Соопштенија

02 Јануари 2021

Почитувани колеги,

термините за полагање кај проф. д-р Дана Прелиќ и проф. д-р Александра Цветковска Ѓорѓиевска во јануарско-февруарската испитна сесија се следниве:


практичен испит по предметите Општа екологија (еколошка насока), Анимална екологија со зоогеографија (наставна насока), Екологија на антропогени екосистеми (еколошка насока) и Основи на екологија и еволуција (биохемиско-физиолошка насока и насока молекуларна биологија)

ПРВА ДЕКАДА: 18.01.2021 (понеделник), од 10:00 – 12:00 часот

ВТОРА ДЕКАДА: 04.02.2021 (четврток), од 10:00 – 12:00 часот

 

 теоретски испит по предметите Општа екологија (еколошка насока), Анимална екологија со зоогеографија (наставна насока), Екологија на антропогени екосистеми (еколошка насока), Основи на екологија и еволуција (биохемиско-физиолошка насока и насока молекуларна биологија) и Биоми (наставна и еколошка насока), Здравствена екологија (насока Нутриционизам)

ПРВА ДЕКАДА: 20.01.2021 (среда), од 10:00 – 12:00 часот

ВТОРА ДЕКАДА: 05.02.2021 (петок), од 10:00 – 12:00 часот

 

Полагањето на испитите ќе се одвива по електронски пат. Линкот за вклучување ќе ви биде дополнително испратен на индивидуалните е адреси.

Ве замолувам да го пријавите своето учество на овој линк.

 

 

 

 

 

 

Од предметните наставници

 


02 Јануари 2021

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СИСТЕМАТИКА И ФЛОГЕНИЈА НА ВИШИ РАСТЕНИЈА

И ФИТОГЕОГРАФИЈА СО ФИТОЦЕНОЛОГИЈА

Термини за јануарско-февруарската испитна сесија

 

Акад. д-р Владо Матевски

Кормофита (наставна насока)

Проф. д-р Митко Костадиновски

Кормофита (еколошка насока)

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија и генетика, биохемија и физиологија, двопредметни студии по биологија и хемија)

Лековити растенија

Проф. д-р Рената Ќуштереска

Ботаника (еколошка насока; двопредметни студии по биологија и хемија

Анатомија и морфологија на растенија (наставна насока)

Фитогеографија со фитоценологија (наставна насока)

Фитоценологија со вегетација на Македонија (еколошка насока)

Биогеографија (еколошка насока)

Биодиверзитет (еколошка насока) 

Термините за полагање кај наведените професори се според следниот распоред:

 

Прва декада

Предиспитни вежби

20.01.2021

Практичен испит

21.01.2021

Усмен испит

22.01.2021

Вора декада

Предиспитни вежби

10.02.2021

Практичен испит

02.02.2021

Усмен испит

03.02.2021

 Забелешки:

  1. Предиспитните вежби и сите испити започнуваат од 10:00 часот
  2. Можат да полагаат само студенти кои го имаат пријавено соодветниот испит.

31 Декември 2020

Практичен испит на Катедрата за општа физиологија и имунологија во првата испитна сесија во учебната 2020/2021 година

Термините за полагање на практичните испити се:

-Прва декада: 21.01.2021

-Втора декада: 03.02.2021

 

Студентите имаат право да полагаат во една од горенаведените декади со задолжително пријавување нa следниов линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dAabIm7RdxEpdBTp9jRGcZuynpGGbpt95FGiJrSPgdE/edit?usp=sharing   најдоцна два дена пред испитот.

Испитите ќе бидат спроведени online на платформата  zoom. Подетални информации за време и начинот на полагањето ќе добиете на вашите e-mail адреси еден ден пред испитот.

Марија Ангеловски


31 Декември 2020

TЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО  ПРВА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/21 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 

Термините за полагање во прва испитна сесија во академската 2020/2021 година на Одделението за молекуларна биологија се: 

Прва декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 25.1.2021 (понеделник)  од 12 часот; Список

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 27.1.2021 (среда) од 12 часот. Список

Втора декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 3.2.2021 (среда)  од 12 часот; Список

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 5.2.2021 (петок) од 12 часот. Список

Студентите кои ќе полагаат, треба да се пријават електронски на соодветниот список кои се достапни во ова соопштение до секој од термините за полагање. Правата и обврските за полагање на студентите се објаснети во соопштението од Деканатот.

За полагање ќе се користат онлајн-тестови. За да се потврди идентитетот на студентот и неговото доследно однесување во текот на полагањето, ќе биде потребно пред почетокот на тестот, како и во текот на полагањето, студентите да бидат вклучени со камера преку апликацијата Zoom. Информаците за состанокот на Zoom на кој ќе се одржи полагањето ќе бидат испратени еден ден пред термините за испит на е-маил адресите на оние студенти кои се пријавиле да полагаат. Корисничкото име и лозинката за најава на страницата на која ќе се полага тестот се поврзани со личната е-маил адреса и се генерираат автоматски од системот кој се користи за спроведување на онлајн-тестирањето. Студентите ќе ги добијат истите на состанокот на Zoom во терминот за полагање. Поради тоа, нема да биде дозволено да полагаат студенти кои не се на соодветниот список. Списокот ќе биде затворен 24 часа пред испитот.

