Соопштенија

04 ноември 2023

Термини за полагање на предметите кај проф. д-р Дана Прелиќ и проф. д-р Александра Цветковска Ѓорѓиевска во ноемвриска сесија 2023/2024

Практичен испит: 20.11.2023 г. (понеделник), 10-12ч. (просторија 216)

Теоретски испит : 21.11.2023 г.  (вторник), 12-14 ч. (БА)

Изборни предмети : 22.11.2023 г. (среда) од 10 ч. (кабинет 213)


Задолжително пријавување на следниов линк најдоцна два дена пред терминот за испит


03 ноември 2023

Термин за полагање на испитите по предметите на проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ во претстојната НОЕМВРИСКА (дополнителна) испитна сесија во учебната 2023/2024 година

 

 

 

 

Терминот за полагање на испити по предметите на проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ во претстојната ноемвриска (дополнителна) испитна сесија е 21.11.2023 (вторник) во 08:00 во просторија 217.

Важно: Студентите кои планираат да полагаaт во некој од дадените термини задолжително да се запишат во оваа табела.

 


02 ноември 2023

ТЕРМИНИ ЗА КОЛОКВИУМИ
по група предмети кои се слушаат на КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА,
зимски семестар 2023/2024

ПРВ КОЛОКВИУМ- 02.12.2023 (сабота) од 10.00 часот
ВТОР КОЛОКВИУМ- 13.01.2024 (сабота) од 10.00 часот
НАПОМЕНА: Само оние кои ќе бидат запишани на список ќе имаат право да полагаат колоквиум.
Списоците ќе се објават на оaa страна неколку дена пред терминот за полагање, а ќе се затворат 48 часа пред терминот.


18 октомври 2023

Еден јазик никогаш не е доволен!

Бесплатни онлајн курсеви по странски јазици 

Почитувани студенти,

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ ви нуди несекојдневна можност за посетување бесплатни онлајн курсеви по странски јазици. Може да изберете некој од следниве јазици: руски, чешки, полски, хрватски, романски и унгарски јазик. Прозорец кон нови работни можности, воспоставување мултикултурни пријателства, различната перспектива за туѓите култури и зголемена креативност се само неколку од придобивките од изучувањето нови јазици.

Наставата на курсевите ќе се одвива во текот на 10 недели по четири часа неделно, започнувајќи од 24 октомври 2023 година.

РУСКИ ЈАЗИК
Рускиот е јазик што го зборуваат околу 250 милиони луѓе низ светот. Ова е јазикот на Толстој и Достоевски, Чајковски и Баришников. Многу политичари и бизнисмени учат руски за да соработуваат со руски колеги во различни области. Македонците можеби ќе слушнат многу познати зборови на руски, бидејќи и рускиот е словенски јазик. Научете руски за да комуницирате со луѓе во Русија и многу други земји низ светот!

ЧЕШКИ ЈАЗИК
Работа и кариера: Знаењето на чешкиот јазик може да биде предност при аплицирање за работни места во Чешка или во компании што имаат бизнис-врски со Чешка.
Култура и историја: Чешката Република има богата култура и историја. Преку учење на јазикот, ќе можете подетално да се запознаете со таа култура, да го истражите историскиот контекст и да ги разберете традициите на оваа земја.
Едукација: Ако планирате да одите на постдипломски студии на некој универзитет во Чешка, знаењето на чешкиот јазик ќе биде бесценето. Студирањето во Чешка е бесплатно за сите странци, доколку студираат на чешки јазик.

ПОЛСКИ ЈАЗИК
Научете полски.
Запознајте ги културата и јазикот на еден од јазиците на Европската Унија што го зборуваат повеќе од 40 милиони луѓе низ светот. Курсот по полски јазик ќе ви помогне да ги совладате основните комуникациски ситуации на полски јазик со цел успешно да комуницирате за време на вашиот студиски, работен или туристички престој во Полска. Со познавањето на полскиот јазик имате можност за образование и работа во Полска. Ве покануваме на курсот по полски јазик на почетно ниво (А1).

ХРВАТСКИ ЈАЗИК
Учењето на хрватскиот јазик отвора можност за престој во Хрватска преку стипендии, летни и есенски школи во Загреб и во Риека и запознавање со богатата хрватска култура и историја.

УНГАРСКИ ЈАЗИК
Унгарскиот е забавен предизвик за учење. Тој е различен од повеќето европски јазици, но сепак е еден од нив. Унгарскиот е уралски јазик што се зборува во Унгарија и во делови од неколку соседни земји. Тој е официјалниот јазик на Унгарија и еден од 24-те официјални јазици на Европската Унија. Ако сакате да учите убава и уникатна култура и јазик или ако планирате да аплицирате за стипендија во Унгарија, еве ја вашата шанса. А бидејќи часовите се изведуваат на англиски, можете и тоа да го вежбате.

