Соопштенија

26 Март 2018

Термини во мартовската испитна сесија за полагање на предмети кај професор д-р Сашо Панов 

Термините за полагање во мартовска испитна сесија на предметите кај професор д-р Сашо Панов се:

 -  испит од практичниот дел од наставата на 26.03.2018г (понеделник)

 -  испит од теоретскиот дел од наставата на 30.03.2018г (петок)

 Испитите се со почеток од 12 часот.  

За подобра организација на испитот, молиме студентите да се евидентираат на списокот на огласната табла пред Лабораторијата за молекуларна биологија најдоцна 2 часа пред полагањето. 


14 Февруари 2018

Предмет ГМО

Првото предавање по предметот ГМО ќе се одржи на 16.02.2018 петок во 8.15 во предавална 75 (во подрум).


14 Февруари 2018

Предмет ГМО

Првото предавање по предметот ГМО ќе се одржи на 16.02.2018 петок во 8.15 во предавална 75 (во подрум).


12 Февруари 2018

МЕДИЦИНСКИ ГАБИ - термин за настава

Наставата по изборниот предмет МЕДИЦИНСКИ ГАБИ кај проф. д-р Митко Караделев се одржува во четврток со почеток во 16 h во Миколошката лабораторија.


09 Февруари 2018

Термини за практичната настава во летен семестар 2017/2018 г. на Одделението за општа физиологија и имунологија

Општа физиологија

Понеделник       12 – 16 ч. (БХФ I)

Петок                  8 – 12 ч. (БХФ II)

 

Молекуларна физиологија

Вторник              8 - 12 ч. (МБ II)

Петок                  12 – 16 ч. (МБ I)

 

Општа физиологија I 

Понеделник       9 – 12 ч. (АБХ I)

Вторник              14 - 17 ч. (АБХ II)

 

Напомена: Вежбите ќе се изведуваат во лабораторија 82.

 

Од предметниот асистент


08 Февруари 2018

Продолжена јануарска испитна сесија (07.02.2018)

Систематика на растенија (молекуларна насока) втор дел

Студент

индекс

испит

Оцена*/бодови

 

14390

практичен

6 (шест)*

 

15644

усмен (I колоквиум)

3

 

15645

усмен (I колоквиум)

усмен (II колоквиум)

6

11

 

16064

усмен (II колоквиум)

16

 

15635

усмен (I колоквиум)

усмен (II колоквиум)

15

12

 Колоквиумот е положен ако се освоени минимум 15 бодови


08 Февруари 2018

Продолжена јануарска испитна сесија (07.02.2018)

Кормофита (еколошка насока) 

Студент

индекс

Испит

оцена

 

14897

практичен (2 дел)

8


07 Февруари 2018

Термин за испит по предметите кај Проф. д-р Сашо Панов на 07.02.2018г.

Во согласност со одлуката на Деканатската управа за организирање дополнителен ден сесија на  07.02.2018 година (среда), испитот по предметите кај Проф. д-р Сашо Панов ќе се одржи со почеток од 12часот. 


07 Февруари 2018

Резултати од практичниот дел од испитот по предметите „ОПШТА ФИЗИОЛОГИЈА“ и „МОЛЕКУЛАРНА ФИЗИОЛОГИЈА“

Резултати од полагањето на практичниот дел по предметите „Општа физиологија“ и „Молекуларна физиологија“, одржано на 07. 02. 2018 год.

Број на индекс

Освоени поени

14915

45

15221

39

15595

32

15858

22

15606

11

15617

18

Освоени поени

Оценка

45 – 53

6

54 – 62

7

63 – 71

8

72 – 80

9

81 – 90

10

Забелешка:

-       Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

07. 02. 2018 год.

Од предметниот асистент


05 Февруари 2018

Предавања по предметот ОПШТА ФИЗИОЛОГИЈА - проф. д-р Ицко Ѓоргоски

Предавањата по предметот ОПШТА ФИЗИОЛОГИЈА, кај проф. д-р Ицко Ѓоргоски, за студентите од биохемиско-физиолошка и наставна насока ќе почнат на 06.02.2018 (вторник) во 8:15 часот во биолошки амфитеатар.


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 |
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.