагаат треба да го пријават испитот во iknow системот, и да се запишат на списоците за полагање. 

ЗАБЕЛЕШКА: Во случај на голем број на пријавени кандидати, Катедрата го задржува правото за промена на термините и бројот на групите.


 


05 јули 2023

Резултатите од практичниот испит на катедрата за имунологија и физиологија одржан во втора декада

Резултати од практичниот испит на катедрата за имунологија и физиологија одржан во втора декада можете да ги најдете на следниот линк


03 јули 2023

СООПШТЕНИЕ ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022/23 НА КАТЕДРАТА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА


Се известуваат студентите кои слушаат предмети на Катедрата за микробиологија и микробна биотехнологија дека термините за полагање испити во септемвриска испитна сесија 2022/23 година се:

ПРВА ДЕКАДА


- испит од практичен дел (тест) по МИКРОБИОЛОГИЈА, ХЕМИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА, МИКРО. СО МИКРО. НА ХРАНА, МИКРОБНА, ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, БИОТЕХНОЛОГИЈА, ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА (испитите по предметите кои се слушаат во летниот семестар на Катедрата во овој термин важат за студентите кои го имаат слушано предметот пред почеток на летниот семестар во 2023 година) на 30.08.23 (среда) од 10-11 часот; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VEA3EruNY4w5RwIV-lp8k07mpHLIthuYAhyhQLAEL5Y/edit#gid=0

- испит од практичен дел (лабораториски) по МИКРОБИОЛОГИЈА, ХЕМИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА, МИКРО. СО МИКРО. НА ХРАНА (важи само за оние студенти кои го запишале предметот по ПРВ ПАТ во учебната 2022/23 и ќе го положат првиот дел (тест) од практичниот испит по предметот Микробиологија) на 31.08.23 (четврток) од 10 часот; просторија 69; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXMgdMx7R73nEGMXqRppXOCotLxtkPhuEM--U9489qU/edit#gid=0

- испит од практичен дел (лабораториски) по МИКРОБНА, ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, БИОТЕХНОЛОГИЈА, ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА (важи само за оние студенти кои го запишале предметот по ПРВ ПАТ во летниот семестар во учебната 2022/23 година) на 01.09.23 (петок) од 10 часот; просторија 69; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qseWs84_bPiMi82UjeFh2ueafe5-4KiliHVpy9dlhP0/edit#gid=0

- испит од практичен и теоретски дел по ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ПРОБИОТИЦИ И ПРЕБИОТИЦИ, ВИРУСОЛОГИЈА, МИКРОБНА ЕКОЛОГИЈА на 05.09.23 (вторник) од 10-12 часот; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KRzXiwCty1JjONOhT_x6rEt-0fs8mW_bnMDg2Q5u9o4/edit#gid=0

- испит од теоретски дел на 06.09.23 (среда) од 9 часот

проф. д-р Џоко Кунгуловски (Микробиологија, Микробна, Прехранбена биотехнологија, Индустриска микробиологија – изборен предмет, Патогени микроогранизми – изборен предмет); кабинет 231; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HHuPX4l7shabu-8NPY85iiGn4lHo6Wcka_8gc8obhBU/edit#gid=0

проф. д-р Наталија Атанасова-Панчевска (Микробиологија, Хемиска микробиологија, Микро. со микро. на храна, Биотехнологија, Индустриска микробиологија); кабинет 167; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4yi5dx3hq-JUGLJya_fii_drvRhtpB7tjrBg-L0RYs/edit#gid=0
ВТОРА ДЕКАДА


- испит од практичен дел (тест) по МИКРОБИОЛОГИЈА, ХЕМИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА, МИКРО. СО МИКРО. НА ХРАНА, МИКРОБНА, ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, БИОТЕХНОЛОГИЈА, ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА (испитите по предметите кои се слушаат во летниот семестар на Катедрата во овој термин важат за студентите кои го имаат слушано предметот пред почеток на летниот семестар во 2023 година) на 21.09.23 (четврток) од 10-11 часот; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IqqK2gGYTs21VA1-XFv88EM3lVCRXtCj8ZJTbrpcIwk/edit#gid=0

- испит од практичен дел (лабораториски) по МИКРОБИОЛОГИЈА, ХЕМИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА, МИКРО. СО МИКРО. НА ХРАНА (важи само за оние студенти кои го запишале предметот по ПРВ ПАТ во учебната 2022/23 и ќе го положат првиот дел (тест) од практичниот испит по предметот Микробиологија) на 22.09.23 (петок) од 10 часот; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PYLEkhsZUQUkVS_s8AuyWNJMififU2ZD1g-stUT0nXs/edit#gid=0

