Соопштенија

27 Јануари 2020

Резултати од практичниот испит по предметите „Општа физиологија“ и „Општа физиологија 1“ одржан на 22.01.2020 год.

Забелешка:

-       Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.


27 Јануари 2020

Резултати од практичниот испит по предметот „Молекуларна имунологија“ одржан на 22.01.2020 год.

 

Забелешка:

-       Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.


26 Јануари 2020

Промена на термин за теоретски испит во прва декада на Катедра за Експериментална Биохемија

Известување

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на теоретски испит во прва декада се поместува за 30.01.2020 (четврток) во 13 часот.

 

Проф. д-р. Јасмина Димитрова- Шумковска

  Катедра за Експериментална Биохемија


14 Јануари 2020

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ВОН. ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИНА СЛАВЕВСКА – СТАМЕНКОВИЌ

 ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 

Прва декада: 24. 01. 2020 (петок) во 08:00ч. (Биолошки амфитеатар)

Втора декада: 14. 02. 2020 (петок) во 08:00ч.(Биолошки амфитеатар)


14 Јануари 2020

 Термини за практичните испити во првата испитна сесија во учебната 2019/2020 година на Катедрата за општа физиологија и имунологија

 Термини за практичните испити во првата испитна сесија во учебната 2019/2020 година, се:

  • Прва декада: 22.01.2020 г. од 11 часот 
  • Втора декада: 11.02.2020 г. од 11 часот

Напомена: Студентите имаат право да полагаат во еден од наведените термини со задолжително евидентирање на списокот пред лаб. 78, најдоцна еден ден пред испитот.

                                                Марија Ангеловски


30 Декември 2019

Термини за полагање  на предметите  кај проф. д-р Дана Прелиќ во јануарско-февруарски испитен рок во учебната 2019-2020 г.

 

Прва декада 

15.01.2020г. (среда) во 10 ч. (Лабораторија 210)

Втора декада 

05.02.2020г. (среда) во 10 ч. (Лабораторија 210)

 

Сите студенти кои ќе полагаат практичен и теоретски  испит ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список во лабораторија 210 или да  пишат на  e-mail: taseska_angela@yahoo.com!!!


30 Декември 2019

Термини за полагање  на предметите  кај проф. д-р Александра Ц. Ѓорѓиевска  во јануарско-февруарски испитен рок во учебната 2019-2020 г. 

Прва декада 

Предиспитни вежби : 13.01.2020 г. (понеделник) во 12 ч. (просторија 217)

Практичен испит :       14.01.2020 г.  (вторник) во 10 ч. (просторија 217)

Испит теорија :            15.01.2020 г. (среда) во 10 ч. (Биолошки амфитеатар)

 

Втора декада

Предиспитни вежби: 03.02. 2020 г. (понеделник) во 12 ч. (просторија 217)

Практичен испит :      04.02.2020 г. (вторник) во 10 ч. (просторија 217)

Испит теорија :            05.02.2020 г. (среда) во 10 ч. (Биолошки амфитеатар)

 

Сите студенти кои ќе полагаат практичен и теоретски  испит ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список во лабораторија 210 или да  пишат на  e-mail: taseska_angela@yahoo.com!!!


26 Декември 2019

Резултати од вториот колоквиум по предметот Имунологија за студентите од насоката Биохемија и физиологија

Име и презиме - Освоени поени

16523 - 70/100

16081 - 68/100

14924 - 58/100

Од предметниот наставник


24 Декември 2019

Tермини во зимска (прва) испитна сесија за полагање на испити на

Катедрата за молекуларна биологија 

Термините за полагање во зимска (прва) испитна сесија на предметите на Катедрата за молекуларна биологија се:

 - прва декада:  испит од практичниот дел од наставата на 21.1.2020 г. (вторник) и испит од теоретскиот дел од наставата на 23.1.2020г. (четврток);

 - втора  декада: испит од практичниот дел од наставата на 4.2.2020 (вторник) и испит од теоретскиот дел од наставата на 6.2.2020 (четврток).

Сите испити се со почеток од 12 часот.  

За подобра организација на испитот, молиме студентите да се евидентираат на списокот на огласната табла пред Лабораторијата за молекуларна биологија најдоцна 2 часа пред полагањето. 

Проф. д-р Сашо Панов 

Доц. д-р Славица Јосифовска 


16 Декември 2019

Устен испит Клиничка Биохемија - термин за казнена декемвриска сесија (корекција)

 

Устниот испит Клиничка Биохемија ќе се одржи на 18.12.2019 (среда) во 10 часот. 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.