Соопштенија

18 септември 2023

РЕЗУЛТАТИ ВТОРА ДЕКАДА

Резултати од испитот Основи на анатомија на човек и Типологија на животни 2 , одржан на 15. 09. 2023, кај предметниот професор д-р Милица Ристовска 

 

На следниот ЛИНК се наведени само студентите кои го имаат положено теоретскиот испит.

 


17 септември 2023

Резултати од практичниот испит на Катедрата за општа физиологија и имунологија - втора декада, септемвриска сесија

 

Резултатите од практичниот испит во втората декада на Катедрата за општа физиологија и имунологија можете да ги најдете на овој линк


11 септември 2023

Резултати од испит кај Проф. д-р Ленка Цветановкса  

септемвриски прв испитен термин

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ 05.09.2023 ГОДИНА

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

16491

7

2

БХФ

17763

5

3

БХФ

16518

5

4

МБГ

17530

5

 БИОХЕМИЈА 3

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17789

10

2

МБГ

17703

6-

3

МБГ

17265

5

4

МБГ

17417

5

 БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18018

5

 БИОХЕМИЈА ЗА ЕКОЛОЗИ

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

ЕКО

17997

Условно

 МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18370

5

 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ 04.09.2023 ГОДИНА

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17043

10

2

МБГ

17696

10

3

БХФ

17716

9

4

БХФ

17734

9

5

БХФ

17720

6

6

МБГ

17433

5

7

МБГ

17411

5

8

БХФ

17763

5

9

БХФ

17769

5

 БИОХЕМИЈА 3

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17264

10

 БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18004

5

 ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БХ

17758

9

 МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18361

6-

2

НУТ

18014

5

3

НУТ

18370

5

 11.09.2023 год.                            КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА


11 септември 2023

Промени во термините за полагање на испитите кај Проф. д-р Светислав Крстиќ

Почитувани ве известуваме за следниве промени во термините за полагање:

13.9.2023 (среда) – теоретски испити по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1 и Биотехнологија / 11-14 часот, лаб.69 

18.9.2023 (понеделник) – устен испит по предметите Алгологија и Микологија и Систематика на растенија 1 кабинет 29, од 11 часот

19.9.2023 (вторник) - устен испит по предметите Биотехнологија, Екологија на опасни алги, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Хидробиологија, кабинет 29, од 11 часот


07 септември 2023

Резултати од испитите за предметите кои се полагаат кај проф.др. Гордана Димеска за I декада од АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ сесија

Практичен испит 30.08.2023 год.
Клеточна биологија
*се положува со освоени најмалку 3,5 поени
број на индекс насока испит/ колоквиум освоени поени
18032 БХФ 2 дел 4,5
18391 БХФ 2 дел 3,5
Цитологија
*се положува со освоени најмалку 3,5 поени
број на индекс насока испит/колоквиум освоени поени
18556 НУТ 2 дел 2,5
18014 НУТ 2 дел 3
Генетика
*се положува со освоени најмалку 10 поени
број на индекс насока испит/колоквиум освоени поени
17982 НУТ цел се откажа
17763 БХФ цел 10
17297 БХФ цел 12
17725 МБГ цел 13
17734 БХФ цел 11
17699 МБГ цел 13.5
17719 БХФ цел 10.5
18018 НУТ цел 10.5
Анатомија и морфологија на растенија
*се положува со освоени најмалку 5 поени по дел, односно 10 поени за цел испит
број на индекс насока испит/колоквиум освоени поени
18397 БХФ 1 дел 6,5
18268 МБГ 1 дел 5
18346 МБГ 1 дел 2,5
18339 МБГ цел 19,5
Теоретски испит 31.08.2023 год.
       