- испит од практичен дел (лабораториски) по МИКРОБНА, ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, БИОТЕХНОЛОГИЈА, ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА (важи само за оние студенти кои го запишале предметот по ПРВ ПАТ во летниот семестар во учебната 2022/23 година) на 25.09.23 (понеделник) од 10 часот; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlFzoOtxeavydZZJTS79rA5N-F8mxySIYNIyaj0208I/edit#gid=0

- испит од практичен и теоретски дел по ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ПРОБИОТИЦИ И ПРЕБИОТИЦИ, ВИРУСОЛОГИЈА, МИКРОБНА ЕКОЛОГИЈА на 26.09.23 (вторник) од 10-12 часот; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/152r3bQbANvpAqMrKhSB_3BVROGFUzDIMyA8hVHdl_So/edit#gid=0

- испит од теоретски дел на 27.09.23 (среда) од 9 часот

проф. д-р Џоко Кунгуловски (Микробиологија, Микробна, Прехранбена биотехнологија, Индустриска микробиологија – изборен предмет, Патогени микроогранизми – изборен предмет); кабинет 231; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v4xu3Z-_a5-OnHolWZSG_2B6xDB8ZP-neZKyLJnrx34/edit#gid=0

проф. д-р Наталија Атанасова-Панчевска (Микробиологија, Хемиска микробиологија, Микро. со микро. на храна, Биотехнологија, Индустриска микробиологија); кабинет 167; Список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mXLMTgyfUc56bYM3ekRW7N34NSIQSA411xB8DcSyvwc/edit#gid=0Само оние студенти кои се запишани на списокот и ги имаат пополнето сите потребни податоци на истиот имаат право да го полагаат истиот. Оние студенти кои се пријавиле за испит ќе добијат известување во која просторија ќе се одвива испитот.

Списоците се затвораат 48 часа пред почеток на испитот.


03 јули 2023

Резултати од испитите за предметите кои се полагаат кај проф.др. Гордана Димеска за Ii декада од ЈУНСКА сесија

Резултати ПРАКТИЧЕН испит Јунска сесија 2 декада 22 и 23.06.2023
Број на индекс Насока Предмет Колоквиум/испит Бодови
18268 МБГ АМР 1 кол 3,5
18263 БХФ АМР 1 кол 5
18266 БХФ АМР 1 кол 6,5
18323 МБГ АМР испит 17
18325 МБГ АМР испит 10
18544 БХФ АМР испит 10
18392 БХФ АМР 1 кол 3,5
16296 БХФ АМР испит 10
17698 БХФ Генетика испит 8.5
17417 МБГ Генетика испит 13
18049 НУТ Генетика испит 9
18018 НУТ Генетика испит 1
17752 МБГ Генетика испит 5
18017 НУТ Генетика испит се откажа
17629 БХФ Генетика испит 5
17697 МБГ Генетика испит 7.5
17788 МБГ Генетика испит 3
17725 МБГ Генетика испит 7.5
17734 БХФ Генетика испит 3
18060 НУТ Генетика испит 5.5
18400 БХФ Клеточна биологија 2 кол 6
18330 МБГ Клеточна биологија 2 кол 6
18281 БХФ Клеточна биологија 2 кол 3
18032 БХФ Клеточна биологија 2 кол 1,5
18354 Наставна Цитологија 2 кол 6
18014 НУТ Цитологија 2 кол 1,5
         
