Соопштенија

08 ноември 2022

Информации за полагањата во Ноемвриска испитна сесија кај проф. д-р Светислав Крстиќ - за насоките молекуларна биологија со генетика и биохемиско физиолошка насока 

Им се соопштува на студентите дека испитите ќе се реализираат со физичко присуство во следниот термин:

 

Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1, Хидробиологија и Биотехнологија

25.11.2022 (петок) 11:00 h


08 ноември 2022

Термини за полагање на предмети кај проф. д-р Климе Белески, во ноемвриска испитна сесија во академската 2022/2023 година

- Органска, традиционална, брза и бавна храна - 22.11.2022 година, 10 часот (УКИМ Земјоделски институт)
- Специјална исхрана - 23.11.2022 година, 10 часот (УКИМ Земјоделски институт)


08 ноември 2022

Термини за полагање во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година кај проф. д-р Ленка Цветановска 

 

 

 

Термините за полагање во ноемвриската дополнителна испитна сесија во учебната 2022/2023 година се:

Практичен испит 22.11.2022г. од 10:00 часот (Биолошки амфитеатар )

Теоретски испит 24.11.2022г. од 12:00 часот (Информатички амфитеатар)

Студентите кои планираат да полагаат во некој од горенаведените термини задолжително да се пријават на следниот линк

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQTIVkapzxCClsfLtpWof1MzIXWXKLM5teIrumUpR7A/edit?usp=sharing

 


08 ноември 2022

КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА


практичен дел- 22.11.2022 од 10.00 ч
теорија (со физичко присуство)- 24.11.2022 од 09.00 ч

(термините важат и за двајцата предметни наставници)

Катедра по микробиологија и микробна биотехнологија


07 ноември 2022

Термини за полагање на предметите кај проф. Катерина Ребок и проф. Тавчиовска-Василева 

во ноемвриската испитна сесија во академската 2022/2023година

Практично: 22.11.2022 во 8:00 часот (лаб. 216)

Теорија: 24.11.2022 во 12:00 часот (Биолошки амфитеатар)

 

НАПОМЕНА: Студентите кои планираат да полагаат во некој од дадените термини,

задолжително е да се пријават на овој линк најмалку 2 дена пред полагањето.

Непријавените студенти немаат право на полагање

 


07 ноември 2022

С О О П Ш Т Е Н И Е

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО НОЕМВРИСКА СЕСИЈА 2022

ПРЕДМЕТИ: Споредбена анатомија, Типологија на животни 2

ОДГОВОРЕН ПРОФЕСОР- Проф. д-р МИЛИЦА РИСТОВСКА

 


ТЕРМИН ЗА ИСПИТ 24. 11. 2022, со почеток во 12 часот

Просторија: биолошки амфитеатар

ЛИНК за пријавување на испити 


06 ноември 2022

Термини за полагање на предметите кај проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ и асс. м-р Јелена Хиниќ во ноемвриската испитна сесија во академската 2022/2023година

 

 

Практично: 21.11.2022 во 10:00 часот (лаб. 217)

Теорија: 24.11.2022 во 14:00 часот (Биолошки амфитеатар)

 

НАПОМЕНА: Студентите кои планираат да полагаат во некој од дадените термини, задолжително е да се пријават на овој линк најмалку 2 дена пред полагањето. Непријавените студенти немаат право на полагање

 

 

 

 


 

 


05 ноември 2022

Термини за полагање во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година кај проф. д-р Рената Ќуштеревска 

Термините за полагање во ноемвриската дополнителна испитна сесија во учебната 2022/2023 година се:

Практичен испит 18.11.2022г. од 10:00 часот (лабораторија 243)

Теоретски испит 21.11.2022г. од 10:00 часот (лабораторија 235)

Студентите кои планираат да полагаат во некој од горенаведените термини задолжително да се пријават на следниот линк најкасно 2 дена пред испитот.


05 ноември 2022

Термини за полагање во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година кај проф. д-р Митко Костадиновски 

Термините за полагање во ноемвриската дополнителна испитна сесија во учебната 2022/2023 година се:

Практичен испит 18.11.2022г. од 10:00 часот (лабораторија 243)

Теоретски испит 21.11.2022г. од 10:00 часот (лабораторија 235)

Студентите кои планираат да полагаат во некој од горенаведените термини задолжително да се пријават на следниот линк најкасно 2 дена пред испитот.


04 ноември 2022

Испитите во јануарско февруарски  испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 18.01.2023 и 08.02.2023 од 10 часот во биолошки афитеатар

Испитите во јануарско февруарски  испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржат на 18.01.2023 и 08.02.2023 од 10 часот во биолошки афитеатар


| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.