Соопштенија

15 Јануари 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019

Повеќе информации може да се најдат на сајтот на ПМФ: http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.432


31 Декември 2018

Amgen Scholars Program - Стипендии за студенти на додипломски (прв циклус) студии

Стипендии за летни студентски истражувачки програми од областа на природните науки и биотехнологијата. Повеќе информации на официјалниот веб сајт (https://amgenscholars.com/europe-programme/) и во прикачениот флаер.

симни документ


28 Декември 2018

Tермини во зимска (прва) испитна сесија за полагање на испити на Катедрата за молекуларна биологија 


Термините за полагање во зимска (прва) испитна сесија на предметите кај професор д-р Сашо Панов и ас. д-р Славица Јосифовска се:

 - прва декада:  испит од практичниот дел од наставата на 22.1.2019 г. (вторник) и испит од теоретскиот дел од наставата на 24.1.2019г. (четврток);

 - втора  декада: испит од практичниот дел од наставата на 12.2.2019 торник) и испит од теоретскиот дел од наставата на 14.2.2019 (четврток).

Сите испити се со почеток од 12 часот.  

За подобра организација на испитот, молиме студентите да се евидентираат на списокот на огласната табла пред Лабораторијата за молекуларна биологија најдоцна 2 часа пред полагањето. 


26 Декември 2018

Термини за практичните испити на Одделението за општа физиологија и имунологија во првата (зимска) испитна сесија, 2019 година

Термини за практичните испити во првата (зимска) испитна сесија-2019 година, по предметите „Општа физиологија“ (студии по биохемија и физиологија и студии по биологија), „Молекуларна физиологија“ (студии по молекуларна биологија), „Анатомија и физиологија на човек“ (двопредметни студии по биологија-хемија)  и „Општа физиологија 2“ (студии по аналитичка биохемија) се:

  • Прва декада: 23.01.2019 г. од 12 часот
  • Втора декада: 13.02.2019 г. од 12 часот

Напомена: Студентите имаат право да полагаат во еден од наведените термини и треба задолжително да се пријават најдоцна еден ден пред испитот.

 


25 Декември 2018

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ

ОПШТА БИОЛОГИЈА и ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА

кај проф.др.ИРЕНА ТАВЧИОВСКА-ВАСИЛЕВА

 

Прва декада

Предиспитни вежби            16.01.2019 год. во лаб.216 од 9 часот

Практичен испит                  17.01.2019 год. во лаб.216 од 9 часот

Теоретски испит                  18.01.2019 год.  во БА-205 од  10 часот

 

Втора декада

Предиспитни вежби            06.02.2019 год. во лаб.216 од 9 часот

Практичен испит                  07.02.2019 год. во лаб.216 од 9 часот

Теоретски испит                   08.02.2019 год. во БА-205 од 10 часот

 

ВАЖНО!!! Студентите кои ќе полагаат, задолжително да се запишат на список кај лаборантот, најдоцна еден ден пред испитот. Во спротивно, нема да бидат примени на полагање.

Студентите имаат право да полагаат само во една од декадите!!!


25 Декември 2018

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ

ОПШТА БИОЛОГИЈА и ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА

кај проф.др.ИРЕНА ТАВЧИОВСКА-ВАСИЛЕВА

 Прва декада

Предиспитни вежби            16.01.2019 год. во лаб.216 од 9 часот

Практичен испит                  17.01.2019 год. во лаб.216 од 9 часот

Теоретски испит                  18.01.2019 год.  во БА-205 од  10 часот

 Втора декада

Предиспитни вежби            06.02.2019 год. во лаб.216 од 9 часот

Практичен испит                  07.02.2019 год. во лаб.216 од 9 часот

Теоретски испит                   08.02.2019 год. во БА-205 од 10 часот

 

ВАЖНО!!! Студентите кои ќе полагаат, задолжително да се запишат на список кај лаборантот, најдоцна еден ден пред испитот. Во спротивно, нема да бидат примени на полагање.

Студентите имаат право да полагаат само во една од декадите!!!


24 Декември 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗИМСКА (ПРВА) ИСПИТНА СЕСИЈА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ  НА  ПРИРОДНО-МАТЕ­МА­­­ТИЧ­КИ­­ОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧ. 2018/2019 ГОДИНА  ЌЕ СЕ ОДВИВА ВО ДВЕ ДЕКАДИ И ТОА:
 −      ПРВА ДЕКАДА ВО ПЕРИОДОТ ОД 14.01.2019 ДО 30.01.2019 ГОД.
 −      ВТОРА ДЕКАДА ВО ПЕРИОДОТ ОД 31.01.2019 ДО 15.02.2019 ГОД.
ТЕРМИНИТЕ ГИ ОБЈАВУВААТ ИНСТИТУТИТЕ ПРИ ФАКУЛ­ТЕТОТ.
СТУДЕНТИТЕ ВО ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, МОЖАТ ДА ПОЛАГААТ ИСПИТИ СЛУШАНИ ВО  ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2018/2019 ГОДИНА, КАКО И ПРЕДМЕТИ СЛУШАНИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2017/2018 ГОДИНА.
СТУДЕНТИТЕ ЗА ДА МОЖАТ ДА ПРИЈАВАТ ИСПИТ, ТРЕБА  ДА ИМААТ УРЕДНО ЗАПИШАН ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО  УЧ. 2018/2019 ГОДИНА, КАКО И ДА ИМААТ ПОТПИС ВО ИНДЕКСОТ ОД ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР.


21 Декември 2018

Термини за полагање на вториот колоквиум и преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов


Полагањето на вториот колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за сите насоки ќе се одржи на 21.12.2018г од 11ч.

Преполагањето на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за сите насоки ќе се одржи на 28.12.2018г од 11ч.


20 Декември 2018

Термин за теоретски колоквиум по предметот Типологија II

Теоретскиот колоквиум за студентите од биохемиска и молекуларна насока ќе се одржи на 15.01.2015 со почеток во 10:00.

Се повикуваат студентите да се пријават за полагање (име, презиме и нсока) кај лаборантот Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com)


20 Декември 2018

Термин за втор теоретски колоквиум по предметот Основи на Анатомија на Човек

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Основи на анатомија на човек дека вториот теоретски колоквиум ќе се одржи на 15. 01. 2019 со почеток во 10:00.


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2019. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.