Соопштенија

17 Ноември 2020

Информации за полагањата во дополнителната (ноемвриска) испитна сесија кај проф. д-р С. Крстиќ

-за насоките молекуларна биологија со генетика,  биохемија и физиологија и екологија

Им се соопштува на студентите дека испитите ќе се реализираат во следниве термини:

- 30.11.2020 практичен испит по Алгологија и микологија и Систематика на растенија 1

- 01.12.2020 теоретски испит (колоквиум 1 и 2) по предметите Алгологија и микологија, Систематика на растенија 1 и Биотехнологија

- 02.12.2020 усен испит по Алгологија и микологија и Систематика на растенија 1

- 03.12.2020 усен испит по Биотехнологија, Хидробиологија, Екологија на опасни алги и Примена на дијатомеи во екологија и медоцина

Сите испити ќе бидат изведени online преку skype од 11:00 часот.

Сите студенти кои ќе полагаат треба да го пријават испитот на iknow како и кај предметниот асистент на email borisaleksovskian@yahoo.com со информација за нивната skype adress.

Од предметниот наставник


16 Ноември 2020

ТЕРМИНИ ЗА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ НА КАТЕДРАТА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Испитите на катедрата по екологија на растенија ќе се одржат онлајн, почнувајќи од 10:00ч во следните термини:

- Практичен испит 23.11.2020

- Теоретски испит 26.11.2020

Сите студенти да се пријават за полагање на mtrenceva@gmail.com


16 Ноември 2020

НОЕМВРИСКА СЕСИЈА за предмети кои се слушаат кај проф.др.Катерина Ребок

Испитот за предметите кои се слушаат кај проф.др.Катерина Ребок, ќе се одржи на 27.11.2020 год. од 11 часот во БА-205.

Пријавување за полагањето на следниот линк.


16 Ноември 2020

НОЕМВРИСКА СЕСИЈА за предмети кои се слушаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева

Испитот за предметите кои се слушаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева, ќе се одржи на 25.11.2020 год. од 11 часот во БА-205.

Студентите кои планираат да полагаат да се запишат на следниов линк.


13 Ноември 2020

ДОПОЛНИТЕЛНА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА

 


Почитувани колеги,
согласно одлуката на деканатска управа, дополнителна ноемвриска сесија ќе се одржи во периодот од 23.11.2020-04.12.2020 година.
Право за полагање, имаат студентите кои уредно го имаат запишано зимскиот семестар во уч. 2020/2021 година и уредно им е заверен летен семестар од уч.2019/2020 година.
Бројот и видот на предмети (задолжителни и изборни) не е ограничен, може да се полагаат и задолжителни и изборни предмети, НО САМО тие, кои се слушани во летниот семестар во уч.2019/2020 година.

Согласно одлуката, Катедрата за Микробиологија и Микробна Биотехнологија ги објавува следните термини за оваа сесија:

практичен дел од испит: 30.11.2020 (понеделник) од 09.00 ч.
усмен дел од испит: 01.12.2020 (вторник) од 09.00 ч.

Испитите ќе се одвиваат on line.

Сите студенти кои ги исполнуваат условите да полагаат во оваа сесија да се пријават со име, презиме, број на индекс и предмет кој ќе го полагаат (практiчен дел и/ или усмен дел) кај соодветниот професор, најкасно до 29.11.2020, на следниве mail адреси:

практичен дел: natalijaap@gmail.com
усмен дел: djokok@pmf.ukim.mk
усмен дел: natalijaap@gmail.com

Право на полагање имаат само студентите кои електронски ќе го пријават испитот/ испитите во периодот од 10.11.2020 до 22.11.2020 г. преку електронскиот “i-know” систем.

Поздрав и секое добро,
проф. д-р Наталија АТАНАСОВА-ПАНЧЕВСКА

13 Ноември 2020

ТЕРМИНИ ЗА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ЗА ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФ. ДР. ГОРДАНА ДИМЕСКА

 


Практичен испит со физичко присуство - 27.11.2020 10-12 часот

Писмен испит со физичко присуство - 01.12.2020, 10-12 часот

Линк за пријавување на онлајн испити.

Линк за пријавување на испити со физичко присуство.

Студентите кои што ќе се пријават за онлајн полагање на практичен испит/колоквиум ќе бидат исконтактирани преку нивниот мејл за понатамошни инструкции во врска со полагањето на истиот. 

Студентите кои што ќе се пријават за онлајн полагање на теоретски испит/колоквиум ќе треба да го исконтактираат предметниот професор преку мејл за договарање на соодветен термин за полагање. 

