Соопштенија

11 ноември 2022

Термин за полагање практичен испит за група предмети на Катедра за општа физиологија и имунологија во ноемвриската испитна сесија

Практичниот испит ќе се одржи на 23.11.2022 (среда) со почеток во 12:30 часот во лабораторија 82.

Студентите задолжително да се запишат на списокот за полагање во прилог, најдоцна 2 дена пред терминот за испит.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fQClMd0V9NOlPM1CjKlixlTVKeXP7XA5J8XczuQN7MM/edit#gid=0


11 ноември 2022

Дополнителен термин за практичен испит во дополнителната (ноемвриска) испитна сесија во учебната 2022/2023 година кај проф. д-р Митко Костадиновски

Практичниот испит во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година ќе се одржи во два термини:

18.11.2022г. во 10:00ч. во лабораторија 243

24.11.2022г. во 10:00ч. во лабораторија 243

 

Студентите кои планираат да го полагаат практичниот испит во еден од горенаведените термини задолжително да се пријават на следниот линк најкасно до 17.11.2022г.


10 ноември 2022

Термини за НОЕМВРИСКА сесија за предметите кои се полагаат кај проф.др.Гордана Димеска

Практичен испит

21.11.2022 год. од 8-9 часот во лаб. 221 за предметите Клеточна биологија, Цитологија и Анатомија и морфологија на растенија

од 12-14 часот во лаб. 221 за предметот Генетика

Теоретски испит

23.11.2022 год. од 14-16 часот во Физички амфитеатар

Студентите кои ќе полагаат да се запишат на список за полагање најдоцна 24 часа пред испитот на следните линкови

Список-практично

Список-теорија


10 ноември 2022

Термин за прв колоквиум Биохемија 1/Општа Биохемија

Известување

 

Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по предметот Биохемија 1/Општа биохемија ќе се одржи во следните термини:

 

Практичен дел: 05.12.2022 (понеделник) од 16:00 часот

Теорија:             12.12.2022 (понеделник) од 16:00 часот

 

Напомена: Право на полагање имаат само студентите од тековна генерација. Студентите задолжително да се пријават на следната табела: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RuPYKiByLH-ivsTQGVoZQqAXc7MPTneXFeARSm1D6rM/edit?usp=sharing

 

Проф. д-р Јасмина Димитрова – Шумковска

Катедра за експериментална биохемија

 


10 ноември 2022

КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

ПРВ КОЛОКВИУМ

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ

Првиот колоквиум по група предмети кои се слушаат на Катедра за микробиологија и микробна биотехнологија ќе се одржи на 26.11.2022 (сабота) со почеток од 10.00 часот.

Сите студенти кои ќе полагаат прв колоквиум потребно е да се запишат на списокот даден во прилог. Само оние кои се запишани ќе имаат право да полагаат. Списокот се затвора 48 часа пред почеток на колоквиумот.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B8o-uSlzcEXU0YRPU7ZhURwJcp9bueaA1uQ4vQpMFo8/edit#gid=0


10 ноември 2022

Термини за ноемвриска сесија

Проф. Сузана Диневска Ќовкаровска

Проф. д-р Билјана Миова

1. Писмени испити - 21.11.2022, 16ч, Физички амфитеатар

2. Усни испити- Проф. Сузана Диневска Ќовкаровска - 23.11.2022, 10ч или 24.11.2022, 10ч (одберете еден термин)

2. Усни испити- Проф. Билјана Миова - 23.11.2022, 10ч или 24.11.2022, 12ч (одберете еден термин)

Линк за запишување на список

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZgIUvEJupEaOXe-zacaFuSCn0O8P6A2i-2hT3MG-Ic4/edit?usp=sharing09 ноември 2022

Термини за ноемвриска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Се известуваат студентите дека испитите во Ноемвриската испитна сесија на Катедрата за експериментална биохемија ќе се одржат во следните термини:

 

Практичен испит: 21.11.2022 (понеделник) во 14 часот

Теорија:                23.11.2022 (среда) во 14 часот

Клиничка биохемија устен испит: 23.11.2022 (среда) во 12 часот

 

Напомена: Студентите можат да полагаат предмети само од летен семестар и мора да бидат пријавени за полагање на испитот најдоцна два дена пред терминот на полагање на следната табела: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J29ryibwMrxan7GdRXRD1ny9sI1RiifePX0D332bIAY/edit?usp=sharing


08 ноември 2022

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОЛАГААТ ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

кај предметните наставници Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и Доц. д-р Оливер Тушевски 

 

Датум на

полагање

Списоци за

запишување

Практични испити         

1. Растителна физиологија

2. Молекуларна биологија на растенија

3. Растителни секундарни метаболити

22.11.2022

Список

Теоретски испити

1. Растителна физиологија

2. Растителни секундарни метаболити

3. Изборни предмети (Проф. Соња Гаџовска Симиќ)

23.11.2022

Список

1. Молекуларна биологија на растенија

2. Изборни предмети (Доц. Оливер Тушевски)

23.11.2022

Список

Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на списоците кои се достапни како линкови во ова соопштение до термините за полагање.

Информации за терминот за полагање, студентите ќе добијат на личната е-маил адреса.

Списоците ќе бидат затворени 72 часа (3 дена) пред полагање на испитот и поради тоа, студентите кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

 

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ

Доц. д-р Оливер Тушевски 


08 ноември 2022

Информации за полагањата во Ноемвриска испитна сесија кај проф. д-р Златко Левков - за насоките биологија наставна и екологија

Им се соопштува на студентите дека испитите ќе се реализираат со физичко присуство во следниве термини:

 

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА АЛГИ 

 23.11.2022 (среда) 11:00 h

 

БИОЛОГИЈА НА ДИЈАТОМЕИ

 23.11.2022 (среда) 11:00 h

 

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАТОРИ

 23.11.2022 (среда) 11:00 h


08 ноември 2022

Термини за полагање испити на Одделението за молекуларна биологија 

во ноемвриската испитна сесија од академската 2021/2022 година

Термините за полагање испити на Одделението за молекуларна биологија во ноемврсиката  испитна сесија од академската 2021/2022 година се:

-  испит од практичниот дел од наставата на 23.11.2022 (среда) од  11 часот; Список 

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 24.11.2022 (четврток) од 11 часот. Список 

Студентите кои ќе полагаат, треба да се пријават електронски на соодветните списоци кои се достапни во ова соопштение до секој од термините за полагање.

Испитите ќе се одржат со физичко присуство, а оние кои се пријавиле за испит ќе добијат известување на мејл во која просторија ќе се одвива испитот. Нема да биде дозволено да полагаат студенти кои не се пријавиле на соодветниот список и/или не го пријавиле испитот во Iknow систeмотСписокот ќе биде затворен 24 часа пред испитот.

 Проф. д-р Сашо Панов

Доц. д-р Славица Јосифовска   


| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.