Соопштенија

21 декември 2022

Испитите кај проф. Ирена Тавчиовска - Василева (Хистологија и ембриологија за студентите од Институтот за биологија, и Општа биологија за студентите од Институтот за хемија) во јануарска испитна сесија ќе се одржат во следните термини:

I декада: 25.01.2023 од 10 часот во биолошки амфитеатар

II декада: 13.02.2023 од 10 часот во физички амфитеатар

 

Студентите кои ќе полагаат, задолжително да се запишат кај лаборантот Круно Блажевски, во лабораторија 206.


20 декември 2022

Термини за полагање кај проф. Катерина Ребок во јануарска испитна сесија од учебната 2022/2023 година

ПРВА ДЕКАДА:

 

Предиспитни вежби: 13.01.2023 (од 9 часот во лаб. 216)

Практичен испит: 16.01.2023 (од 9 часот во лаб. 216)

Теоретски испит: 18.01.2023 (од 10 часот во физички амфитеатар)

 

ВТОРА ДЕКАДА:

 

Предиспитни вежби: 30.01.2023 (од 9 часот во лаб. 216)

Практичен испит: 31.01.2023 (од 9 часот во лаб. 216)

Теоретски испит: 01.02.2023 (од 10 часот во физички амфитеатар)

 

Студентите треба да се запишат на списокот за полагање на следниот линк

 

 


19 декември 2022

Термини за полагање на испитите кај проф.др. Гордана Димеска за ЈАНУАРСКА СЕСИЈА во учебната 2022/2023

I декада

Практичен дел Клеточна биологија/Цитологија 23.01.2023 год. во лабораторија 221 од 9.00 часот

Практичен дел Генетика и АМР 23.01.2023 год. во лабораторија 221 од 11.00 часот

Теоретски дел 24.01.2023 год. во Информатички амфитеатар од 10.00-12.00 часот

 

II декада

Практичен дел Клеточна биологија/Цитологија 06.02.2023 год. во лабораторија 221 од 9.00 часот

Практичен дел Генетика  и АМР 06.02.2023 год. во лабораторија 221 од 11.00 часот

Теоретски дел 07.02.2023 год. во Информатички амфитеатар од 10.00-12.00 часот

 

*Студентите кои планираат да полагаат треба да го пријават испитот во iknow системот, во спротивно нема да бидат примени на испит. 

ЗАБЕЛЕШКА: Во случај на голем број на пријавени кандидати, Катедрата го задржува правото за промена на термините и бројот на групите.

 


19 декември 2022

Резултати од првиот теоретски колоквиум по Генетика одржан на 12.12.2022 год.

бр.инд Освоени поени
17699 9,2
17734 14
17706 3,2
17417 4,6
17415 24,6
17789 31
17698 8,5
17751 6,3
17761 18,7
17214 23,5
17945 10,4
17719 11,3
17687 28,4
17717 6,9
17695 22,7
17915 6,7
17219 14
17594 21,6
17295 15,3
18403 8,9
17217 13,6
17711 21,9
17592 20,3
17515 28,2
17720 12,3
16518 16,3
17480 24,5
17682 28,3
17696 16,9
17401 8,8
17215 5,9
17752 26
17451 13,6
17756 19,3
17770 1,6
17212 3,1
17774 27
17309 28,7
17697 5,4
17723 11,5
17709 4,4
17778 13,4
17703 21
17433 11
17940 9
17788 1,8
17748 27,8
17503 2,7

16 декември 2022

 

 

Термини за полагање  на предметите  кај проф. д-р Дана Прелиќ и проф. д-р Александра Цветковска Ѓорѓиевска во Јануарско-Февруарски испитен рок во учебната 2023г. 

 

 

 

Прва декада 

Практичен испит: 19.01.2023 г. (четврток) во 10ч. (просторија 217)

Теоретски испит : 17.01.2023 г.  (вторник) во 10 ч. (Биолошки амфитеатар)

Изборни предмети : 18.01.2023 г. (среда) во 10 ч. (просторија 217)

 

Втора декада 

Практичен испит: 30.01.2023 г. (понеделник) во 10ч. (просторија 217)

Теоретски испит : 31.01.2023 г.  (вторник) во 10 ч. (Биолошки амфитеатар)

Изборни предмети : 01.02.2023 г. (среда) во 10 ч. (просторија 217)

 

Студентите кои планираат да полагаат испит во некои од дадените термини, да се пријават најдоцна два дена пред испитот на следниот  ЛИНК 


03 декември 2022

РЕЗУЛТАТИ

од првиот колоквиум по предметот Цитологија

Резултатите од првиот колоквиум по предметот Цитологија за наставна насока и насоката нутриционизам, можете да ги видите на следниот линк.


02 декември 2022

 Резултати од теоретски испит по предметот Основи на екологија и еволуција (дел еволуција) за молекуларна насока кај професор Валентина Славевска Стаменковиќ 

одржан на 24.11.2022 (ноемвриска сесија)

 Студентот го положил теоретскиот испит доколку освоил минимум 36 поени. Максимум може да се освојат 60 поени

ИНДЕКС

 

БОДОВИ

ОЦЕНКА ДЕЛ ЕВОЛУЦИЈА  (РЕДОВНОСТ, ТЕОРЕТСКИ И ПРАКТИЧЕН ДЕЛ)

17417

 

60

10

17498

 

57

10

17428

 

60

10

17567

 

60

10

17440

 

36

8

17492

 

46

9

17450

 

55

10


01 декември 2022

Резултати од теоретски испит кај Проф. д-р Ленка Цветановкса 

 

ноемвриска испитна сесија 22.11.2022 година

 

                                                БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17450

9

2

МБГ

17253

9

3

БХФ

17594

8

4

МБГ

17520

7

5

БХФ

16030

6

6

МБГ

17472

5

 

 

                                                   ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БХ

17314

6

2

БН

17767

5

3

БН

17768

5

4

БН

17453

5

5

БХ

17462

5

 

 

01.12.2022 год.                            КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА


30 ноември 2022

Пофалници за постигнат успех и најдобри студенти по години 

Почитувани студенти,

Во рамки на активностите по повод 16-ти Декември патрониот празник на Факултетот, се доделуваат дипломи за дипломираните студенти и пофалници за постигнат успех и најдобри студенти по години (прва, втора и трета).

Критериумите за доделување пофалница се: просек над 8,50 и да бидат положени сите предмети од претходните години заклучно со септемвриската сесија. 

Сите студенти кои ги исполнуваат наведените критериуми имаат право да се пријават, најдоцна до 08.12.2022 год.

Заради евалуација и рангирање потребно е да ги доставите своите индекси во Библиотеката на Институтот за биологија (заедно со е-mail адреса за контакт) или уредно скенираните страници од индексот да ги доставите електронски до inbio@pmf.ukim.mk (со име и презиме и насока во предметот на пораката). 

Од Раководител на Институтот за биологија


30 ноември 2022

Отворен ден на Институтот за биологија, 2.12.2022 год.

Драги матуранти, наши идни студенти,

Во рамките на настанот ,,ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје", на 02 декември 2022 во 11 часот, Институтот за биологија ги отвора своите врати за посета со физичко присуство. Ќе имате можност да се запознаете подетално со студиските програми, нашите физички капацитети, амфитеатри, лаборатории, да прашате се што ве интересира, да ги слушнете искуствата на некои дипломирани студенти, да дознаете за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности...

Го учиме јазикот на биологијата. Студирај на некоја од студиските програми на Институтот за биологија!

Се гледаме на 02 декември во Биолошки амфитеатар на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје!

симни документ


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.