Соопштенија

11 Јануари 2021

ТЕРМИНИ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС КАЈ ПРОФ. ГОРДАНА ДИМЕСКА

 

13.01. (среда), 11-14 часот за Клеточна биологија и Цитологија.

15.01. (петок), 11-13 часот за Општа Генетика и изборните предмети.


09 Јануари 2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ПИСМЕН КОЛОКВИУМ ПО ОПШТА ГЕНЕТИКА И КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА/ЦИТОЛОГИЈА 

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ПИСМЕН КОЛОКВИУМ ПО ОПШТА ГЕНЕТИКА

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ПИСМЕН КОЛОКВИУМ ПО КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА/ЦИТОЛОГИЈА 

Колоквиумот по Клеточна биологија/Цитологија се положува со минимум 20 бода од можни 40.


06 Јануари 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р ЛЕНКА ЦВЕТАНОВСКА

Испитите кај Проф. д-р Ленка Цветановска во јануарска испитна сесија ќе се одржат во следните термини:

 

декада

Практичен испит21.01.2021  во 10 часот

Теоретски испит22.01.2021  во 9 часот


II декада

Практичен испит 04.02.2021   во 10 часот

Теоретски испит05.02.2021  во 10 часот


Образложение: 


*Сите испити ќе се полагаат со физичко присуство.


*Изборните предмети ќе се полагаат во истите термини кои важат за теоретскиот испит.


*Студентите кои ќе полагаат во една од декадите задолжително да се запишат на овој список, во спротивно нема да имаат право на полагање.

 

*Студентите имаат право да се јават на полагање испит во една од двете декади. 


*Полагањето на втор колоквиум по предметите: Биохемија на растенија и Биохемија, ќе се одвива само во I декада. Студентите имаат право да полагаат втор колоквиум доколку не положиле прв, а првиот да го преполагаат во II декада. Правото да преполагаат еден од колоквиумите за подобар резултат, можат да го остварат во II декада. 


06 Јануари 2021

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СИСТЕМАТИКА И ФЛОГЕНИЈА НА ВИШИ РАСТЕНИЈА

И ФИТОГЕОГРАФИЈА СО ФИТОЦЕНОЛОГИЈА

 

Студентите кои во јануарската сесија ќе полагаат кај наставниците акад. д-р В. Матевски, проф. д-р М. Костадиновски и проф. д-р Р. Ќуштеревска, можат да се пријават на следниот линк:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Acq10hyb1aZan5y6VfXB4yNoYC65tKbudfavztLvwVo/edit?usp=sharing


05 Јануари 2021

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОЛАГААТ ИСПИТИ ВО ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

кај предметните наставници Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и Доц. д-р Оливер Тушевски

 

ИСПИТИ ВО ПРВА ДЕКАДА

Датум на

полагање

Списоци за запишување

 Практични испити 

 20.01.2021

 Список

 Растителна физиологија

 21.01.2021

 Список

 Молекуларна биологија на растенија

 21.01.2021

 Список

 Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

 22.01.2021

 Список

 Изборни предмети

 22.01.2021

 Список

 

ИСПИТИ ВО ВТОРА ДЕКАДА

Датум на

полагање

Списоци за запишување

 Практични испити 

 01.02.2021

 Список

 Растителна физиологија

 02.02.2021

 Список

 Молекуларна биологија на растенија

 02.02.2021 

 Список

 Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

 03.02.2021

 Список

 

 Изборни предмети

 03.02.2021

 Список

Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на списоците кои се достапни како линкови во ова соопштение до термините за полагање.

Во текот на полагањето студентите ќе бидат вклучени со камера преку апликацијата Zoom и пред себе треба да имаат индекс за идентификација.

Дополнителни објаснувања за полагањето и информациите за апликацијата Zoom, студентите ќе добијат на личната е-маил адреса еден ден пред полагањето.

Линкот и лозинката на ZOOM страницата на која ќе се полага испитот ќе бидат испратени на личната е-маил адреса на студентите еден ден пред полагањето.

Списоците ќе бидат затворени 72 часа (3 дена) пред полагање на испитот и поради тоа, студентите кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

Студентите имаат право да ги полагаат задолжителните и изборните предмети кои претходно се пријавени во iKnow системот.

