Соопштенија

22 ноември 2023

НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2023

резултати од теоретскиот испит група предмети

од областа на систематика и филогенија на виши растенија

22.11.2023

Проф. д-р Митко Костадиновски

Систематика на растенија (Биохемија и физиологија)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

17992

14

-

 

18054

13,5

3

 

15223

11

-

 

18031

-

11

 

17554

7,5

6,5

 

17977

6,5

-

 

17971

-

3,5

 

Систематика на растенија (молекуларна биологија со генетика)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

17495

19

11

 

16483*

11

-

 

17043

9

11,5

 

18053

-

5,5

 

Систематика и филогенија на виши растенија (наставна насока)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

17219

8

-

 

Систематика на растенија (двопредметни студии по биологија и хемија)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

18221

12

-

 

Забелешка: минимален број на поени за индексите означени со астериск (*) е 15; за останатите е 11.


21 ноември 2023

Термин за полагање на испитот Македонски јазик во ноемвриската (дополнителна) сесија во учебната 2023/2024 година кај проф. д-р Симон Саздов

23.11.2023 година (четврток) во 9:15, во просторијата Библиотеката за македонски јазик, на Филолошкиот факултет.


21 ноември 2023

Термин за полагање на испитот Педагогија во ноемвриската (дополнителна) сесија во учебната 2023/2024 година кај проф. д-р Борче Костов

21.11.2023 година 11.30 часот, во кабинетот на професорот Костов, на Филозофскиот факултет.


16 ноември 2023

Практичен испит во ноемвриска (дополнителна) сесија на катедрата за Општа физиологија и имунологијa

Практичниот испит во ноемвриска (дополнителна) сесија на катедрата за Општа физиологија и имунологија ќе се одржи на:

20.11.2023 (понеделник) со почеток од 13:00

Студентите задолжително да се пријават со запишување на следниов список најдоцна до два дена пред испитот.

За просторијата ќе бидете известени дополнително преку e-mail. 


14 ноември 2023

Испитите во ноемвриски  испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржиат на 23,11,2023 од 10 часот во амфитеатарот по физика


Испитите во ноемвриски  испитен рок кај Проф д-р Маја Јорданова ќе се одржиат на 23,11,2023 од 10 часот во амфитеатарот по физика12 ноември 2023

СООПШТЕНИЕ ЗА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2023/24 НА КАТЕДРАТА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Се известуваат студентите кои слушаат предмети на Катедрата за микробиологија и микробна биотехнологија дека термините за полагање испити во ноемвриска испитна сесија 2023/24 година се:
ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО МИКРОБНА, ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА - 20.11.2023 (понеделник) од 10.00 часот (лаб. 69)
ПРАКТИЧЕН И ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ ПО ПРОБИОТИЦИ И ПРЕБИОТИЦИ, ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВИРУСОЛОГИЈА - 20.11.2023 (понеделник) од 10.00 часот (лаб. 69)
ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ ПО МИКРОБНА, ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, ПАТОГЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ И ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) КАЈ ПРОФ. Д-Р ЏОКО КУНГУЛОВСКИ - 23.11.2023 (четврток) од 09.00 часот (кабинет бр. 231)
ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ ПО БИОТЕХНОЛОГИЈА, ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р НАТАЛИЈА АТАНАСОВА-ПАНЧЕВСКА - 23.11.2023 (четврток)  од 09.00 часот, кабинет бр. 167
Само оние студенти кои се запишани на списокот имаат право да го полагаат испитот. Списоците се затвораат 48 часа пред почеток на испитот. 


10 ноември 2023

Термин за испит во ноемвриска сесија

Во ноемвриска сесија испитот ќе се одржи на 23.11.23 (четврток) во 11 часот.

За практичниот дел од испитот ќе треба да се договорите со асистентката.


09 ноември 2023

Термини за испитите за предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска за НОЕМВРИСКА СЕСИЈА

Предиспитни вежби  20.11.2023 год во лабораторија 225 со претходна најава кај лаборантот.

Практичен дел 23.11.2023 год. во лабораторија 221 од 14.00 часот СПИСОК-практично

Теоретски дел (сите предмети) 24.11.2023 год. во Информатички амфитеатар од 10.00-12.00 часот СПИСОК-теорија


07 ноември 2023

НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

ПРЕДМЕТ: Хистологија и ембриологија

 

 

 

Термини за теоретско полагање кај проф. д-р Катерина Ребок во ноемвриска испитна сесија, од учебната 2022/2023 година

 23. 11. 2023 од 10 до 12 часот во Физички амфитеатар

 

  Термин за практичен испит во договор со професорката

 

Студентите ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се запишат на список во лабораторија 206 (и за практичниот и за теоретскиот испит). Доколку студентот не е запишан на списокот, нема да има право на полагање.


07 ноември 2023

Усни испити во НОЕМВРИСКА СЕСИЈА , проф д-р Биљана Миова

22.11.2023 год, 10ч

Терминот важи за сите усни испити од летен семестар


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.