Соопштенија

04 Јуни 2020

Термини за Јунска сесија 2020 за предметите кај проф. Гордана Димеска

Почитувани,

Поради неодамнешниот развој на настаните и значително зголемениот број на заболени од COVID-19, а со цел запазување на здравјето на студентите и наставниот кадар, СИТЕ ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. ГОРДАНА ДИМЕСКА ВО ЈУНСКАТА СЕСИЈА СЕ ПРЕФРЛААТ ОНЛАЈН. Одлуката за ова беше донесена по претходно барање на претставници од студентското тело, заради запазување на здравјето, безбедноста, но и потребата за фер и еднаков пристап кон сите студенти, вклучувајќи ги студентите кои што живеат надвор од Скопје, а кои не се во можност да престојуваат во главниот град поради откажувањето на сместувањето во студентските домови и во приватни станови. Исто така беа земени во предвид и студентите кои што доаѓаат од градови кои се или постои можност бидат потенцијално ставени под карантин.

Теоретскиот колоквиум/испит ќе се спроведе усно онлајн. Теоретските испити по АМР и Општа генетика остануваат да се полагаат во 2 колоквиуми во соодветните декади. Растителниот дел од КБ и Цитологија останува да се спроведе како еден колоквиум, а испитите по изборните предмети ЛОРМ и Цитогенетика ќе се презентираат во форма на усна онлајн презентација од страна на кандидатите. За повеќе информации околу начинот на спроведување на усниот онлајн испит, може да се обратите на мејлот dimeskag@yahoo.com.  

Практичните испити ќе бидат спроведени во формат сличен на претходните испити со физичко присуство, со соодветни модификации адаптирани на онлајн начинот на спроведување на испитот. Испитите за сите задолжителни предмети кои што имаат практична настава ќе вклучуваат и препознавање и анализа на препарати на микроскоп, преку онлајн вклучена микроскопска камера. Прегледот на препаратите преку онлајн вклучена камера ќе се одвива во текот на предиспитните вежби. Повеќе информации околу методологијата на испитот ќе добиете на предиспитните вежби. 

Испитот ќе се одвива преку платформите GoToMeeting (односно GoToWebinar) и Zoom, кои што ги користевте во текот на онлајн предавањата и вежбите. Исто така, студентот треба да има креирано Google, односно Gmail account, чие што име нема да содржи ништо освен името и презимето на студентот (може да се допише и годината на раѓање доколку името е веќе зафатено), заради полесно користење на Google алатките. Испитот ќе се одвива со задолжително вклучена камера и share-screen заради подобра контрола на работата. 

Испитот по АМР останува да се полага по колоквиуми - првиот колоквиум ќе се полага во прва декада, а вториот колоквиум во втора декада. Практичниот дел од Општа генетика останува да се полага како цел испит. Практичниот колоквиум по растителниот дел од Клеточна биологија и Цитологија останува да се полага како еден колоквиум. 

Поради природата на испитот, ќе има промена во термините и временската организација на испитот. Во еден термин ќе може да се пријават најмногу тројца студенти. Еден термин за полагање за еден студент ќе трае 1 час (во тој час нема да биде вклучена анализата на препаратот која што ќе се одвива на почетокот на испитот, но не би требало да одземе повеќе од 15 минути). Тоа ќе значи дека декадите ќе траат подолго.   

Предиспитните вежби исто така ќе бидат спроведени онлајн. За предметот Анатомија и морфологија на растенија (АМР) ќе бидат предвидени по 2 термина за предиспитни, по еден за првиот и вториот колоквиум. За предметот Општа генетика предвиден е еден термин за предиспитни вежби поради тоа што се работи за цел испит. Сите предиспитни вежби ќе бидат снимени, и оние студенти кои што нема да бидат во можност да ги следат во дадениот термин ќе може да се пријават и да остават мејл за да им биде овозможен пристап до истите. Термините за предиспитните вежби се следниве:

АМР:

- Предиспитни вежби за прв колоквиум 09.06. (вторник), 12-15 часот;

- Предиспитни вежби за втор колоквиум 24.06. (среда), 12-15 часот;

Општа генетика:

- 11.06. (четврток), 12-15 часот. 

Пријавувањето за термините на испитите и вежбите може да го направите на следниов линк (поради новонастанатата состојба претходно објавениот линк нема да важи):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGf1Sy1UTibfMJq8hJwIkXYUoS4Fd0gbctDnKi6Y2Xs/edit#gid=948920645

Во документот има sheet-ови за предиспитни вежби и теоретски и практични колоквиуми/испити, за предметите АМР и Општа генетика, како и за теоретскиот испит по Клеточна биологија и Цитологија (растителен дел), усмениот испит по предметите Лабораториска обработка на растителен материјал и Цитогенетика. Студентите кои што сакаат да полагаат усен онлајн колоквиум/испит по некој од горенаведените предмети, треба да се запишат во соодветниот sheet, а подоцна ќе бидат известени за тајмингот и редоследот на спроведувањето на испитот. Студентите кои што сакаат да го полагаат практичниот испит по КБ или Цитологија (растителен дел) треба да се пријават на мејлот: stofiloski@yahoo.com.

