Соопштенија

04 декември 2023

Резултати од теоретски испит кај Проф. д-р Ленка Цветановкса  

ноемвриска сесија

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈА

Ред.бр.

ИНДЕКС

НАСОКА

ОЦЕНКА

1

17494

МБГ

9

2

17309

БХФ

8

3

17744

МБГ

8-

4

17530

МБГ

7+

5

17936

МБГ

7

6

17734

БХФ

5

 БИОХЕМИЈА ЗА ЕКОЛОЗИ

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

ЕКО

18259

5

 БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18018

8

2

НУТ

17704

5

 ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БХ

17758

5

2

БН

17768

5

  КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА


01 декември 2023

Конкурс - трет циклус студии / втор уписен рок 2023/2024

*  КОНКУРС за запишување студенти на ТРЕТ циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година Повеќе 

* УПАТСТВО  

 

Документите се поднесуваат со физичко присутство од 10.12.2023 до 22.12.2023г. во просторија број 9 (Деканат) кај Јадранка Стојчевска, советник за деловно работење во стручната и административна служба на Природно - математички факултет. 

*  РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на ТРЕТ циклус / втор уписен рок 

 

Пријавување на кандидатите  

11.12.2023 22.12.2023 г

 

Објавување прелиминарни листи

 

28.12.2023г. 

Одлучување по приговори  

12.01.2024г.

 

Објавување конечни листи  

22.01.2024г.

 

Запишување на кандидатите  

23.01.2024 - 31.01.2024


29 ноември 2023

РЕЗУЛТАТИ

од испитот по Хистологија, и Хистологија и ембриологија одржан во ноемвриска испитна сесија кај проф. др. Катерина Ребок

Број на индекс

Бодови

18218

47,5

17233

40

18551

42

17591

46

18399

38

18275

34

18375

25

18361

32

18004

8

18379

35

18538

37

18556

14

18540

37

18558

38

Испитот се положува со минимум 40 бода од максимални 80 бода.

Студентите кои го положија теоретскиот испит, можат да го полагаат практичниот дел од испитот во среда (6.12.2023) од 9 часот.


29 ноември 2023

РЕЗУЛТАТИ

од првиот колоквиум по Цитологија и Клеточна биологија кај проф. др. Катерина Ребок

Број на индекс

Теорија

Практично

17707

23

7

18013

12,5

1,5

18014

15

2,5

18351

31,2

9

18357

30,5

3,5

18363

20

5

18580

24

6

18593

22,5

8

18603

23,7

3

18615

30,7

7

18619

24

5,5

18621

29

10

18648

28,5

6,5

18649

12

0

18655

13

3,5

18674

12

4

18683

20

9

18698

28

7

18706

27,5

5

18707

33,5

7

18709

29

7,5

18715

24,2

4

18716

36

9

18724

20

3

18728

17,5

5

18729

21

7,5

18730

34,5

6

18734

33,5

6

18781

28

6

18782

14

1,5

18783

26

5

18792

11

1

За да се положи теоретскиот колоквиум треба да се освојат минимум 20 бода од максимални 40.

За да се положи практичниот колоквиум треба да се освојат минимум 5 бода од максимум 10.


27 ноември 2023

ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ, 1.12.2023 год.

Драги матуранти, наши идни студенти,

Ве известуваме дека на 1-ви декември во рамките на настанот „Отворен ден на УКИМ “, Институтот за биологија ќе ги отвори своите врати за сите заинтересирани средношколци.
Настанот ќе се одвива со почеток од 12 часот во амфитеатарот 305. Предвидено е на почеток полачасовно презентирање на студиските програми, а потоа посета на лабораториите и предавалните на Институтот.
Учениците при посетата ќе можат да се запознаат со студиските програми, просториите во кои се одвива наставата, лабораториите во кои се прават научни истражувања, наставниот кадар, како и да слушнат директни искуства од нашите студенти.
Ве очекуваме на 1-ви декември во амфитеатарот 305 (трети кат, во новиот дел на горната зграда) на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

26 ноември 2023

РЕЗУЛТАТИ

ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ ОД СТРАНА НА ПРОФ. Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА

НОМЕВРИСКА СЕСИЈАПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ

НА СЛЕДНИОТ ЛИНК СЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ НА 24 НОЕМВРИ, 202324 ноември 2023

Доделување на Пофалници за најдобри студенти

Почитувани студенти,

Во рамки на активностите по повод 16-ти Декември патрониот празник на Факултетот, се доделуваат дипломи за дипломираните студенти и пофалници за постигнат успех и најдобри студенти по години (прва, втора и трета).

Критериумите за доделување пофалница се: просек над 8,50 и да бидат положени сите предмети од претходните години заклучно со септемвриската сесија.

Сите студенти кои ги исполнуваат наведените критериуми имаат право да се пријават, најдоцна до 05.12.2023 год. Заради евалуација и рангирање потребно е да ги доставите своите индекси во Библиотеката на Институтот за биологија (заедно со е-mail адреса за контакт) или уредно скенираните страници од индексот да ги доставите електронски до inbio@pmf.ukim.mk (со име и презиме и насока во предметот на пораката). 

Од Раководител на Институтот за биологија


23 ноември 2023

Термини за полагање во НОЕМВРИСКА (дополнителна) испитна сесија за испити од летниот семестар од учебната 2022/2023 г.
кај проф. д-р. Сузана Диневска Ќофкаровска и проф. д-р. Билјана Миова.

Практични испити - 20/11/2023 14-16 часот во Физички амфитеатар

Теорија-писмени испити - 23/11/2023 14-16 часот во Физички амфитеатар

Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот на следниот ФОРМУЛАР 
23 ноември 2023

Термини за полагање на усни испити во НОЕМВРИСКА (дополнителна) испитна сесија кај проф. д-р. Сузана Диневска-Ќовкаровска

Усните испити по предметите Ензимологија, Исхрана и метаболизам и Регулаторни системи ќе се одржат во петок (24.11.2023) со почеток во 10 часот во просторија 39.


Напомена: кандидатите за полагање во наведениот термин, задолжително на следниот ФОРМУЛАР 23 ноември 2023

Резултати од практични испити полагани во НОЕМВРИСКА (дополнителна) кај проф. д-р. Сузана Диневска Ќофкаровска и проф. д-р. Билјана Миова.

   
Исхрана и метаболизам 1  
Број на индекс оцена
18001 6
17981 6
   
Регулаторни системи  
Број на индекс оцена
17312 9
17544 9
17297 8
   
Ензимологија  
Број на индекс оцена
16728 9
17428 10
18037 9
17513 7
17682 10
17450 10
17492 10

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.