Соопштенија

19 Октомври 2018

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО 22.10.2018 (ПОНЕДЕЛНИК) - НЕРАБОТЕН ДЕН

Почитувани,

поради интервенции на електричната мрежа и прекин на напојувањето во сите згради на ПМФ-Скопје, во понеделник (22.10.2018 год.) нема да се работи. Ќе следи дополнително известување во врска со една работна сабота, како надомест за изгубениот работен ден.

Со почит,

ИБ


15 Октомври 2018

Erasmus Mundus TROPIMUNDO Master programme

Стипендии за студирање на втор циклус - магистерски студии во рамките на Erasmus Mundus мрежата на универзитети, достапни и за студентите на УКИМ. Тековниот повик е посебно интересен за студентите од ИБ. Повеќе информации во прикачениот документ и на веб сајтот: http://www.tropimundo.eu .

симни документ


09 Октомври 2018

Правила на однесување во лабораторија 217 - информативен пакет за студенти

 

СИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ ДЕЛ ОД ЛАБОРАТОРИЈА 217

ИМААТ ОДГОВОРНОСТИ ЗА

РАБОТНИОТ ПРОСТОР

 

Правилник на однесување за студенти!

 • Дојдете подготвени за работа - прочитајте ја задачата пред да започне вежбата!
 • Работете тивко – почитувајте ја индивидуалната апликација на знаењето како и тимската соработка!
 • Во лабораторијата е строго забрането внесување на храна и пијалак (освен шише вода).
 • Забрането е острење на моливи или боички под/над клупа, оставање на хартија или било какви други отпадоци под/над клупите.
 • Забрането придвижување, преместување или било какво друго манипулирање со микроскопите освен за време на изведување на вежбите.
 • Должни сте да се грижите за своето работно место за време на вежбата според дадените упатства од асистентот.
 • Пред да ја напуштите лабораторијата, од био-безбедносни причини, должни сте да оставите чист работен простор и да го вратите столчето под маса.

 

 1. 1.   Правила за ракување со микроскоп!
 • Микроскопот кој се наоѓа на крајот на масата го доближувате до потребното растојание, а по завршувањето на вежбата го враќате на истото место.
 • По завршувањето на вежбите должни сте да ги поставите микроскопите на најмало зголемување, да ги прекриете со навлака и да ги вратите на крајот на масата.
 • На почеток на вежбата е должни сте да го проверите микроскопот со кој работите и да пријавите доколку има недостатоци на истиот (недостасуваат делови и сл.).
 • На останатите упатствата за ракување со микроскопите, кои ќе ги добиете од страна на асистентот, морате строго да се придржувате!

 

 1. 2.   Правила за вежбите со дисекција!
 • Најстрого се забранува оштетување на восокот во кадичките за дисекција (преку гребење со пинцети, забодување на големaта игла од приборот за дисекција и сл.)
 • Восокот од кадичките задолжително исплакнете го со вода на крајот од вежбата!
 • Должности на студентот за приборот за дисекција:
 1.    пред да започне дисекцијата пријавете некомплетен или оштетен прибор за дисекција!
 2.    на крај од дисекцијата темелно исчистете го приборот за дисекција (со средство за садови) и вратете го во сува состојба!
 • Остатоците од животински материјал (БИО-ОТПАД) задолжително фрлете ги во посебна ќеса!
 • По завршувањето на дисекцијата пребришете го работното место и оставете го во чиста и сува состојба.

04 Октомври 2018

Распоред за предавања - Цитологија (нутриционизам)

ЦИТОЛОГИЈА  - РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 2018/2019

 **во просторија 148 за предавањата кај проф.др.Катерина Ребок

**во физички амфитеатар за предавањата кај проф.др.Гордана Димеска

Понеделник (800- 1000)

Четврток (800- 1000)

 

 

Проф. д-р Катерина Ребок

04.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

08.10.2018

ПРАЗНИК

11.10.2018 

Проф. д-р Катерина Ребок

15.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

18.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

22.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

25.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

29.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

01.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

05.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

08.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

12.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

15.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

19.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

22.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

26.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок 

Колоквиум 1 

29.11.2018 

Проф. д-р Гордана Димеска

03.12.2018 

Проф. д-р Гордана Димеска

06.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

10.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

13.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

17.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

20.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

24.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

27.12.2018

ПРАЗНИК

31.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска 

03.01.2019

ПРАЗНИК

07.01.2019

Проф. д-р Гордана Димеска

11.01.2019

Проф. д-р Гордана Димеска 

Колоквиум 2 

14.01.2019

 

 


04 Октомври 2018

Распоред за предавања -Цитологија (биологија-наставен кадар)

ЦИТОЛОГИЈА  - РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 2018/2019

 **во просторија 148 за предавањата кај проф.др.Катерина Ребок

 **во физички амфитеатар за предавањата кај проф.др.Гордана Димеска

Понеделник (800- 1000)