Клеточна биологија
*се положува со освоени најмалку 20 поени
број на индекс насока испит/колоквиум освоени поени
18302 МБГ 2 дел 15.5
18397 БХФ 2 дел 10
18323 МБГ 2 дел 20
18558 БХФ 2 дел 13.5
18281 БХФ 2 дел 16
18388 БХФ 2 дел 22.7
18557 БХФ 2 дел 16
Цитологија
*се положува со освоени најмалку 20 поени
18382 НУТ 2 дел 11
18379 НУТ 2 дел 14.5
18541 НН 2 дел 20
18355 НН 2 дел 14.5
18354 НН 2 дел 15.5
18014 НУТ 2 дел 7.5
18540 НУТ 2 дел 14.75
Генетика      
17417 МБГ 1 дел 20.8
17750 МБГ 1 дел 24
17734 БХФ 2 дел 29.5
17640 БХФ 2 дел 26.4
17316 БХФ 2 дел 11.4
17433 МБГ 2 дел 11.5
17480 БХФ 2 дел 16
17699 МБГ 2 дел 13
17229 НУТ 2 дел 12
17592 БХФ 2 дел 19
17778 МБГ 1 дел 21.5
17763 БХФ 1 дел 20
17719 БХФ 1 дел 19.2
17759 НУТ 1 дел 25.6
17212 НН 1 дел 2.4
17766 ЕКО 1 дел 16.5
17743 МБГ 1 дел 4.8
17508 БХФ 1 дел 5.2
17915 МБГ 1 дел 14.7
17451 МБГ 1 дел 8.4
Анатомија и морфологија на растенија
*првиот дел се положува со освоени најмалку 18 поени, а вториот дел се положува со освоени најмалку 20 поени
18324 МБГ 1 дел 25.5
18385 МБГ 1 дел 29.5
18545 БХФ 1 дел 7.5
18268 МБГ 1 дел 20.5
18303 МБГ 1 дел 28.5
18557 БХФ 1 дел 20
18386 БХФ 1 дел 18
18315 МБГ 1 дел 19
18558 БХФ 1 дел 2
18300 МБГ 2 дел 36.5
18394 БХФ 2 дел 35.5
18315 МБГ 2 дел 22.5
18330 МБГ 2 дел 22.5
18550 БХФ 2 дел 37
18328 МБГ 2 дел 37

05 септември 2023

Испитите во ноемвриски  испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржиат на 23,11,2023 од 10 часот во амфитеатарот по физика

Испитите во ноемвриски  испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржиат на 23,11,2023 од 10 часот во амфитеатарот по физика   


04 септември 2023

Резултати од испитот одржан на 31.08.2023

Испитот одржан на 31.08.2023 (прва декада) го положија следните студенти:

18055     6 (шест)

18008     8 (осум)

18012     9 (девет)

18036     7 (седум)

17603     9 (девет)

17294     6 (шест)

18056     8 (осум)

18048     9 (девет)

Студентите од наставна насока кои немаат положено практичен испит и немаат донесено инсектариум, нема да добијат оценка во iKnow.


30 август 2023

Резултати од практичен испит на Катедрата за општа физиологија и имунологија - прва декада, септемвриска сесија

Резултатите од практичниот испит во првата декада на Катедрата за општа физиологија и имунологија можете да ги најдете на овој линк


28 август 2023

РЕЗУЛТАТИ

ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ ОД СТРАНА НА ПРОФ. Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА

ПРВА ДЕКАДА - АВГУСТ 2023

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ

НА СЛЕДНИОТ ЛИНК СЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ВО ПРВАТА ДЕКАДА (АВГУСТ-  СЕПТЕМВРИ, 2023)


25 август 2023

Термини за полагање кај проф. д-р Милица Ристовска во септемвриска испитна сесија од учебната 2022/2023 година

ПРЕДМЕТИ: Типологија  на животни 2, Споредбена анатомија и Анатомија на човек

Студентите ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се запишат на список во лабораторија 206 (и за практичниот и за теоретскиот испит) 

ПРВА ДЕКАДА:

Теоретски испит: 25.08.2023 (од 10 часот во физички и информатички амфитеатар)

Практичен испит по договор со асистентката Јелена Хиниќ за предметот Типологија на животни 2, и со професорот Милица Ристовска за предметите Споредбена анатомија и Анатомија на човек.

ВТОРА ДЕКАДА:

Теоретски испит: 15.09.2023 (од 10 часот во физички и информатички амфитеатар)

Практичен испит по договор со асистентката Јелена Хиниќ за предметот Типологија на животни 2, и со професорот Милица Ристовска за предметите Споредбена анатомија и Анатомија на човек.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.