Соопштенија

11 Јули 2018

Термини за практичните испити на Одделението за општа физиологија и имунологија во августсептемвриски испитен рок во учебна­та 2017/2018 година

Термини за практичните испити во августсептемврискиот испитен рок во учебна­та 2017/2018 година, по предметите „Општа физиологија“ (студии по биохемија и физиологија и студии по биологија), „Молекуларна физиологија“ (студии по молекуларна биологија), „Анатомија и физиологија на човек“ (двопредметни студии по биологија-хемија)  и „Општа физиологија 2“ (студии по аналитичка биохемија) се:

  • Прва декада: 30.08.2018 г. од 10 часот
  • Втора декада: 17.09.2018 г. од 10 часот

Напомена: Студентите имаат право да полагаат во еден од наведените термини и треба задолжително да се пријават најдоцна еден ден пред испитот.

                                                Од предметниот асистент


11 Јули 2018

проф. д-р Митко Костадиновски

Термини за септемврискиот испитен рок во учебната 2017/2018 година за предметите:

  • Ботаника (еколошка насока, двопредметни студии по биологија-хемија)
  • Анатомија и морфологија на растенија (наставна насока)
  • Кормофита (еколошка насока)
  • Систематика на растенија (молекуларна биологија, двопредметни студии по биологија-хемија)
  • Лековити растенија

 

Прва декада

Втора декада

Предиспитни вежби

3.09.2018 (10:00 часот)

18.09.2018 (10:00 часот)

Практичен испит

4.09.2018 (10:00 часот)

19.09.2018 (10:00 часот)

Усмен испит

29.08.2018 (08:00 часот)

20.09.2018 (08:00 часот)


29 Јуни 2018

КОНКУРС ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1

ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година

(повеќе информации во прикачениот документ)

симни документ


28 Јуни 2018

Tермини во  август-септемвриски испитен рок за полагање на предмети кај професор д-р Сашо Панов 

Термините за полагање во август-септемвриски испитен рок  на предметите кај професор д-р Сашо Панов се:

 - прва декада:  испит од практичниот дел од наставата на 04.9.2018 (вторник) и испит од теоретскиот дел од наставата на 06.9.2018г (четврток);

 - втора  декада: испит од практичниот дел од наставата на  18.9.2018г (вторник) и испит од теоретскиот дел од наставата на 20.9.2018г (четврток).

Сите испити се со почеток од 12 часот.  

За подобра организација на испитот, молиме студентите да се евидентираат на списокот на огласната табла пред Лабораторијата за молекуларна биологија најдоцна 2 часа пред полагањето. 


28 Јуни 2018

Термини за полагање на испитите кај вон. проф.д-р Валентина Славевска Стаменковиќ во есенскиот испитен рок на учебната 2017/2018 година

Термините за полагање во августовско-септемврискиот испитен рок кај вон. проф.д-р Валентина Славевска Стаменковиќ се:

 - прва декада:  30.8.2018 (четврток) во 10:00h

 - втора  декада:13.9.2018 (четврток) во 11:00h  


18 Јуни 2018

Стипендии и проекти поврзани со истражувања на животната средина под покровителство на „The German Federal Environmental Foundation (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU)“

За повеќе информации погледнете го прикачениот документ.

симни документ


12 Јуни 2018

Резултати од практичниот испит по предметите „Општа физиологија“ и „Молекуларна физиологија“, одржан на 12.06.2018 год.

Број на индекс

Освоени поени

16480

63

16631

58

16515

45

16636

45

16519

34

 


Освоени поени

Оценка

45 – 53

6

54 – 62

7

63 – 71

8

72 – 80

9

81 – 90

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Забелешки: Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

Од предметниот асистент


12 Јуни 2018

Резултати од практичниот испит по предметот „Општа физиологија II“ одржан на 12.06.2018 год.

Број на индекс

Освоени поени

16452

32

16436

31

16432

30

16644

30

16457

24

 

Освоени поени

Оценка

30 – 35

6

36 – 41

7

42 – 47

8

48 – 53

9

54 – 60

10

 

 

 

 

 

 

 

Забелешка:

-  Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

Од предметниот асистент

 


01 Јуни 2018

Резултати од практичниот испит по предметите „Општа физиологија“ и „Молекуларна физиологија“, одржан на 31. 05. 2018 год.

Број на индекс

Освоени поени

16477

73

16487

72

16523

62

16518

55

16501

43

16473

43

16522

42

16505

42

16502

38

16526

36

16510

26

 

 

Освоени поени

Оценка

45 – 53

6

54 – 62

7

63 – 71

8

72 – 80

9

81 – 90

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Забелешки: Студентите кои полагаа во првата декада задолжително да се јават кај предметниот асистент. Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

 

Од предметниот асистент


01 Јуни 2018

Резултати од практичниот испит по предметот „Општа физиологија II“ одржан на 31.05.2018 год.

 

Број на индекс

Освоени поени

16692

42

16440

40

16455

33

16443

32

16441

30

 


Освоени поени

Оценка

30 – 35

6

36 – 41

7

42 – 47

8

48 – 53

9

54 – 60

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Забелешка:

-  Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

 

Од предметниот асистент


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.