Резултати ТЕОРЕТСКИ испити Јунска сесија
2 декада 26.06.2023
АНАТОМИЈА И МОРФОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА ТЕОРИЈА
Број на индекс Насока Предмет Колоквиум/испит Бодови
18386 БХФ АМР 1 кол 12.5
18302 МБГ АМР 1 кол 21
18329 МБГ АМР 2 кол 22.5
18336 МБГ АМР 2 кол 40
18332 МБГ АМР 2 кол 25.5
18311 МБГ АМР 1 кол 30
18398 БХФ АМР 2 кол 40
18309 МБГ АМР 2 кол 28.5
18263 БХФ АМР 2 кол 32
18272 БХФ АМР 2 кол 27
18346 МБГ АМР 2 кол 26.5
18289 МБГ АМР 2 кол 25.5
18333 МБГ АМР 2 кол 26
18301 МБГ АМР 2 кол 30
18324 МБГ АМР 2 кол 29
18341 МБГ АМР 2 кол 32.5
18397 БХФ АМР 2 кол 27.5
18544 БХФ АМР 1 кол 6.5
18544 БХФ АМР 2 кол 0
18315 МБГ АМР 1 кол 6.5
18315 МБГ АМР 2 кол 18
18291 МБГ АМР 1 кол 25
18291 МБГ АМР 2 кол 25.5
18557 БХФ АМР 1 кол 10
18557 БХФ АМР 2 кол 2.5
18320 МБГ АМР 2 кол 37
18284 МБГ АМР 1 кол 5
18284 МБГ АМР 2 кол 6
18549 БХФ АМР 2 кол 30.5
18312 МБГ АМР 2 кол 36.5
18310 МБГ АМР 2 кол 2
18310 МБГ АМР 1 кол 15.5
16296 БХФ АМР 1 кол 8
18550 БХФ АМР 2 кол 6
18314 МБГ АМР 2 кол 21
ГЕНЕТИКА ТЕОРИЈА
Број на индекс Насока Предмет Колоквиум/испит Бодови
17508 БХФ Генетика 1 кол 3.3
17417 МБГ Генетика 1 кол 5
17699 МБГ Генетика 1 кол 18.9
17734 БХФ Генетика 2 кол 7.7
17695 МБГ Генетика 2 кол 33.7
18049 НУТ Генетика 2 кол 15.8
17759 НУТ Генетика 2 кол 25
17515 БХФ Генетика 2 кол 23.5
17779 МБГ Генетика 2 кол 20.7
17590 МБГ Генетика 1 кол 2.4
17788 МБГ Генетика 2 кол 1.4
17788 МБГ Генетика 1 кол 2.7
17781 МБГ Генетика 1 кол 25
17316 БХФ Генетика 1 кол 22
17229 Нутриционизам Генетика 1 кол 10.6
Зимбери Наставна Генетика 1 кол 0
17212 Наставна Генетика 1 кол 3.2
17503 Наставна Генетика 1 кол 1
17309 БХФ Генетика 2 кол 20
15480 Б-Х Генетика 2 кол 11
18221 Б-Х Генетика 2 кол 28
17698 БХФ Генетика 1 кол 24.2
17531 МБГ Генетика 1 кол 25.8
17433 МБГ Генетика 1 кол 28.7
17334 БХФ Генетика 1 кол 27
9558/16 Психологија Генетика испит 3.8 (не положи)
КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА/ЦИТОЛОГИЈА ТЕОРИЈА
Број на индекс Насока Предмет Колоквиум/испит Бодови
18268 МБГ Клеточна биологија 2 кол 20
18392 БХФ Клеточна биологија 2 кол 10.25
18304 МБГ Клеточна биологија 2 кол 23.5
18313 МБГ Клеточна биологија 2 кол 15.2
18286 МБГ Клеточна биологија 2 кол 24.5
18385 МБГ Клеточна биологија 2 кол 29.4
18330 МБГ Клеточна биологија 2 кол 12.25
18322 МБГ Клеточна биологија 2 кол 20
18543 БХФ Клеточна биологија 2 кол 10.25
18284 МБГ Клеточна биологија 2 кол 5.25
18266 БХФ Клеточна биологија 2 кол 20
18323 МБГ Клеточна биологија 2 кол 16.25
18558 БХФ Клеточна биологија 2 кол 7.5
18396 БХФ Клеточна биологија 2 кол 15
18218 БХФ Клеточна биологија 2 кол 26.5
18388 БХФ Клеточна биологија 2 кол 18.5
18280 БХФ Клеточна биологија 2 кол 28
18339 МБГ Клеточна биологија 2 кол 15.5
18281 БХФ Клеточна биологија 2 кол 8.5
18541 Наставна Цитологија 2 кол 6.1
18347 Наставна Цитологија 2 кол 20
18354 Наставна Цитологија 2 кол 13
18014 НУТ Цитологија 2 кол 11.7
18355 Наставна Цитологија 2 кол 9.25
18541 Наставна Цитологија 2 кол 6.1
18379 НУТ Цитологија 2 кол 17
18362 НУТ Цитологија 2 кол 27.5
17914 Наставна Цитологија 2 кол 5.75
17722 Наставна Цитологија 2 кол 3.25
18540 НУТ Цитологија 2 кол 5.5
       

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.