Проф. д-р Сашо Панов

Доц. д-р Славица Јосифовска   


31 Декември 2020

Известување за начинот и терминот на спроведување на Студентски избори 2020

Почитувани студенти,
Вe известуваме дека со оглед на состојбата со CoVid-19 и потребата за примена на мерки за справување со коронавирусот, собирите на студенти по Институти ќе се спроведат on-line, така што, тајното гласање за пријавените кандидати од соодветната студиска година со кое ќе се утврдат кандидатите за членови на Факултетското студентско собрание ќе се спроведе на 04.01.2021 година.
Сите студенти кои имаат право на глас (студентите кои уредно го запишале зимскиот семестар во учебната 2020/21 година), линк со гласачкото ливче ќе добијат преку iknow системот на 04.01.2021 година.
На изборите кои ќе се спроведат на ниво на Институти, секој студент има право на глас само за кандидатите за членови од неговата студиска програма и годината на студии во која студентот е запишан.
Гласањето за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ниво на ПМФ ќе се спроведе на 11.01.2021 година, така што, сите студенти кои имаат право на глас (студентите кои уредно го запишале зимскиот семестар во учебната 2020/21 година), линк со гласачкото ливче ќе добијат преку iknow системот на 11.01.2021 година.
На изборите на ниво на ПМФ, сите студенти имаат право на глас за претседател на ФСС и право на глас за сите кандидати за членови на ФСС.
Одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ПМФ е објавена на web страната на ПМФ, во која се содржани сите потребни информации околу изборите. 

Kомисија за спроведување на изборите за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје


30 Декември 2020

Прва испитна сесија во академската 2020/2021 година

Детални информации се достапни во прикачениот документ.

симни документ


30 Декември 2020

ТЕРМИНИ за ПОЛАГАЊЕ во ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА за предмети кои се слушаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева.

Прва декада ТЕОРИЈА

20.01.2021 од 14.00 часот

Втора декада ТЕОРИЈА

03.02.2021 од 14.00 часот

Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК

Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. 
За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk


30 Декември 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС

Почитувани колеги, сите кои ги имате исполнето вашите обврски и имате право на потпис во индекс од соодветниот професор, потписот ќе го добиете на 15.01.2021, со следниот распоред:
насока АНАЛИТИЧКА БИОХЕМИЈА- 9,00 ч
насока БИОХЕМИЈА-ФИЗИОЛОГИЈА- 10,00 ч
насока НУТРИЦИОНИЗАМ- 10,30 ч
насока ЕКОЛОГИЈА и БИОЛОГИЈА- 11,30 ч
насока МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА- 12,00 ч
Индексите треба да се донесат директно во кабинет кај соодветниот професор!
КАТЕДРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

30 Декември 2020

ВТОР КОЛОКВИУМ за група предмети кои се слушаат на КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Почитувани колеги,
ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за група предмети кои се слушаат на КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА е закажан за 16. 01. 2021, со почеток од 10.00 часот.
Во списокот на линкот внесете ги вашите податоци.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gTcaJ6i_yPDAoxQ8FXvzXyIEX7MyURB_bIf_igUqFBA/edit?fbclid=IwAR0Io5n-QcOGJZj56-tKphL1uNfIJ1DlBcaLUtCUxRCxVTxNBnpVOSq-w-U#gid=0

Поздрав и секое добро,
КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

30 Декември 2020

ЈАНУАРСКО ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА

ПРВА ДЕКАДА
практичен дел- 25.01.2021 од 10.00 ч. (со физичко присуство, потребно е да се запишете на список)
теорија- 28.01.2021 од 09.00 ч. кај проф. КУНГУЛОВСКИ (on-line, потребно е да се запишете на список)
теорија- 28.01.2021 од 09.00 ч. кај проф. АТАНАСОВА-ПАНЧЕВСКА (on-line, потребно е да се запишете на список)

ВТОРА ДЕКАДА
практичен дел- 01.02.2021 од 10.00 ч. (со физичко присуство) (списокот ќе биде објавен по завршување на прва декада)
теорија- 04.02.2021 од 09.00 ч. кај проф. КУНГУЛОВСКИ (on-line) (списокот ќе биде објавен по завршување на прва декада)
теорија- 04.02.2021 од 09.00 ч. кај проф. АТАНАСОВА-ПАНЧЕВСКА (on-line) (списокот ќе биде објавен по завршување на прва декада)
КАТЕДРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.