Соопштенија

18 Јуни 2018

Стипендии и проекти поврзани со истражувања на животната средина под покровителство на „The German Federal Environmental Foundation (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU)“

За повеќе информации погледнете го прикачениот документ.

симни документ


14 Јуни 2018

Ботаника (еколошка насока)

Резултати од јунска испитна сесија (прва декада) (14.06.2018)

Студент

индекс

бодови

оцена

 

16770

-/8

не положил

 

16771

-/7

не положил

 

16768

10/-

не положил


14 Јуни 2018

Ботаника (двопредметни студии по биологија-хемија)

Резултати од јунска испитна сесија (втора декада) (14.06.2018)

Студент

индекс

бодови

оцена

 

16527

6/-

не положил


14 Јуни 2018

Анатомија и морфологија на растенија (наставна насока)

Резултати од јунска испитна сесија (втора декада) (14.06.2018)

Студент

индекс

Бодови 

I/II колоквиум

оцена

 

16766

9/20

положен II колоквиум


12 Јуни 2018

Резултати од практичниот испит по предметите „Општа физиологија“ и „Молекуларна физиологија“, одржан на 12.06.2018 год.

Број на индекс

Освоени поени

16480

63

16631

58

16515

45

16636

45

16519

34

 


Освоени поени

Оценка

45 – 53

6

54 – 62

7

63 – 71

8

72 – 80

9

81 – 90

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Забелешки: Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

Од предметниот асистент


12 Јуни 2018

Резултати од практичниот испит по предметот „Општа физиологија II“ одржан на 12.06.2018 год.

Број на индекс

Освоени поени

16452

32

16436

31

16432

30

16644

30

16457

24

 

Освоени поени

Оценка

30 – 35

6

36 – 41

7

42 – 47

8

48 – 53

9

54 – 60

10

 

 

 

 

 

 

 

Забелешка:

-  Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

Од предметниот асистент

 


01 Јуни 2018

Резултати од практичниот испит по предметите „Општа физиологија“ и „Молекуларна физиологија“, одржан на 31. 05. 2018 год.

Број на индекс

Освоени поени

16477

73

16487

72

16523

62

16518

55

16501

43

16473

43

16522

42

16505

42

16502

38

16526

36

16510

26

 

 

Освоени поени

Оценка

45 – 53

6

54 – 62

7

63 – 71

8

72 – 80

9

81 – 90

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Забелешки: Студентите кои полагаа во првата декада задолжително да се јават кај предметниот асистент. Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

 

Од предметниот асистент


01 Јуни 2018

Резултати од практичниот испит по предметот „Општа физиологија II“ одржан на 31.05.2018 год.

 

Број на индекс

Освоени поени

16692

42

16440

40

16455

33

16443

32

16441

30

 


Освоени поени

Оценка

30 – 35

6

36 – 41

7

42 – 47

8

48 – 53

9

54 – 60

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Забелешка:

-  Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

 

Од предметниот асистент


28 Мај 2018

„Предизвик за студенти иноватори“

Јавен повик за финансиска подршка на Факултетите од кампусот Стив Наумов преку проектот „Предизвик за студенти иноватори“.

Повеќе информации:

http://www.gazibaba.gov.mk/mk/javni-povici/javni-povici/javen-povik-za-finansiska-poddrska-za-studenti-inovatori

Крајниот рок за аплицирање е 04 Јуни 2018 година.


21 Мај 2018

Термини за испити по предметите кај проф. д-р Ицко Ѓоргоски

Испитите по предметите на Одделението за општа физиологија и имунологија кај проф. д-р Ицко Ѓоргоски во летниот испитен рок ќе се одржат во следниве термини:

 

Прва декада: 01.06.2018 г. од 10 часот

Втора декада: 11.06.2018 г. од 10 часот

 

Напомена: Студентите имаат право да полагаат во еден од наведените термини.

 

 

21.05.2018


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 |
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.