Соопштенија

19 Јануари 2021

Резултати од колоквиуми по предметот Анатомија на човек

Теоретскиот колоквиум се положува со минимум 18 поени


17 Јануари 2021

СООПШТЕНИЕ

Пријавување за on-line полагање (Skype) за предметите КОРМОФИТА и СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЈА

проф. д-р Митко Костадиновски

 

Сите студенти кои сакаат да го полагаат теоретскиот дел од предметите Кормофита (студии по екологија) и Систематика на растенија (студии по биохемија и физиологија, по молекуларна биологија и двопредметни студии по биологија и хемија) усно, on-line преку платформата Skype, можат да се пријават на список на следниот линк:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VI7m10gjL0bWWSWuBMUgE-yy_xN_zg-rbks2ht7p3gw/edit?usp=sharing

 


17 Јануари 2021

Промена на термин за полагање

Почитувани колеги, 
Со оглед на тоа дека 19,01,2021 е неработен ден, термините за испит од овој датум ги презакажувам за 21.01.2021 со почетон во 10ч на ZOOM.
Ви благодарам и извинете за направената грешка.
БМиова


14 Јануари 2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ КОЛОКВИУМ ПО КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА/ЦИТОЛОГИЈА (РАСТИТЕЛЕН ДЕЛ)

Резултатите од практичниот колоквиум може да ги најдете на следниов линк. Колоквиумот се смета за положен со минимум 3.5 од вкупно 7 бода. 


12 Јануари 2021

Информации за полагањата во Јануарска-Февруарска испитна сесија кај проф. д-р С. Крстиќ, асс. М-р Борис Алексовски

-за насоките молекуларна биологија со генетика,  биохемија и физиологија и екологија

Им се соопштува на студентите дека испитите ќе се реализираат во следниве термини во првата декада:

21.01.2021 (четврток) практичен испит по Алгологија и микологија и Систематика на растенија 1. Испитот ќе биде спроведен online преку Skype.

22.01.2021 (петок) теоретски испит (колоквиум 1 и 2) по предметите Алгологија и микологија, Систематика на растенија 1 и Биотехнологија. Испитот ќе биде спроведен со физичко присуство, во Физичкиот Амфитеатар од 14:00 – 16:00 часот.

25.01.2021 (понеделник) усен испит по Алгологија и микологија и Систематика на растенија 1. Испитот ќе биде спроведен online преку Skype.

26.01.2021 (вторник) усен испит по Биотехнологија, Хидробиологија, Екологија на опасни алги и Примена на дијатомеи во екологија и медицина. Испитот ќе биде спроведен online преку Skype.

Втора декада:

01.02.2021 (понеделник) практичен испит по Алгологија и микологија и Систематика на растенија 1. Испитот ќе биде спроведен online преку Skype.

02.02.2021 (вторник) теоретски испит (колоквиум 1 и 2) по предметите Алгологија и микологија, Систематика на растенија 1 и Биотехнологија. Испитот ќе биде спроведен со физичко присуство, во Физичкиот Амфитеатар од 12:00 – 14:00 часот.

03.02.2021 (среда) усен испит по Алгологија и микологија и Систематика на растенија 1. Испитот ќе биде спроведен online преку Skype.

04.02.2021 (четврток) усен испит по Биотехнологија, Хидробиологија, Екологија на опасни алги и Примена на дијатомеи во екологија и медицина. Испитот ќе биде спроведен online преку Skype.

Сите студенти кои ќе полагаат треба да го пријават испитот на iknow како и кај предметниот асистент на email borisaleksovskian@yahoo.com со информација за нивната skype adress.