РОМАНСКИ ЈАЗИК

Романскиот јазик, еден од официјалните јазици на Европската Унија, е говорен од околу 28 милиони говорители. Тој е дел од групата на романски јазици, заедно со францускиот, италијанскиот, шпанскиот, португалскиот и други јазици и говори. Но романскиот јазик се одликува со една посебност, а тоа е блискоста со словенските јазици среде кои се развивал. Ве покануваме да ги откриете романскиот јазик и богатата култура што тој ја претставува.

 

Пријавувањето за курсевите го вршите со пополнување на пријавата најдоцна до 20 октомври 2023 година на следниот линк: https://forms.gle/JxN17qQjYtGfwizN6

По формирањето на групите дополнително ќе ви биде испратен мејл за почетокот на наставата.


08 октомври 2023

Распоред за практична настава во зимскиот семестар од академската 2023/2024 год.


05 октомври 2023

Термини за консултации на Катедра за експериментална биохемија и информации за студенти 

Се известуваат студентите дека консултациите на Катедрата за експериментална биохемија во зимскиот семестар 2023/2024 година ќе се одржуваат во следните термини:

Практичен дел – вторник 1100-1400 часот

Теорија – среда 1200-1600 часот

Напомена:  Студентите кои сакаат да дојдат на консултации задолжително да се најават преку e-mail на адресата: biohemija@pmf.ukim.mk 

 

Останати информации за студентите

i) Студентите кои го презапишуваат предметот и имаат потпис во индекс се ослободени од присуство на практична настава (вежби)!!!

ii) Потписи во индекс можат да се земат единствено во период утврден според Календарот за обврски за тековната академска година, заклучно еден месец по завршување на семестарот, (датуми истакнати на огласна табла и веб-страна).

iii) Наставните програми за сите предмети на Катедрата со наведена задолжителна и дополнителна литература, темите за колоквиуми/испити може да се најдат на веб-страницата на Институтот за биологија во делот Материјали за предавања: https://ib.pmf.ukim.edu.mk/materials/index.

iv) Информации за распоредот за вежби и предавања, термини за полагање и потписи, резултати од испити/колоквиуми и сл. може да се најдат на веб-страницата на Институтот за биологија: https://ib.pmf.ukim.edu.mk

v) Сите останати прашања околу потписи, презапишување на предмет, распоред /информации за вежби и предавања, резултати од колоквиуми/испити итн. студентите може да ја користат e-mail адресата: biohemija@pmf.ukim.mk 

vi) Положениот практичен испит важи до 3 години

vii) Студентите кои полагаат испит на Катедрата задолжително мора да бидат пријавени на список, да го имаат уредно заверено тековниот семестар и да имаат потпис по предметот кој го полагаат, во спротивно нема да им биде дозволено да го полагаат испитот.

viii) На колоквиум може да се јават само студенти од тековна генерација кои првпат го запишале предметот и се пријавeни на списокот за полагање

                                                                                                                                                                     

   Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска                                                                                                                 

     Катедра за експериментална биохемија                                                                                                                                            


02 октомври 2023

Распоред за предавања во зимскиот семестар од академската 2023/2024 год.


02 октомври 2023

Tермин за првиот час по предметот ВОВЕД ВО НУТРИЦИОНИЗАМ 

Првиот час по предметoт Вовед во нутриционизам за студентите од биологија (насока нутриционизам) ќе се одржи на 13.10.2023 година, петок, во 8.00 часот, во предавална 124 на Институт за хемија.

 Предметен наставник:

проф. д-р Јасмина Петреска Станоева


30 септември 2023

Список на студенти кои за првпат ќе го слушаат предметот Генетика во зимски семестар 2023/24

Студентите кои за првпат ќе го слушаат предметот Генетика во зимски семестар 2023/24 (веќе го имаат запишано или планираат да го запишат во тековниот период) треба да се запишат на списокот на овој линк, заради навремено планирање на бројот и големината на групите за лабораториските вежби. Студентите треба да се пријават најдоцна до 02. 09. (понеделник), 14:00 часот.


21 септември 2023

Резултати од испитот одржан на 15.09.2023

Испитот одржан на 15.09.2023 го положија следните студентите:

18023    10 (десет)

17745     9 (девет)

18046     9 (девет)

17696     8 (осум)

17778     8 (осум)

18043     9 (девет)

17738     10 (десет)

17619      7 (седум)

18030      8 (осум)

18052      6 (шест)

18223     7 (седум)

18020    10 (десет)

18062    10 (десет)

17936     6 (шест)

17748     9 (девет)

18228     8 (осум)

17967     6 (шест)

17531     8 (осум)

17409     7 (седум)

18057    9 (девет)

17716    8 (осум)

18352    6 (шест)

17521    8 (осум)


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.