Соопштенија

20 јануари 2023

Резултати од практичен испит на Катедрата за општа физиологија и имунологија

ПРВА ДЕКАДА

Резултати од практичниот испит по предметот „Молекуларна физиологија“

Забелешка:

-       Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

Од предметниот асистент


18 јануари 2023

Стипендии за истражувачки престој во Германија

Германската фондација за животна средина (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) минатата година прослави 25 години од постоењето на програмата за стажирање во Германија наменета за студенти од земјите од Југоисточна Европа.
Студентите својот истражувачки престој може да го поминат во организации, фирми, институти, универзитети во Германија 6 до 12 месеци.
Програмата за стипендии поддржува најширок опсег на професии, под услов предлог-проектот да биде од областа на заштитата на животната средина, екологијата, одржливиот развој, климатските промени или обновливите извори на енергија. Во последно време оваа програма поддржува и проекти за дигитализација кои имаат некаква допирна точка со екологија или животна средина.
На 23.01.2023 година на платформата ЗУМ од 17ч. ДБУ и МЕД/MES организираат онлајн информативна сесија за условите за стажирање во Германија. https://www.facebook.com/events/411032541207035?ref=newsfeed

Повеќе информации за стипендиите има на следниот линк:


17 јануари 2023

Резултати од вториот колоквум по предметот анатомија на човек 

На следниот линк се наоѓаат резултатите од одржаниот втор колоквиум по предметот анатомија на човек, вклучувајќи ја и конечната оцена.

Предметен професор

проф. д-р Милица Ристовска


13 јануари 2023

Термини за испити на Катедра за експериментална биохемија во јануарска сесија (промена на термини за прва декада)

Испитите на Катедрата за експериментална биохемија во јануарската испитна сесија ќе се одржат во следните термини:

 

Прва декада

практичен испит: 20.01.2023 (петок) 14 h*

теорија: 27.01.2023 (петок) 14 h*

 

Втора декада

практичен испит: 10.02.2023 (петок) 14 h

теорија: 14.02.2023 (вторник) 14 h

 

Напомена:  Во првата декада ќе се одржи и вториот колоквиум по предметот Биохемија 1 во термините за практичен испит и теорија, соодветно.

 

Студентите кои ќе полагаат испит/колоквиум задолжително да се пријават најдоцна два дена пред полагање на следните линкови:

 

2 колоквиум:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bA4rJ3UgikJfTqdHxa_ZzFLBFGgIuO8Ua096NP2qIHI/edit?usp=share_link
 

1 декада:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wTA75EIOoH0sjB2RlEhgDyQEnzMMrqNJxWhjC_OQPdo/edit?usp=share_link 

 

2 декада: https://docs.google.com/spreadsheets/d/150w0ORL_4UJ6kgQslAlbWVUC5LGnNrdgQpRPkIOsX9g/edit?usp=share_link 

 

13.01.2022                                                      Катедра за експериментална биохемија

                                                                        Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска


12 јануари 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЈАНУАРСКО- ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА 2023

ПРЕДМЕТИ: Антомија на човек, Споредбена анатомија, Типологија на животни 2

ОДГОВОРЕН ПРОФЕСОР- проф. д-р МИЛИЦА РИСТОВСКА

 

 

ТЕРМИН ЗА ИСПИТИ 

Втор  колоквиум по предметот Анатомија на човек 12. 01. 2023, со почеток од 12 до 14 часот

Простории: физички и информатички амфитеатар

 

I ДЕКАДА - 30. 01. 2023 од 10-12 часот

Простории: физички и информатички амфитеатар

ЛИНК за пријавување на испити 


II ДЕКАДА - 13. 02. 2023 од 10-12 часот

Простории: физички и информатички амфитеатар

ЛИНК за пријавување на испити 


12 јануари 2023

Резултати Вториот теоретски колоквиум Клеточна биологија/Цитологија, одржан на 10.01.2023

Забелешка: Колоквиумот се положува со освоени најмалку 20 поени

број индекс освоени поени   број индекс освоени поени
18280 16,5   18218 12,5
18314 26   18547 13,9
18324 17,8   18366 10
18272 22,3   18289 15,2
18301 28,2   18346 6,2
18334 15,8   18278 10,5
18320 18   18275 3,5
18283 9,3   18065 15,7
18327 29   18383 28
18281 7,8   18305 13,7
18332 16,3   18345 5,4
18263 22,8   17722 5,5
18329 20   18319 6,4
18350 4,2   18282 5,3
18364 16,75   18392 9,5
18638 5,4   18398 23,2
18382 6,8   18310 5,3
18357 1,7   18397 10,1
18371 5,25   18354 5
18557 6   18400 8,5
18546 21,25   18268 5,1
18558 6,7   18279 2,2
18274 9,3   18269 31,3
18388 7,5   18273 17,3
18302 9,5   18266 14
18378 10,2   18325 20
18376 2,5   18349 20
18556 6,5   18550 16,8
18554 11,2   18359 21,1
18347 16   18551 11,5
18352 9,8   18300 18,3
18399 3,2   18386 10,1
18331 8,8   18297 20
18333 16,6   18384 22,5
18549 12,7   18312 26,3
18277 12,3   18401 6,6
18394 21,2   18293 20

09 јануари 2023

Термини за испитите (практичен и теоретски дел) за сите предмети на одделението за Екологија на растенијата во престојната Јануарска (прва) испитна сесија 

- Прва декада -

Практичен испит  25.01.2023 09:00h

Теоретски испит   27.01.2023 09:00h

- Втора декада -

Практичен испит  08.02.2023 09:00h

Теоретски испит   10.02.2023 09:00h

Испитите за сите предметите на одделението за Екологија на растенијата ќе се одржат во просторијата 223


09 јануари 2023

Термини за испит кај проф. Стое Смиљков

 

Испитите од јануарско-февруарскиот испитен рок  кај проф. Стое Смиљков ќе се одржат во следните термини:

I декада: 24.01.2023 (вторник) во 10 часот

II декада: 17.02.2021 (петок) во 10 часот.


09 јануари 2023

Термини за полагање на испитот по Психологија во јануарско-февруарската испитна сесија

ПСИХОЛОГИЈА

Проф. д-р Калина Сотироска -  Филозофски факултет

kalina.sotiroska@fzf.ukim.edu.mk 

I декада

17.01.2023 во 13:00 часот,

(местото на одржување на испитот, ќе биде во договор со проф.)

II декада

31.01.2023 во 13:00 часот

(местото на одржување на испитот, ќе биде во договор со проф.)


09 јануари 2023

ПРОМЕНА на термин за полагање практичен испит во втора декада за група предмети на Катедра за општа физиологија и имунологија во јануарско-февруарската испитна сесија 2023

Терминот за полагање на практичен испит на Катедра за општа физиологија и имунологија во втора декада се менува и истиот ќе се одржи на 10.02.2023 во биолошки амфитеатар од 10 часот.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.