Соопштенија

10 Ноември 2020

Испитите кај Професор д-р Маја Јорданова во ноемврискиот испитен рок ќе се полагаат на 24 ноември во 9 часот во лабораторијата 216

Испитите кај Професор д-р Маја Јорданова во ноемврискиот испитен рок ќе се полагаат на 24 ноември во 9 часот во лабораторијата 216


10 Ноември 2020

Термин за полагање во ноемвриска (дополнителна) испитна сесија кај Професор д-р Ленка Цветановска

Испитите кај Професор д-р Ленка Цветановска во ноeмвриската (дополнителна) испитна сесија ќе се полагаат на 26.11.2020 во 10h со физичко присуство.

Сите студенти да се пријават за полагање на следниот линк.

Катедра за растителна биохемија и физиологија


10 Ноември 2020

Практичен испит на Катедрата за општа физиологија и имунологија во дополнителната ноемвриска испитна сесија 2020г.

Полагањето на практичните испити во ноемвриската сесија 2020г. на Катедрата за општа физиологија и имунологија ќе се одржи на 01.12.2020 г.

Студентите треба задолжително да се пријават на следниот линк https://forms.gle/nEKoZqWfkFDzgBmt7  најдоцна два дена пред испитот.

Испитите ќе бидат спроведени online. Подетални информации и инструкции ќе добиете на вашите e-mail адреси еден ден пред испитот.

Марија Ангеловски


06 Ноември 2020

ТЕРМИН ЗА ПРВ ПИСМЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ГЕНЕТИКА (СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО)

Првиот писмен колоквиум по предметот Општа генетика ќе се одржи на 18.11.2020, од 10 до 12 часот. Пријавувањето за полагање на колоквиумот може да го направите на следниов линк. Поради запазување на протоколите, полагањето ќе се одвива во 2 групи: од 10 до 12 часот и од 13 до 15 часот. Студентите кои што веќе претходно се пријавиле за полагање со физичко присуство, треба само да се запишат во соодветниот sheet, во која група сакаа да полагаат.

Бројноста на студентите во двете групи треба да е балансирана. Доколку бројот на студентите во едната група е несразмерно поголем во однос на другата, катедрата го задржува правото да префрли одреден број во соодветната група, со претходна најава на студентите кои што ќе бидат префлени.

За просторијата каде што ќе се полага колоквиумот студентите ќе бидат известени на денот на полагањето.

ВАЖНО: Овој термин важи само за студентите кои што по првпат го запишале предметот во тековниов семестар и студентите кои што го презапишале предметот во овој семестар. Студентите кои што го слушале предметот во изминатата учебна година, ќе можат да го полагаат колоквиумот/испитот во терминот за Ноемвриската дополнителна сесија, кој што ќе биде дополнително објавен.

Со почит,

Катедра за генетика

 06 Ноември 2020

Можност за соработка на „Програма за унапредување на улогата на науката“ (за студенти и млади истражувачи)

Сите информации се достапни во прикачениот документ.

симни документ


29 Октомври 2020

НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ТЕОРЕТСКИ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ГЕНЕТИКА

Студентите кои што планираат да го полагаат првиот теоретски колоквиум по предметот Општа генетика, треба да се изјаснат дали сакаат да го полагаат усно (онлајн) или писмено (со физичко присуство), на следниов линк. Терминот за полагање ќе биде дополнително истакнат.

Со почит,

Катедра за генетика

 


27 Октомври 2020

Втор циклус студии - предмет Методологија на научно-истражувачка работа

 

 

 

Се известуваат студентите запишани на втор циклус студии на Институот за биологија дека првиот термин за часови по предметот Методологија на научно-истражувачка работа е на 30.10.2020 со почеток во 18 часот со приклучување на Zoom преку следниов линк: https://us02web.zoom.us/j/4029116841. Средбата ќе биде за договор за одржување на следни термини и запознавање со програмата по предметот.

Со почит,

Катерина Русевска


09 Октомври 2020

Соопштение за запишување семестар – координаторство

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека рокот за запишување семестар истекува денес (петок, 9.10.2020 год.). Сите студенти кои не ги подигнале своите индекси од библиотеката на Институтот за биологија, треба да ги подигнат и да ги однесат во службата за студентски прашања.

За секое задоцнето запишување на семестарот ќе треба да се плати соодветна казна.

Со почит,

ЕКСТ Координатори на Институтот за биологија

Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев, студии по биохемија и физиологија

Проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ, студии по нутриционизам

Проф. д-р Александра Цветковска Ѓорѓиевска, студии по молекуларна биологија и генетика

Проф. д-р Катерина Русевска, студии по биологија, екологија, двопредметни биологија-хемија


08 Октомври 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. ЛЕНКА ЦВЕТАНОВСКА

Се известуваат сите студенти кои имаат запишано изборен предмет кај проф. Ленка Цветановска да се потпишат на долу наведениот линк.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lZaEjClyFpW4vLfOMgGEDpsVv_i_qaVFSSNSGbH6tWg/edit#gid=0

Катедра за растителна биохемија и физиологија 


06 Октомври 2020

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА MICROSOFT TEAMS

Почитувани,
теоретската настава на факултетот во следниот период ќе се одвива online.

За таа цел:
 
1.Инсталирајте ја алатката Microsoft Teams.

2.Проверете која е вашита мејл адреса за најава на Microsoft Teams од типот ime.prezime@students.pmf.ukim.mk, на следниот линк, [видео упатство или PDF].

3.Следете ги упатствата од професорите за тоа како ќе се одвива наставата по секој предмет.

4.Проверувајте е-маил почесто.

Ви посакуваме успешна работа.


| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.