Соопштенија

09 Декември 2019

 Резултати од прв теоретски и практичен колоквиум по предметот Зоологија (насока нутриционизам)

 одржан на 02. 12. 2019

 

 

Студентот го положил теоретскиот колоквиум доколку освоил минимум 24 поени.

Студентот го положил практичниот колоквиум доколку освоил минимум 6 поени.

 

Индекс

Презиме

Име

I практичен колоквиум

I теоретски колоквиум

17669

Алаѓозовска

Магдалена

9

19

17378

Ангелов

Ангел

8

15

17617

Груевски

Нино

8

17

17510

Ѓонеска

Стефанија

10

29

17484

Ѓоревска

Симона

7.5

25

17574

Имеровска

Санела

10

31

17511

Јованоски

Марко

8

3

17542

Костадиноски

Севастијан

8

19

17434

Крстевска

Кристина

10

28

17448

Лата

Валера

10

25

17621

Минов

Вероника

10

34

17622

Момироски

Филип

6

6

17457

Мурати

Феста

9.5

24

17414

Николовска

Ива

10

35

17397

Николовски

Симеон

9

29

17506

Пандилов

Стефан

10

36

17607

Панева

Василија

6.5

19

17481

Спасовска

Ана

10

24

17404

Спироска

Ана

7.5

24

17634

Стојанов

Ангел

9.5

13

17522

Таневски

Ангел

8

24

17379

Хасиќ

Ајла

10

17

17612

Хоел

Сања

8

20

17141

Петреска

Бистра

10

29

 

Вон. професор. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ


01 Декември 2019

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ВОН. ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИНА СЛАВЕВСКА – СТАМЕНКОВИЌ ВО ДОПОЛНИТЕЛНАТА СЕСИЈА НА УЧЕБНАТА 2018/2019 


Согласно одлуката за дополнителна декемвриска испитна сесија, терминот за полагање е 06.12.2019 (петок) - 14.00ч. во просторија 217. Сите студенти кои планираат да ги полагаат предметите од летниот семестар во оваа дополнителна сесија, неопходно е претходно да се пријават на: slaveskasandra@gmail.com


29 Ноември 2019

ДЕКЕМВРИСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОД.

Се известуваат студентите дека декемвриската испитна сесја ќе се одвива од 2.12.2019 год. до 6.12.2019 год.

Право за полагање имаат студентите кои уредно го имаат запишано зимскиот семестар во академската 2019/2020 год. и може да полагаат само испити од летниот семестар во академската 2018/2019 год.


29 Ноември 2019

Термини за полагање на Катедрата за молекуларна биологија на предметите од летниот семестар во декемврискиот испитен рок 

Согласно одлуката за дополнителна декемвриска испитна сесија, термините за полагање се 3.12.2019 година (вторник)за практичен дел од испитите и 5.12.2019 година за усниот (теоретскиот) дел од испитите, со почеток од 14 часот. 


29 Ноември 2019

Термини за полагање на првиот колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов

Полагањето на првиот колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов ќе се одржи на 5.12.2019 година (четврток) од 14 часот. 


25 Ноември 2019

Датуми за прв колоквиум

Известување

 Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по предметот Биохемија 1 ќе се одржи во следните термини:

Практичен дел:         10.12.2019 (вторник) 1700 часот

Теорија:                      17.12.2019 (вторник) 1700 часот

 Во дадените термини можат да се јават студенти што полагаат и Клиничка Биохемија

Напомена: Теоретскиот испит за студентите што ќе полагаат Клиничка Биохемија ќе започне во 1100 часот. Просториите во кои ќе се одржат колоквиумите ќе бидат дополнително истакнати

 

20.11.2019                                                                Проф. Д-р. Јасмина Димитрова-Шумковска

 

 