Четврток (800- 1000)

 

 

Проф. д-р Катерина Ребок

04.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

08.10.2018

ПРАЗНИК

11.10.2018 

Проф. д-р Катерина Ребок

15.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

18.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

22.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

25.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

29.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

01.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

05.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

08.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

12.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

15.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

19.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

22.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

26.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок 

Колоквиум 1 

29.11.2018 

Проф. д-р Гордана Димеска

03.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

06.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

10.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

13.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

17.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

20.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

24.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

27.12.2018

ПРАЗНИК

31.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

03.01.2019

ПРАЗНИК

07.01.2019

Проф. д-р Гордана Димеска

11.01.2019

Проф. д-р Гордана Димеска

Колоквиум 2

14.01.2019

 

 


04 Октомври 2018

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО ПРЕДМЕТОТ ЗООЛОГИЈА (насока: Нутриционизам)

Студентите од насоката Нутриционизам формираат една група за практичната настава по предметот Зоологија.

 *Вежбите почнуваат на 10.10.2018 (среда) во лабораторија 217 со почеток во 12:00ч.

Насока Нутриционизам

Индекс Презиме Име
17226 Ангелова Љубица
17227 Апостоловска Љубица
17225 Аревски Огнен
17339 Боризовска Милена
17343 Ваневски Александар
17341 Дабески Дарко
17228 Дабески Давид
17230 Димеска Бисера
17229 Димитриевска Леона
17342 Ѓеринска Мишела
17231 Јовановска Јована
17232 Крушарска Александра
17233 Лазаровска Златка
17234 Мирчески Адријан
17235 Раевска Сара
17236 Ристовска Јована
17238 Синадиновски Воислав
17340 Стоилковска Јована
17237 Стојановска Викторија
17239 Тошев Станислав
17240 Цариќ Никита
  Ристовски Георги

04 Октомври 2018

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ВО ПРЕДМЕТОТ ЗООЛОГИЈА (насока: Нутриционизам)

Се известуваат студентите од насоката Нутриционизам дека предавањата по предметот Зоологија кај вон. проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ започнуваат на 10.10.2018 (среда) со почеток во 08:00 часот во просторија 148.


02 Октомври 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА, НАСОКА „БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА“ - ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Почитувани колеги,

во прикачениот документ ќе најдете листа со задолжителните и некои од изборните предмети кои треба да се запишат во текот на 8-те семестри. Со жолта боја се означени предметите кои треба да се запишат во првиот семестар. За секој од следните семестри ќе има соодветни соопштенија на веб сајтот на ИБ и на огласната табла пред просторија 78.

Координатор за насоката „биохемија и физиологија“

симни документ


02 Октомври 2018

СООПШТЕНИЕ за сите студенти од прв семестар (СИТЕ НАСОКИ)

Вежбите по КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА, ЦИТОЛОГИЈА и ЗООЛОГИЈА ќе почнат со одржување од 08.10.2018 год (понеделник).


01 Октомври 2018

Групи на студенти за вежби КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА од насоката биохемија-физиологија

биохемија-физиологија   биохемија-физиологија     биохемија-физиологија
   1 група        2 група          3 група  
понеделник 12.00-16.00 ч (лаб.216)    петок 8.00-12.00 ч.  (лаб.216)      петок 12.00-16.00 ч. (лаб.216)
                       
17273 Абази Валбона   17288 Илиевска Габриела     17330 Продановска Ивана
17279 Абдулаи Амина   17289 Иловска Ангела     17299 Саиди Доњета
17280 Агаи Ѓулшан   17290 Јаневска Кристина     17303 Саќипи Веса
17278 Александровска Божица   17331 Јукич Сенада     17304 Славевска Лилјана
17275 Антоска Јована   17291 Калач Вивит     17307 Славковиќ Мартин
17276 Арсовска Марија   17293 Калиси Елиса     17305 Спасовска Мартина
17274 Асани Бесарта   17292 Камбери Белкизе     17302 Спировска Сара
17277 Аспровска Емилија   17329 Крстеска Теа     17301 Стоев Драган
17281 Божиновски Ангел   17332 Мемети Сумеја     17306 Стојановска Татјана
17282 Гашевска Дона   17333 Митревска Ивана     17300 Стојановска Сара
17283 Грозданова Надица   17335 Михаиловска Ана     17334 Стојановска Емилија
17285 Даиловска Симона   17294 Мрчковска Ивана     17308 Трајковска Михаела
17284 Дукоска Мартина   17295 Наков Андреј     17310 Филева Тања
17286 Ѓорѓиевска Евгенија   17297 Насевска Теодора     17309 Филипова Марија
17287 Ѓоршовски Наум   17296 Николова Теодора     17311 Чечи Зиран
17316 Идризи Албеса   17298 Петрушева Тамара     17312 Чукалева Јована

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.