Соопштенија

04 септември 2023

Резултати од испитот одржан на 31.08.2023

Испитот одржан на 31.08.2023 (прва декада) го положија следните студенти:

18055     6 (шест)

18008     8 (осум)

18012     9 (девет)

18036     7 (седум)

17603     9 (девет)

17294     6 (шест)

18056     8 (осум)

18048     9 (девет)

Студентите од наставна насока кои немаат положено практичен испит и немаат донесено инсектариум, нема да добијат оценка во iKnow.


30 август 2023

Резултати од практичен испит на Катедрата за општа физиологија и имунологија - прва декада, септемвриска сесија

Резултатите од практичниот испит во првата декада на Катедрата за општа физиологија и имунологија можете да ги најдете на овој линк


28 август 2023

РЕЗУЛТАТИ

ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ ОД СТРАНА НА ПРОФ. Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА

ПРВА ДЕКАДА - АВГУСТ 2023

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ

НА СЛЕДНИОТ ЛИНК СЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ВО ПРВАТА ДЕКАДА (АВГУСТ-  СЕПТЕМВРИ, 2023)


25 август 2023

Термини за полагање кај проф. д-р Милица Ристовска во септемвриска испитна сесија од учебната 2022/2023 година

ПРЕДМЕТИ: Типологија  на животни 2, Споредбена анатомија и Анатомија на човек

Студентите ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се запишат на список во лабораторија 206 (и за практичниот и за теоретскиот испит) 

ПРВА ДЕКАДА:

Теоретски испит: 25.08.2023 (од 10 часот во физички и информатички амфитеатар)

Практичен испит по договор со асистентката Јелена Хиниќ за предметот Типологија на животни 2, и со професорот Милица Ристовска за предметите Споредбена анатомија и Анатомија на човек.

ВТОРА ДЕКАДА:

Теоретски испит: 15.09.2023 (од 10 часот во физички и информатички амфитеатар)

Практичен испит по договор со асистентката Јелена Хиниќ за предметот Типологија на животни 2, и со професорот Милица Ристовска за предметите Споредбена анатомија и Анатомија на човек.


04 август 2023

Термини за испит во септемвриска сесија кај проф. д-р Стое Смиљков

Теориските испитите во септемвриска сесија ќе се одржат во следните термини:

I декада: 31.08 во 10 часот 

II декада: 15.09 во 10 чадот

Практичните испити ќе се одржат еден ден пред теорискиот испит исто така во 10 часот. 

Сите кои ќе полагаат да се пријават по е-меил кај асистентката.


04 август 2023

Практичен испит во септемврсика сесија на катедрата за Општа физиологија и имунологија

Практичниот испит во септемвриска сесија на катедрата за Општа физиологија и имунологија ќе се одржи на:

29.08.2023 (вторник) со почеток од 12.00

12.09.2023 (вторник) со почеток од 12.00

Студентите задолжително да се пријават со запишување на следниов список најдоцна до два дена пред испитот.

За просторијата ќе бидете известени дополнително преку e-mail. 


25 јули 2023

Термини за августовско - септемвриска сесија на Катедрата за експериментална биохемија

Се известуваат студентите дека испитите на Катедрата за експериментална биохемија во августовско-септемвриската испитна сесија ќе се одржат во следниве термини:

 

Прва декада:

Практичен испит – 24.08.2023 (четврток) – 1400 часот

Теорија –                 30.08.2023 (среда) – 1400 часот

Клиничка биохемија (устен испит) – 31.08.2023 (четврток) – 1200 часот

 

Втора декада:

Практичен испит – 07.09.2023 (четврток) – 1400 часот

Теорија –                 13.09.2023 (среда) – 1400 часот

Клиничка биохемија (устен испит) –14.09.2023 (четврток) – 1200 часот

 

НАПОМЕНА: Термините важат за сите предмети на Катедрата за експериментална биохемија. Студентите кои ќе полагаат задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот во табелите: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VGN2PB0YA3490JfErhvpKKLdg9qHGkZE88aUoQfUFhM/edit?usp=sharing - прва декада

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AmXmVVq_nFD3qax1Yji64DQWAFDB9ZCT9U8m0-uCpIQ/edit?usp=sharing - втора декада

Дозволено е полагање само во една од декадите. Практичниот испит и теоријата од ист предмет можат да се полагаат во различни декади.

Студентите кои немаат уредно заверен семестар и/или потпис по предметот кој го полагаат или навремено не се пријавиле за полагање нема да бидат примени на испит.

 

 


19 јули 2023

  

Термини за полагање испити на

Катедрата за молекуларна биологија

во aвгустовско - септемвриската (трета) испитна сесија

од академската 2022/2023 година

Tермините за полагање испити на Катедрата за молекуларна биологија во августовско - септемвриската (трета) испитна сесија од академската 2022/2023 година  се:

Прва декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 21.8.2023 (понеделник)  од 11 ч;

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 22.8.2023 (вторник) од 11 ч.

Втора декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 31.8.2023 (четврток)  од 11 ч; 

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 1.9.2023 (петок) од 11 ч. 

Студентите кои ќе полагаат, треба задолжително најдоцна 24 часа пред полагањето електронски да се пријават на следниот ЛИНК

Проф. д-р Сашо Панов

Доц. д-р Славица Јосифовска  


18 јули 2023

Резулати Лабораториски практикум

Почитувани колеги, 

Резултатите од јунска сесија по Лабораториски практикум се објавени на маиловите на соодветните групи.

проф. д-р Биљана Миова


17 јули 2023

ТЕРМИНИ ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА, 2023

Проф. Сузана Диневска Ќовкаровска


ПРЕДМЕТ

I ДЕКАДА

II ДЕКАДА

ПИСМЕНИ ИСПИТИ

Анимална физиологија (БФ и МБ) 

-практичен испит

-завршен испит

Ензимологија- практичен

Исхрана и метаболизам 2- практичен

Регулаторни системи кај организмите - практичен

 

 

29.08.2023, 10ч, Физ. амф.

30.08.2023, 10ч, Физ. амф.

29.08.2023, 10ч, Физ. амф.

29.08.2023, 10ч, Физ. амф.

 

29.08.2023, 10ч, Физ. амф.

 

 

11.09.2023, 13ч, Физ. амф.

12.09.2023, 10ч, Физ. амф

11.09.2023, 13ч, Физ. амф.

11.09.2023, 13ч, Физ. амф.

 

11.09.2023, 13ч, Физ. амф.

 

 

 

УСНИ ИСПИТИ

Ензимологија

Исхрана и метаболизам 2 

Регулаторни системи

Изборни предмети

 

 

05..09.2023, 10ч, 

05..09.2023, 10ч, 

06..09.2023, 10ч, 

06..09.2023, 10ч, 

 

 

13.09.2023, 10ч, усно

13.09.2023, 10ч, усно

14.09.2023, 10ч, усно

14.09.2023, 10ч, усно

Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот на  следниот ФОРМУЛАР

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SUsGNzs-QKZiNkA9Rv9diD4JFUsC-XfOegRay5E-sAY/edit?usp=sharing 


| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.