Соопштенија

17 Февруари 2020

Распоред за вежби Хистологија

Понеделник
     
12.00-15.00 Биохемија-физиологија 2 група
     
     
Вторник
     
9.00-12.00 Нутриционизам 2 група
13.00-16.00 Биологија - наставен кадар  
     
     
Среда
     
11.00-14.00 Нутриционизам 1 група
14.00-17.00 Молекуларна биологија со генетика 2 група
     
     
Четврток
     
8.00-11.00 Молекуларна биологија со генетика 1 група
11.00-14.00 Молекуларна биологија со генетика 3 група
     
     
Петок
     
10.00-13.00 Биохемија-физиологија 3 група
14.00-17.00 Биохемија-физиологија 1 група
     

17 Февруари 2020

Распоред за вежби Хистологија и ембриологија

Понеделник
     
12.00-15.00 Биохемија-физиологија 2 група
     
     
Вторник
     
9.00-12.00 Нутриционизам 2 група
13.00-16.00 Биологија - наставен кадар  
     
     
Среда
     
11.00-14.00 Нутриционизам 1 група
14.00-17.00 Молекуларна биологија со генетика 2 група
     
     
Четврток
     
8.00-11.00 Молекуларна биологија со генетика 1 група
11.00-14.00 Молекуларна биологија со генетика 3 група
     
     
Петок
     
10.00-13.00 Биохемија-физиологија 3 група
14.00-17.00 Биохемија-физиологија 1 група
     

17 Февруари 2020

Распоред за вежби Хистологија и ембриологија

Понеделник
     
12.00-15.00 Биохемија-физиологија 2 група
     
     
Вторник
     
9.00-12.00 Нутриционизам 2 група
13.00-16.00 Биологија - наставен кадар  
     
     
Среда
     
11.00-14.00 Нутриционизам 1 група
14.00-17.00 Молекуларна биологија со генетика 2 група
     
     
Четврток
     
8.00-11.00 Молекуларна биологија со генетика 1 група
11.00-14.00 Молекуларна биологија со генетика 3 група
     
     
Петок
     
10.00-13.00 Биохемија-физиологија 3 група
14.00-17.00 Биохемија-физиологија 1 група
     

17 Февруари 2020

Распоред за вежби Хистологија и ембриологија

Понеделник
     
12.00-15.00 Биохемија-физиологија 2 група
     
     
Вторник
     
9.00-12.00 Нутриционизам 2 група
13.00-16.00 Биологија - наставен кадар  
     
     
Среда
     
11.00-14.00 Нутриционизам 1 група
14.00-17.00 Молекуларна биологија со генетика 2 група
     
     
Четврток
     
8.00-11.00 Молекуларна биологија со генетика 1 група
11.00-14.00 Молекуларна биологија со генетика 3 група
     
     
Петок
     
10.00-13.00 Биохемија-физиологија 3 група
14.00-17.00 Биохемија-физиологија 1 група
     

17 Февруари 2020

Термин за внесување на оцена во индекс по Анатомија на човек

Се известуваат студентите кои го положиле предметот Анатомија на човек, дека заведувањето на оцената во индекс ќе биде на 19.02.2020 (среда) со почеток во 11 ч. во лабораторија по Споредбена анатомија (бр.72). 


16 Февруари 2020

Термини за полагање устен испит Клиничка Биохемија и Биохемија 2 во 2 декада (јануарска сесија - измена)

Соопштение

Датумите за теоретскиот испит по предметите Клиничка Биохемија и Биохемија 2 во втора декада се на 17.02. и 25.02 од 13 часот. Студентите имаат можност да изберат еден од датумите за полагање и треба да се изјаснат најдоцна до утре до 10 часот на e-mail адресата biohemija@pmf.ukim.mk. 

16.02.2020

Катедра за Експериментална Биохемија

Проф д-р Јасмина-Димитрова Шумковска 


15 Февруари 2020

Резултати од практичните испити одржани во втората декада на Катедрата за општа физиологија и имунологија

Молекуларна физиологија (МБ)

Општа физиологија 2 (АБХ)

Општа физиологија (БХФ, НН)

Општа физиологија 1 (БХФ)

Имунологија (МБ, БХФ, АБХ)

Забелешка:

-       Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

Марија Ангеловски


13 Февруари 2020

Методика на наставата по биологија - студии по биологија (наставна насока)


Се известуваат студентите на студиите по биологија (наставна насока) дека првиот термин за часови по предметот Медодика на наставата по биологија е на 17.02.2020 во 11 часот во просториите на Миколошката лабораторија.


13 Февруари 2020

Медицински габи - студии по биохемија и физиологија, студии по молекуларна биологја

Се известуваат студентите на студиите по биохемија и физиологија и на студиите по молекуларна биологја дека наставата по изборниот предмет Медицински габи ќе се одржува во четврток од 14 часот во просториите на Миколошката лабораторија.


11 Февруари 2020

Резултати

од втората декада од февруарската испитна сесија 2020

(11 февруари 2020)

кај проф. д-р Митко Костадиновски

 

Предмет /студент

Индекс

I колоквиум

II колоквиум

Општа ботаника

(двопредметни студии)

 

 

 

 

17674

-

17

 

17462

-

2

Анатомија и морфологија на растенија

(наставна насока)

 

 

 

 

16767

15

15

Систематика на растенија

(молекуларна насока)

 

 

 

 

16751

16

-

 

16477

25

22

 

16747

15

-

 

Секој колоквиум е положен ако се освоени најмалку 15 поени


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.