Соопштенија

03 Декември 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ВО НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЛЕНКА ЦВЕТАНОВСКА


Резултати од испитите одржани во ноемвриска сесија, по предметите кај Проф. д-р Ленка Цветановска, се објавени на следниот линк:

Резултати од испити во ноемвриска сесија.

 


02 Декември 2020

Измена на термини за 1 колоквиум Биохемија 1/Општа Биохемија - Важно

Се известуваат студентите дека термините за првиот колоквиум (практичен и теорија) за Биохемија 1/Општа Биохемија се поместуваат за:

 07.12.2020 (понеделник) од 17.00 часот  – практичен колоквиум

 14.12.2020 (понеделник) од 17.00 часот – теорија

Проф д-р Јасмина Димитрова - Шумковска 

Катедра за експериментална биохемија


02 Декември 2020

Измена на термин за теоретски испит Биохемија 2 во ноемвриска сесија

Теоретскиот испит по предметот Биохемија 2 закажан за 03.12 (четврток) се поместува за 07.12 (понеделник) во 17 часот.

Проф д-р Јасмина Димитрова - Шумковска

Катедра за експериментална биохемија

 


01 Декември 2020

Резултати од испитот Tипологија на животни 2 и Споредбена анатомија одржан во ноемвриска испитна сесија

Испитит е положен само доколку студентот има освоено над 36 поени.
Типологија на животни 2
бр. на индекс 17265 - 32.7 поени
бр. на индекс 17338 - 22 поени
бр. на индекс 17336 - 14 поени
бр. на индекс 17259 - 5.5 поени
бр. на индекс 15081 - 20.2 поени
Споредбена анатомија
бр. на индекс 15174 - 36 поени
бр. на индекс 16311 - 16 поени


30 Ноември 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ГЕНЕТИКА (СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО)

Реден број Број на индекс Бодови
1 17257 29.7
2 17356 29.6
3 17285 29.5
4 17278 26.9
5 17311 25.7
6 17305 29.3
7 17276 27.1
8 17275 28.3
9 17280 29.2
10 17282 32.1
11 17302 28.6
12 17274 21.1
13 17312 20.8
14 17270 31.1
15 17050 33.2
16 17272 25
17 17286 28
18 17124 33.9
19 17264 31
20 17271 31.8
21 17263 34.8
22 17249 31.8
23 17246 25.6
24 17304 34.6
25 17269 32.3
26 17289 32.3
27 17298 23.8
28, 17353 23.4
29 17309 17
30 17267 17.8
31 17310 17.3
32 17242 15.5
33 17303 13.9
34 17338 15
35 17281 13.7
36 17336 14.2
37 17265 12.9
38 17254 7.8
39 17261 11.1
40 13764 12.1
41   2.5

25 Ноември 2020

Промена во термин за полагање во ноемвриска (дополнителна) испитна сесија кај Проф. д-р Ленка Цветановска

По барање на студентите терминот за испити кај Проф. д-р Ленка Цветановска во ноeмвриската (дополнителна) испитна сесија се преместува на 26.11.2020 во 10 часот.

Катедра за растителна биохемија и физиологија


24 Ноември 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се молат студентите кои што се пријавиле на овој линк за полагање со физичко присуство на некој од испитите кај проф. д-р Гордана Димеска, да го додадат својот мејл за контакт на истиот линк.

Со почит,

Катедра за генетика


23 Ноември 2020

Резултати од прв теоретски колоквиум по предметот Анатомија на човек одржан на 21.11.2020

Колоквиумот се положува со минимум 18 освоени поени.


21 Ноември 2020

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕНЗИМОЛОГИЈА кај проф. д-р Сузана Диневска - Ќовкаровска

Се известуваат сите студенти кои планираат да полагаат устен испит по ЕНЗИМОЛОГИЈА да се јават на долунаведениот линк на ZOOM во понеделник (30.11.2020) во 11h.

Дополнително, во договор помеѓу студентите и професорот, ќе се дефинираат термините за полагање.

Линк за ЗООМ - 
Од предметниот професор


18 Ноември 2020

ТЕРМИНИ ЗА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ЗА ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ СЛУШААТ КАЈ ПРОФ. Д-Р  КАТЕРИНА РУСЕВСКА

 


Испитите ќе се одржат онлајн, на 25.11.2020 почнувајќи од 10:00ч 

Сите студенти задолжително да  да се пријават за полагање најдоцна до 23.11.2020 на krusevska@pmf.ukim.mk.


| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.