Соопштенија

07 Февруари 2020

Термин за теоретски испит во 2 декада - Катедра за Експериментална Биохемија

Соопштение

Се известуваат студентите дека теоретскиот испит по предметите на Катедрата за Експериментална Биохемија во 2 декада останува на 17.02.2020 (понеделник), поради поништување на дополнителната сесија.

 

07.02.2020

Катедра за Експериментална Биохемија

Проф. д-р Јамсина Димитрова- Шумковска 


06 Февруари 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ПО ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА НА 05.02.2020 ГОДИНА

Број на индекс

Освоени поени

Конечна оценка

16468

62

10

16631

62.5

10

16467

49.5

8

14692

24

не положи

17222

/

не положи

17224

/

не положи

17224

4.5

не положи


05 Февруари 2020

Промена на временски термини за втора декада по предметите Анатомија на човек, Типологија на животни II и Споредбена анатомија

Се известуваат студентите дека наведените испити од втора декада закажани на 12.02.2020 се поместуваат во 14:00. Ги охрабруваме студентите оваа информација да ја споделат во нивните интерни социјални групи и меил листи.

Дополнително, практичните испити закажани на 07.02.2020 се поместуваат во 08:00.


04 Февруари 2020

Соопштение за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во академската 2019/2020 г.

Погледнете го прикачениот документ.

симни документ


04 Февруари 2020

 Резултати од втор теоретски и практичен колоквиум по предметот

Зоологија (насока нутриционизам)  

 

 


Индекс

II практичен колоквиум

II теоретски колоквиум

17669

9.75

24

17378

8.25

10

17617

7.50

 /

17510

8

26

17484

8.75

25

17574

9.75

30

17511

6

 /

17542

6

24

17434

10

31

17448

10

24

17621

8.5

31

17622

 /

 /

17457

10

24

17414

10

25

17397

10

33

17506

10

35

17607

9.5

18

17481

9.5

24

17404

8

24

17634

9.5 

17522

9.5

17379

9

24

17612

9

24

17141

8.5

26

15218

10

33

Студентот го положил теоретскиот колоквиум доколку освоил минимум 24 поени.

Студентот го положил практичниот колоквиум доколку освоил минимум 6 поени.


04 Февруари 2020

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО УПИСОТ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

Ве молам погледнете го прикачениот документ.

Со почит,

Координатор за насоката Биохемија и физиологија

симни документ


03 Февруари 2020

Координаторство - Институт за биологија, студиски програми (насоки): биологија, екологија и биологија-хемија, прва година

Се известуваат студентите од прва година на Институтит за биологија од студиските програми (насоките): биологија, екологија и биологија-хемија дека терминот за координаторство е на 11.02.2020 во просториите на Миколошката лабораторија.


03 Февруари 2020

Координаторство - Институт за биологија, студиски програми (насоки): биологија, екологија и биологија-хемија, втора година и нагоре

Се известуваат студентите од втора година и нагоре на Институтот за биологија од студиските програми (насоките): биологија, екологија и биологија-хемија дека терминот за координаторство е на 17.02.2020 во просториите на Миколошката лабораторија.


03 Февруари 2020

Резултати од практичен испит одржан на 03.02.2020 година по предметите

ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

РАСТИТЕЛНА ЕКОФИЗИОЛОГИЈА

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

АБИОТИЧКИ ФАКТОРИ

Број на индекс

Насока

Освоени бодови/максимум бодови

15178

наставна

8/12

15174

наставна

0/12

15592

наставна

да се јави на консултации

15194

биохемиско-физиолошка

7/12

17224

еколошка

0/12

17222

еколошка

5/12

Испитот се положува со освоени минимум седум бода (7/12)


27 Јануари 2020

Резултати од практичниот испит по предметот „Молекуларна физиологија“ одржан на 22.01.2020 год.

Забелешка:

-       Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.