 

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ

Доц. д-р Оливер Тушевски04 Јануари 2021

ТЕРМИНИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА КАТЕДРАТА ПО ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

Сите испити на катедрата по екологија на растенија во јануарската испитна сесија ќе се одржат во следните термини:

I декада

  • Практичен испит 21.01.2021
  • Теоретски испит 22.01.2021

II декада

  • Практичен испит 03.02.2021
  • Теоретски испит 04.02.2021

Сите студенти задолжително да се пријават на mtrenceva@gmail.com најдоцна до 19.01.2021 за првата и 01.02.2021 за втората декада.


04 Јануари 2021

ПРАКТИЧЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА И ЦИТОЛОГИЈА

Практичниот колоквиум по предметите Клеточна биологија и Цитологија ќе се одржи на 11.01. (понеделник). Начинот на одржување ќе биде онлајн, преку тестови. Студентите кои што ги преслушуваат предметите може да се пријават тука, во некој од наведените термини, со нивниот студентски мејл. Пријавувањето ќе трае најдоцна до 10.01. 


04 Јануари 2021

Термини за полагање во јануарската испитна сесија на Катедрата за систематика и филогенија на безрбетници (проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ) 

I ДЕКАДА

 

Практично: 18.01.2021 (10:00 часот)

Теорија: 20.01.2021 (12:00 часот)

 

II ДЕКАДА

Практично: 02.02.2021 (10:00 часот)

Теорија: 03.02.2021 (10:00 часот)

 

НАПОМЕНА:

Студентите кои планираат да полагаат испит во некој од дадените термини, задолжително е да се пријават овде.


04 Јануари 2021

ТЕРМИНИ ЗА ПРВА ИСПИТНА СЕСИЈА (ЈАНУАРИ- ФЕВРУАРИ 2021 ГОД.)

Проф. Билјана Миова

ПРЕДМЕТ

I ДЕКАДА

II ДЕКАДА

Анимална физиологија (НН)

Физиологија на животни и човек (ЕН)

Практичен испит

Теорија испит

 

 

20.01.2021, 12h, Физ амф

21 и 22.01.2021, 11h, Физ амф

 

 

03.02.2021, 11h, Физ амф

04 и 05.02.2021, 11h, Физ амф

Лабораториски практикум 

може да се избере еден од термините,

може да се полага и теорија и задачи

 

21 и 22.01.2021, 11h, Физ амф

 

04 и 05.02.2021, 11h, Физ амф

Анимална екофизиологија 

може да се избере еден од термините

18.01.2021, 10h, Zoom

19.01.2021, 10h, Zoom

01.02.2021, 10h, Zoom

02.02.2021, 10h, Zoom

Применета физиологија  

може да се избере еден од термините

18.01.2021, 10h, Zoom

19.01.2021, 10h, Zoom

01.02.2021, 10h, Zoom

02.02.2021, 10h, Zoom

Исхрана и метаболизам 1

може да се избере еден од термините 

18.01.2021, 10h, Zoom

19.01.2021, 10h, Zoom

01.02.2021, 10h, Zoom

02.02.2021, 10h, Zoom

Изборни предмети

може да се избере еден од термините

18.01.2021, 10h, Zoom

19.01.2021, 10h, Zoom

01.02.2021, 10h, Zoom

02.02.2021, 10h, Zoom

Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот на следниот ФОРМУЛАР

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PLNRovSiDdooZu_GdBCB2yRc01jd8fwadXReyeD2Zsc/edit?usp=sharing

 

Link za ZOOM:

https://us04web.zoom.us/j/6660435818?pwd=Vlc4STZuN3Y4RitVdVpPYmJqcDU4Zz09

Meeting ID: 666 043 5818

Password: 650479


03 Јануари 2021

ТЕРМИНИ ЗА ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА ДИМЕСКА 

Писмените испити кај проф. д-р Гордана Димеска ќе се одржат со физичко присуство, а практичниот испит ќе се одржи онлајн преку тестови.

ПРВА ДЕКАДА:

Писмен испит - 15.01.2021, 10-12 часот, пријавување тука.

Практичен испит - 20.01. (ОГ) и 21.01. (Цитологија, КБ и АМР), пријавување тука.

ВТОРА ДЕКАДА:

Писмен испит - 29.01.2021 10-12 часот, пријавување тука.

Практичен испит - 01.02. (ОГ) и 02.02. (Цитологија, КБ и АМР), пријавување тука.

Катедрата го задржува правото за прераспределување на студентите и воведување на дополнителни термини во случај на поголем број на пријавени студенти во дадените термини. Кандидатите кои што ќе се пријават за полагање на практичниот испит ќе добијат подетални информации околу начинот на полагање на нивните мејлови за контакт.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.