19 Ноември 2019

Пријавување на кандидати за учесници на студентското собрание

Почитувани колеги,

ве известуваме дека е во тек пријавувањето на кандидати за учесници на студентското собрание (тоа е групата студенти кои се регуларни учесници на секој наставнички состанок-ННС). Право на пријавување има секој студент кој има запишано зимски семестар (со себе понесете го индексот заради евиденција). Пријавувањето ќе се одвива во четврток, 21.11.2019,  во просторија 95, во следниве термини:
10:15 - за студенти од втор и трет циклус студии
10:30 - студенти од прва година
10:45 - за студенти од втора година
11:00 - студенти од трета година
11:15 - студенти од четврта година.
Ве молиме да ја споделите оваа информација.
Со почит, 
Координатори за студиските програми на ИБ

25 Октомври 2019

Методологија на научно-истражувачка работа - прва средба

Се известуваат стдентите кои се запишани на II циклус студии на Институтот за биологија, дека првата средба за предметот МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ќе се одржи на 30.10.2019 во 13 часот во Миколошката лабораторија.


16 Октомври 2019

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА КОИ ЗАПИШУВААТ 5. СЕМЕСТАР

Се известуваат студентите од насоката Биохемија и физиологија кои запишуваат 5. семестар, дека во текот на денешниот ден ќе бидат направени промени во условите за запишување на одредени предмети.

Конкретно:

 • Услов за запишување на ББ5102 Микробиологија е да биде ислушан ББ3102 Биохемија 1.
 • Услов за запишување на ББ5103 Основи на молекуларна биологија е да биде ислушан ББ3102 Биохемија 1.

Променетите услови ќе бидат имплементирани во i-Know системот.

Со почит,

Координатор за насоката Биохемија и физиологија


08 Октомври 2019

Правила на однесување во лабораторија 217

 

СИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ ДЕЛ ОД ЛАБОРАТОРИЈА 217

ИМААТ ОДГОВОРНОСТИ ЗА

РАБОТНИОТ ПРОСТОР!

 

Правилник на однесување за студенти!

 • Дојдете подготвени за работа - прочитајте ја задачата пред да започне вежбата!
 • Работете тивко – почитувајте ја индивидуалната апликација на знаењето како и тимската соработка!
 • Во лабораторијата е строго забрането внесување на храна и пијалак (освен шише вода).
 • Забрането е острење на моливи или боички под/над клупа, оставање на хартија или било какви други отпадоци под/над клупите.
 • Забрането придвижување, преместување или било какво друго манипулирање со микроскопите освен за време на изведување на вежбите.
 • Должни сте да се грижите за своето работно место за време на вежбата според дадените упатства од асистентот.
 • Пред да ја напуштите лабораторијата, од био-безбедносни причини, должни сте да оставите чист работен простор и да го вратите столчето под маса.

 

 1. 1.   Правила за ракување со микроскоп!
 • Микроскопот кој се наоѓа на крајот на масата го доближувате до потребното растојание, а по завршувањето на вежбата го враќате на истото место.
 • По завршувањето на вежбите должни сте да ги поставите микроскопите на најмало зголемување, да ги прекриете со навлака и да ги вратите на крајот на масата.
 • На почеток на вежбата е должни сте да го проверите микроскопот со кој работите и да пријавите доколку има недостатоци на истиот (недостасуваат делови и сл.).
 • На останатите упатствата за ракување со микроскопите, кои ќе ги добиете од страна на асистентот, морате строго да се придржувате!

 

 1. 2.   Правила за вежбите со дисекција!
 • Најстрого се забранува оштетување на восокот во кадичките за дисекција (преку гребење со пинцети, забодување на големaта игла од приборот за дисекција и сл.)
 • Восокот од кадичките задолжително исплакнете го со вода на крајот од вежбата!
 • Должности на студентот за приборот за дисекција:
 1.    пред да започне дисекцијата пријавете некомплетен или оштетен прибор за дисекција!
 2.    на крај од дисекцијата темелно исчистете го приборот за дисекција (со средство за садови) и вратете го во сува состојба!
 • Остатоците од животински материјал (БИО-ОТПАД) задолжително фрлете ги во посебна ќеса!
 • По завршувањето на дисекцијата пребришете го работното место и оставете го во чиста и сува состојба.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.