Соопштенија

29 ноември 2022

Резултати од испитите одржани во НОЕМВРИСКА сесија за предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска

Анатомија и морфологија на растенија
    Теорија 1 дел (мин. 18) Теорија 2 дел (мин. 20) Практичен (мин.10- 2х5 бода)
17984 МБГ   30  
17409 БХФ   17 (да се јави на консултации)  
18040 БХФ   28  
17992 БХФ   15  
17986 БХФ 2,5   4
16012 НН 0 0  
18069 БХФ 31    
17983 МБГ   32  
17971 БХФ 21    
17993 БХФ     5 (1 дел)
Генетика
    Теорија 1 дел Теорија 2 дел Практичен (мин.7)
16727 НУТ 28,4   7
16759 МБГ     4
16728 БХФ   19,8  11
16072 МБГ   22  
17701 НУТ 12,7 не положи 1
17735 НУТ не положи не положи 7
17909 НУТ 20,6 не положи 4,5
17688 НУТ не положи    
17724 НУТ 20   3
16029 БХФ 24,2 22,2 7
17762 НУТ 22,5   се откажа
16745 МБГ     4,5
17314 Б-Х     0

29 ноември 2022

Термин ПРВ КОЛОКВИУМ по Генетика кај проф.др.Гордана Димеска

ПРВИОТ КОЛОКВИУМ по предметот ОПШТА ГЕНЕТИКА кај проф.др.Гордана Димеска ќе се одржи на 12.12.2022 год. од 14.00 до 16.00 часот во Физички амфитеатар. 

Студентите кои планираат да полагаат да се запишат на следниот ЛИНК.28 ноември 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ ТЕОРЕТСКИ КОЛОКВИУМ ОД ПРЕДМЕТОТ 

ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК ОДРЖАН НА 26.11. 2022

КАЈ ПРОФЕСОР Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА

НА СЛЕДНИОТ ЛИНК СЕ ОБЈАВЕНИ ОСВОЕНИТЕ ПОЕНИ ОД ПРВИОТ ТЕОРЕТСКИ КОЛОКВИУМ.

ПОЕНИТЕ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ НА КРАЈОТ ОД РАБОТНАВА НЕДЕЛА


26 ноември 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ ВО НОМЕВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

КАЈ ПРОФ. Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА

НА СЛЕДНИОТ ЛИНК Е СПИСОКОТ НА ПОЛОЖЕНИ СТУДЕНТИ


26 ноември 2022

Резултати

Од испитот по предметите Хистологија и Хистологија и ембриологија одржани во Ноемвриска сесија кај Проф. Ребок

 

 

Број на индекс

Бодови

резултат

18227

46,5

Положи

18209

62

Положи

18056

62

Положи

18034

40

Положи

18005

61,5

Положи

17751

40

Положи

17939

24

Не положи

17704

31

Не положи

17591

32

Не положи


25 ноември 2022

Резултати од практичен испит кај Проф. д-р Ленка Цветановкса 

ноемвриска испитна сесија 22.11.2022 година

                                             БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17450

10

2

МБГ

17520

10

3

МБГ

17426

10

4

МБГ

17472

9

5

МБГ

17396

8

6

МБГ

17440

6

                                       ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БН

17767

5

2

БН

17768

5

 

25.11.2022 год.                            КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

 


22 ноември 2022

ТЕРМИНИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА

- ОДДЛЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА-

Практичен испит  22.11.2022 10:00h

Теорија                  25.11.2022 09:00h

Испитите за сите предметите на одделението за Екологија на растенијата ќе се одржат во просторијата 223

ТЕРМИНИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА

- ОДДЛЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА-

Практичен испит  22.11.2022 10:00h

Теорија                  25.11.2022 09:00h

Испитите за сите предметите на одделението за Екологија на растенијата ќе се одржат во просторијата 223


21 ноември 2022

Термин за испит во казнена ноемвриска сесија

 


Испитите кај проф. д-р Стое Смиљков во казнената ноемвриска сесија ќе се одржат на 25.11.2022 (петок) во 10 часот.

Практичните испити ќе бидат одржани на 24.11.22 (четврток) во 10 часот.


17 ноември 2022

Термин за консултации

Почитувани колеги,

 

термините за консултации кај проф д-р Дана Прелиќ и проф д-р Александра Цветковска Ѓорѓиевска се следниве :

 

                                       Вторник  10-12ч

                                       Среда     10-12ч

                                                                                                                                Одделение за 

                                                                                                                                 Анимална екологија


14 ноември 2022

Предавања и вежби за предметите Клеточна биологија и Цитологија за делот растителна клетка што се слуша кај проф.др.Гордана Димеска

Предавањата и вежбите по предметите Клеточна биологија и Цитологија за делот од растителна клетка кој се слуша кај проф.др.Гордана Димеска ќе се одржуваат по следниот распоред:

ПРЕДАВАЊА од 21.11.2022 год.

Понеделник 12-14.00 часот во Физички амфитеатар

Среда 10-12 часот во  Информатички амфитеатар

ВЕЖБИ од 21.11.2022 год.

Термините остануваат истите со термините за животинска клетка за СИТЕ групи, а вежбите ќе се одржуваат во лабораторија 221.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.