Со оглед на моменталната состојба со  COVID-19 епидемијата во нашата држава, во случај на поголем број на пријавени кандидати за некој од испитите со физичко присуство, Катедрата го задржува правото за измена на форматот на полагање или за прераспределување на студентите во два или повеќе термини.

Право на полагање имаат само студентите кои што ќе полагаат задолжителни и изборни предмети слушани во летниот семестар во уч.2019/2020 година и кои што електронски ќе го пријават испитот/ испитите во периодот од 10.11.2020 до 22.11.2020 г. преку електронскиот “i-know” систем.


12 Ноември 2020

ТЕРМИНИ ЗА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА за Катедра за анимална физиологија, екофизиологија и ензимологија

Се известуваат сите студенти кои имаат право да полагаат во ноемвриска сесија (според iknow системот) дека полагањето ќе се одвива во следните термини:

1. За Лаборориски практикумм и Ензимологија (практичен испит)

27.11.2020, 12h, Физички амфитеатар

1.12.2020, 12h, Физички амфитеатар

 

2. За Применета физиологија (устен испит на ZOOM  Meeting ID: 666 043 5818,  Password: 650479)

1.12.2020,  во 10h

 

3. За Ензимологија - устен испит- во договор со професорот

 

 


11 Ноември 2020

Термини за ноемвриска сесија по Типологија на животни 2 и Споредбена анатомија 

Се известуваат студентите дека терминот за испит по наведените предмети ќе се одвива на 27.11. 2020 (петок), со почеток во 14ч во информатички амфитеатар. За организирање на испитот потребно е да се запишете на список

Потсетување: задолжително со себе носете индекс и почитувајте ги здравствените протоколи!

Со почит,

Милица Ристовска (milica.ristovska@yahoo.com)


11 Ноември 2020

TЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) СЕСИЈА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 

Термините за полагање во ноемвриска (дополнителна) испитна сесија на Одделението за молекуларна биологија се:

-  испит од практичниот дел од наставата на 25.11.2020 (среда)  од 13 часот; Список 

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 2.12.2020 (среда) од 13 часот. Список

Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на списоците кои се достапни како линкови во ова соопштение до термините за полагање.

За полагање ќе се користат онлајн-тестови. За да се потврди идентитетот на студентот и неговото доследно однесување во текот на полагањето, ќе биде потребно пред почетокот на тестот, како и во текот на полагањето, студентите да бидат вклучени со камера преку апликацијата Zoom. Информаците за состанокот на Zoom на кој ќе се одржи полагањето ќе бидат испратени еден ден пред термините за испит на е-маил адресите на оние студенти кои се пријавиле да полагаат. Корисничкото име и лозинката за најава на страницата на која ќе се полага тестот се поврзани со личната е-маил адреса и се генерираат автоматски од системот кој се користи за спроведување на онлајн-тестирањето. Студентите ќе ги добијат истите на состанокот на Zoom во терминот за полагање. Поради тоа, нема да биде дозволено да полагаат студенти кои не се на соодветниот список. Списокот ќе биде затворен 24 часа пред испитот.

Во оваа сесија може да се полагаат само предмети кои биле  слушани во летниот семестар од академската 2019/2020 година. Право за полагање имаат студентите кои уредно го имаат запишано зимскиот семестар во академската   2020/2021 година и   уредно им е заверен летен семестар од академската 2019/2020 година. Задолжително  е електронското  пријавување  во “i-know” системот. 

Проф. д-р Сашо Панов

Доц. д-р Славица Јосифовска    


11 Ноември 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГААТ ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

кај предметните наставници Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и Доц. д-р Оливер Тушевски

Испити

Датум на

полагање

Списоци за запишување

Практични испити 

23.11.2020

Список

Растителна физиологија

24.11.2020

Список

Молекуларна биологија на растенија

24.11.2020

Список

Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

25.11.2020

Список

 

Изборни предмети

25.11.2020

Список

Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на списоците кои се достапни како линкови во ова соопштение до термините за полагање.

Во текот на полагањето студентите ќе бидат вклучени со камера преку апликацијата Zoom и пред себе треба да имаат индекс за идентификација.

Дополнителни објаснувања за полагањето и информациите за апликацијата Zoom, студентите ќе добијат на личната е-маил адреса еден ден пред полагањето.

Линкот и лозинката на ZOOM страницата на која ќе се полага испитот ќе бидат испратени на личната е-маил адреса на студентите еден ден пред полагањето.

Списоците ќе бидат затворени 72 часа (3 дена) пред полагање на испитот и поради тоа, студентите кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.ж

Студентите имаат право да ги полагаат задолжителните и изборните предмети слушани во летниот семестар во учебната 2019/2020 година кои претходно се пријавени во iKnow системот.


| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.