Од предметниот наставник

 


11 Јануари 2021

Термини за испитна сесија по предметите Анатомија на човек, Типологија на животни 2 и Споредбена Аанатомија

I декада на 28.01.2021 - теорија во термин од 11ч до 13ч.
II декада 05.02.2021 - теорија во термин од 11ч до 13ч.
Студентите задолжително да се пријават во Формулар за запишување
Студентите од Анатомија на човек кои треба да преполагаат еден колоквиум можат да го полагаат само во првата декада. Доколку колоквиумот не биде положен, истите студенти имаат право да се јават на цел испит во втора декада.
Студентите кои треба да полагаат практичен испит по сите предмети да се пријават на меил кај Ј.Арсовска (julyarsovska@gmail.com и julijana.arsovska@pmf.ukim.mk)


11 Јануари 2021

Датуми за полагање на предметите кои се слушаат кај проф.др.Катерина Ребок

Испитите за предметите кои се слушаат кај проф.Катерина Ребок ќе се одржат во следните термини
За студентите кои ќе полагаат онлајн (САМО ЗА ПРЕДМЕТИ ОД ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР)
1 декада - 20.01.2021 год. од 14 часот преку платформата Teams 
2 декада - 03.01.2021 год. од 14 часот преку платформата Teams  
За студентите кои ќе полагаат со физичко присуство
1 декада - 26.01.2021 год. од 11 часот во Физички амфитеатар 
2 декада - 03.01.2021 год. од 11 часот во Информатички амфитеатар
Студентите кои ќе полагаат задолжително да се запишат на список за полагање на следниот ЛИНК.
Датумите за практичниот дел од испитот ќе се закажат дополнително, во договор со студентите кои ќе се пријават за полагање.

11 Јануари 2021

ТЕРМИН ЗА ПОТПИС ВО ИНДЕКС

Се известуваат сите студенти кои остваруваат право за потпис, да ги донесат индексите на 12.01.2021 (вторник), во период од 11-12 часот, во канцеларијата на Проф. д-р Ленка Цветановска. 


11 Јануари 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНА СЕСИЈА (ЈАНУАРИ- ФЕВРУАРИ 2021 ГОД.) кај прод. д-р СУЗАНА ДИНЕВСКА -ЌОВКАРОВСКА

ПРЕДМЕТ

      I ДЕКАДА

II ДЕКАДА

Споредбена физиологија 

Практичен испит

Завршен испит

 

 

  20.01.2021, 12:00, Физ амф

    21 и 22.01.2021, 11:00, Физ амф

 

 

03.02.2021, 11:00, Физ амф

04 и 05.02.2021, 11:00, Физ амф

Ензимологија

Практичен испит 

Устен испит

(со физичко присуство)

 

   20.01.2021, 11:00, Физ амф

   25. и 26.01.2021, 9:00

   Во зависност од бројот на пријавени кандидати, термините по договор со професорот

 

03.02.2021, 11:00, Физ амф

04. и 05.02.2021, 9:00

Во зависност од бројот на пријавени кандидати, термините по договор со професорот

Исхрана и метаболизам 2 

Практичен испит

Устен испит

(со физичко присуство) 

 

 

20.01.2021, 11:00, Физ амф

27 и 28.01.2021, 9:00

 

 

03.02.2021, 11h, Физ амф

04 и 05.02.2021, 9:00

Изборни предмети

(со физичко присуство) 

 

 19. и 20.01.2021, 10:00

Во зависност од бројот на пријавени кандидати, термините по договор со професорот

 01. и 02.02.2021, 10:00

Во зависност од бројот на пријавени кандидати, термините по договор со професорот

Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот на следниот ФОРМУЛАР

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PLNRovSiDdooZu_GdBCB2yRc01jd8fwadXReyeD2Zsc/edit?usp=sharing 


11 Јануари 2021

Термини за јануарска испитна сесија

Се известуваат студентите дека испитите на Катедрата за експериментална биохемија во јануарската сесија ќе се одржат во следните термини:

- Прва декада

18.01.2021 (понеделник) во 14 часот – практичен испит

25.01.2021 (понеделник) во 14 часот – теоретски испит 

 

- Втора декада

29.01.2021 (петок) во 14 часот – практичен испит

05.02.2021 (петок) во 14 часот – теоретски испит

 

Напомена: i) Во термините за прва декада ќе се одржи и вториот колоквиум практично/теорија соодветно по предметот Биохемија 1/Општа Биохемија

ii) Студентите можат да се јават само во еден термин за ист дел од испит. Задолжително е пријавување по mail два дена пред испитите!

 

11.01.2021                                                                                                       

 

Катедра за експериментална биохемија

Проф. д-р Јасмина Димитрова – Шумковска


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.