Соопштенија

02 Октомври 2019

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ВОН. ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИНА СЛАВЕВСКА – СТАМЕНКОВИЌ ВО III ДЕКАДА НА ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 

 

 

Практичен испит : 04. 10. 2019 (среда) во 10:00ч. (просторија 217)

Теоретски испит: 07. 10. 2019 (петок) во 10:00ч. (просторија 217)


02 Октомври 2019

РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗООЛОГИЈА (насока: нутриционизам)

Нутриционизам, прва група
 12-15ч. среда, просторија 217
Индекс Презиме Име
1 17669 Алаѓозовска Магдалена
2 17378 Ангелов Ангел
3 17523 Божиновски Никола
4 17617 Груевски Нино
5 17510 Ѓонеска Стефанија
6 17484 Ѓоревска Симона
7 17549 Ибраим Нита
8 17574 Имеровска Санела
9 17627 Јовановиќ Ивона
10 17511 Јованоски Марко
11 17542 Костадиновски Севастијан
12 17434 Крстевска Кристина
13 17448 Лата Влера
14 17624 Литајковски Давчо
15 17570 Маџар Глигор
Нутриционизам, втора група
 09-12ч.среда, просторија 217
  Индекс Презиме Име
1 17621 Минов Вероника
2 17622 Момироски Филип
3 17457 Мурати Феста
4 17414 Николовска Ива
5 17397 Николовски Симеон
6 17506 Пандилов Стефан
7 17607 Панева Василија
8 17546 Радовиќ Никола
9 17481 Спасовска Ана
10 17404 Спироска Ана
11 17634 Стојанов Ангел
12 17522 Таневски Ангел
13 17379 Хасиќ Ајла
14 17612 Хоел Сања

01 Октомври 2019

Термин за првиот час по предметот ВОВЕД ВО НУТРИЦИОНИЗАМ 

Првиот час по предметoт Вовед во нутриционизам за студентите од биологија (насока нутриционизам) ќе се одржи на 18.10.2019 година, петок, во 8.00 часот, во предавална 125 на Институт за хемија.

 

Предметен наставник:

проф. д-р Јасмина Петреска Станоева


01 Октомври 2019

Почеток на наставата по предметот Имунологија за студентите од насоката Биохемија и физиологија

Теоретската настава по предметот Имунологија (ББ7103), за студентите од насоката Биохемија и физиологија (7. семестар), ќе започне на 4.10.2019 год., во редовниот термин од 9:15 часот, во просторијата ИБ-242.

Од предметниот наставник


30 Септември 2019

Дополнителен термин за практичните испити на Одделението за општа физиологија и имунологија во септемвриската испитна сесија 2018/2019 година

04.10.2019 година од 10 часот.

Напомена: Студентите задолжително да го најават своето присуство, најдоцна еден ден пред испитот.


30 Септември 2019

Термнини за дополнителни испити септемвриска сесија

Известување

 Се известуваат студентите дека дополнителните испити во септемвриската испитна сесија на Катедрата за Експериментална биохемија ќе се одржат во следните термини:

 Практичен дел:         03.10.2019 (четврток) 1100 часот

Теорија:                      08.10.2019 (вторник) 1100 часот

 Напомена: Горенаведените термини не важат за студентите кои ќе полагаат усен испит на 02.10.2019 (среда)

 

30.09.2019                                                           Проф. Д-р. Јасмина Димитрова-Шумковска

                                                                             Катедра за Експериментална биохемија

 


27 Септември 2019

Термини за полагање на предметите кај проф. д-р Сашо Панов и ас. д-р Славица Јосифовска во трета декада од есенскиот испитен рок 

Согласно одлуката, есенскиот испитен рок да се продолжи за уште една декада и тоа во деновите 4.10.2019 година за практичен дел од испитот и 7.10.2019 година за усниот (теоретскиот) дел од испитот, испитите кај проф.д-р Сашо Панов и ас.д-р Славица Јосифовска ќе се одржат со почеток од 12 часот. 


16 Септември 2019

Резултати од испитите Основи на Анатомија на човек, Типологија на животни II,  Споредбена Анатомија - одржани на 06.09.2019

 

*Објавени се студентите кои го положиле испитот по следните предмети

Анатомија на човек

17 307

17 227

17 311

17 252

17 253

 

Типологија на животни II

16 748

 

Споредбена анатомија

15 850 - да се јави кај предметниот професор


10 Септември 2019

Резултати од практичниот испит по предметите „Општа физиологија“  и „Општа физиологија 2“ одржан на 10.09.2019 год.

Забелешка:

-       Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

Од предметниот асистент


05 Септември 2019

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПИС НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ОД АКАДЕМСКАТА 2019-20 ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА „БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА“

Уписот на зимскиот семестар од академската 2019/2020 година ќе се изведува електронски преку i-Know системот и со доставување на документите до службата за студентски прашања. Притоа, студентите нема да поднесуваат ЕКТС обрасци потпишани од соодветниот координатор.

Подолу се дадени податоци за изборните предмети во секој од семестрите кои се запишуваат. Изборот што овде ќе биде направен, треба да биде внесен при уписот преку i-Know системот.

 

Студентите кои запишуваат 1. семестар, покрај задолжителните предмети, треба задолжително да ги запишат и следните изборни предмети:

БФ1101

Физика за биолози

доц. д-р Ристе Попески Димовски

2+2

4

БФ1103

Анатомија на човек

проф. д-р Милица Ристовска

2+2

4

БФ1102

Математика со биостатистика

проф. д-р Весна Манова-Ераковиќ

2+2

4

 

Студентите кои запишуваат 3. семестар, покрај задолжителните предмети, треба задолжително да ги запишат и следните изборни предмети:

БФ3106

Типологија на животни 1

проф. д-р Стое Смиљков

2+2

4

БФ3107

Алгологија и микологија

проф. д-р Светислав Крстиќ

2+2

4

 

Студентите кои запишуваат 5. семестар, покрај задолжителните предмети, треба да запишат и еден изборен предмет од листата дадена подолу. Исто така, треба да ги запишат своето име и презиме во колоната под името на избраниот предмет во листата објавена пред лаб. 78.

Физиолошка функција на секундарните биомолекули

проф. д-р Ленка Цветановска

2+2

4

Биологија на канцерот

проф. д-р Сашо Панов

2+2

4

Анимална стрес физиологија

проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска

2+2

4

Броматологија

проф. д-р Ицко Ѓоргоски

2+2

4

 

Студентите кои запишуваат 7. семестар, покрај задолжителните предмети, треба да запишат и два изборни предмети од листата дадена подолу. Исто така, треба да ги запишат своето име и презиме во колоната под името на избраниот предмет во листата објавена пред лаб. 78.

Култура на анимални ткива

проф. д-р. Биљана Миова

2+2

4

Цитогенетика

проф. д-р Гордана Димеска

2+2

4

Метаболички инженеринг на растенијата

доц. д-р Оливер Тушевски

2+2

4

Охридско Езеро

проф. д-р Златко Левков

2+2

4

Имуногенетика

проф. д-р Ицко Ѓоргоски

2+2

4

 

Ве молам внимателно следете ги приложените упатства.

Координатор за насоката „биохемија и физиологија“


| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.