Во рамките на sheet-от за предиспитните вежби, секој студент освен основните податоци, должен е да го напише  својот мејл во една од двете дадени колони (во зависност од тоа дали сака да ги слуша во живо предиспитните вежби или пак сака да добие линк до нив после завршувањето).

Во рамките на sheet-овите за колоквиумите/испитите, студентите треба да изберат и да ги запишат своите податоци во еден од понудените денови и термини (часови) за полагање на испитот. Исто така, треба да се внесе и мејл за комуникација (кој што студентот активно го користи) и Gmail кој што би служел за полагањето на испитот. Во случај студентот активно да користи Gmail, истиот мејл може да се впише во двете колони.

Пријавување за слободните термини ќе биде по принципот: ,,Прв пријавен, прв запишан”. Во случај терминот за кој што студентот е заинтересиран е веќе зафатен, може да се запише на наредниот термин што би му одговарал. Доколку сите понудени термини за дадената декада се зафатени, заинтересираниот студент може да се обрати на мејлот: stofiloski@yahoo.com. Во случај на непополнување на одредени термини, истите ќе бидат ставени на располагање на други заинтересирани студенти.

Термините за третата декада ќе бидат дополнителни внесени во GoogleSheet документот кој што се наоѓа на горенаведениот линк, согласно со исходот од првите две декади. Студентите кои што сакаат да се пријават за третата декада можат да го направат истото на посебен sheet, а подоцна ќе бидат исконтактирани за соодветни слободни термини.


03 Јуни 2020

ТЕРМИНИЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА КАЈ ПРОФ.ДР.КАТЕРИНА РЕБОК

Почитувани,

По спроведената анкета, мнозинството студенти побараа полагањето кај проф.др. Катерина Ребок да се одржи онлајн, заради тоа се откажуваат термините со физичко присуство, и ќе се полага онлајн на следните датуми:
ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА, ХИСТОЛОГИЈА
Биохемија- физиологија

1 колоквиум
18.06.2020 од 12 часот

2 колоквиум
01.07.2020 од 12 часот

цел испит
14.07.2020 од 12 часот

Нутриционизам и Биологија-наставен кадар

1 колоквиум
15.06.2020 од 12 часот

2 колоквиум
07.07.2020 од 12 часот

цел испит
14.07.2020 од 12 часот

Биологија-хемија (двопредметни)
*во договор со професорката

ПРЕЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ

!!!!ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НЕ ИСКОНТАКТИРААТ ЗА ДА БИДАТ СТАВЕНИ НА ЛИСТА ЗА ОНЛАЈН ПОЛАГАЊЕТО!!!!!

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ПРЕДМЕТОТ ЦИТОЛОГИЈА ВО ОВАА СЕСИЈА ДА НЕ ИСКОНТАКТИРААТ!!!!

Контакти:

lozenka@yahoo.com

katerinarebok@yahoo.com

Полагањето ќе се одвива на следниот начин. На закажаните датуми ќе добиете линк за тестот. Од студентите ќе биде побарано пристап до камера од апликацијата преку која ќе се изведе тестот, за да се контролира можно препишување. Оние студенти кои точно ќе решат 60% од тестот, ќе бидат испрашани од професорката преку апликацијата зум, која ја користевме за предавањата, на термин кој ќе биде одреден за секој студент откако ќе ги имаме резултатите од тестот.

Студентите кои нема да го положат првиот колоквиум, немаат право да полагаат втор колоквиум, но можат да полагаат цел испит на закажаниот датум.


03 Јуни 2020

ПРОДОЛЖЕНА ЈУНСКА СЕСИЈА

(КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА)

Почитувани колеги,

јунската сесија оваа година, поради за нас познатите причини, ќе трае подолго и ќе биде малку видоизменета.

Прва декада- 15,06,2020
Втора декада- 29,06,2020
Трета декада- 13,07,2020

Сите испити ќе се изведуваат усмено, вклучително и Вирусологија.

Во сите три декади може да се полагаат испити, без разлика дали се од зимски или летен семестар., НО секој од вас има право да се појави и полага само во ДВЕ од понудените ТРИ декади.

Разгледајте ги термините, добро размислете и на соодветниот мејл на професорот пријавете се најкасно до 05,06,2020 со ваше име, презиме, број на индекс, насока, предмет кој ќе го полагате, и ДВЕТЕ ДЕКАДИ (од понудени три) во кои ќе полагате.

Ова е потребно да се направи за потоа ние да направиме список за тоа кој од вас во колку часот тој ден ќе полага (за да се одбегне групирање на студенти).

Оние кои досега немаат положено практичен дел од било кој предмет, на денот на испитот ќе им биде поставено 1-2 прашања од практичниот дел.

ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСЕЊЕ МАСКИ ПРИ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ!!!
СИТЕ КОИ ИМААТ СИМПТОМИ НА ВИРУСОТ ДА НЕ ДОАЃААТ НА ИСПИТ!!!

Термините важат и за двата предметни наставници!

Мејл за пријавување за испит:

Проф. Кунгуловски: dzokok@yahoo.com

Проф. Атанасова-Панчевска: natalijaap@gmail.com

Поздрав и се гледаме наскоро!


02 Јуни 2020

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА  на Катедрата за анимална физиологија и ензимологија (кај проф. Биљана Миова)

А. Термини за полагање на писмени испити (со физичко присуство на ПМФ) по следните предмети:

Анимална физиологија (НН) Физиологија на животни и човек (ЕН), Лабораториски практикум       

 I декада     15 или 16.06.2020, 15h, Физ. Амф (одберете еден термин)
II декада     22 или 23.06.2020, 15h, Физ. Амф (одберете еден термин)
III декада    06 или 07.07.2020, 15h, Физ. Амф (одберете еден термин)

Б. Термини за полагање на усни испити преку програмата ZOOM по следните предмети: 

Анимална екофизиологија, Еколошка физиологија на животните, Применета физиологија,  Исхрана и метаболизам 1, Изборни предмети

I декада    16 или 17.06.2020, 11h, Усно полагање на ZOOM
II декада   23 или 24.06.2020, 11h, Усно полагање на ZOOM 
III декада  07 или 08.07.2020, 11h, Усно полагање на ZOOM

Ве молиме пополнете го формуларот на Google forms за запишување на терминот во кој ќе полагате. 
https://forms.gle/5WFsbCoFuhKxHqhe8

Со почит, 

Проф. Билјана Миова, Демонстратор Елена Рафаиловска

 


02 Јуни 2020

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА  на Катедрата за анимална физиологија и ензимологија (кај проф. Биљана Миова)

А. Термини за полагање на писмени испити (со физичко присуство на ПМФ) по следните предмети:

Анимална физиологија (НН) Физиологија на животни и човек (ЕН), Лабораториски практикум       

 I декада     15 или 16.06.2020, 15h, Физ. Амф (одберете еден термин)
II декада     22 или 23.06.2020, 15h, Физ. Амф (одберете еден термин)
III декада    06 или 07.07.2020, 15h, Физ. Амф (одберете еден термин)

Б. Термини за полагање на усни испити преку програмата ZOOM по следните предмети: 

Анимална екофизиологија, Еколошка физиологија на животните, Применета физиологија,  Исхрана и метаболизам 1, Изборни предмети

I декада    16 или 17.06.2020, 11h, Усно полагање на ZOOM
II декада   23 или 24.06.2020, 11h, Усно полагање на ZOOM 
III декада  07 или 08.07.2020, 11h, Усно полагање на ZOOM

Ве молиме пополнете го формуларот на Google forms за запишување на терминот во кој ќе полагате. 
https://forms.gle/5WFsbCoFuhKxHqhe8

Со почит, 

Проф. Билјана Миова, Демонстратор Елена Рафаиловска

 


02 Јуни 2020

Термини за полагање во јунската испитна сесија на Катедрата за систематика и филогенија на безрбетници (проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ) од учебната 2019/2020 година

 

I ДЕКАДА

Практично: 10.06.2020 (10:00 часот)

Теорија: 12.06.2020 (10:00 часот)

 

II ДЕКАДА

Практично: 24.06.2020 (10:00 часот)

Теорија: 26.06.2020 (10:00 часот)

 

III ДЕКАДА 

Практично: 06.07.2020 (10:00 часот)

Теорија: 08.07.2020 (10:00 часот)

 

НАПОМЕНА:

Полагањата на практичниот и теоретскиот дел од предметите кај проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ во јунската сесија од учебната 2019/2020 ќе бидат спроведени online. Секој од студентите пријавени за полагање во некоја од дадените декади ќе добие насоки за реализација на online испитот.

Список за пријавување:

Студентите кои планираат да полагаат испит во некој од дадените термини, задолжително е да се пријават овде.


01 Јуни 2020

Датуми за испити на одделението по Екологија на растенијата во ЈУНСКАТА СЕСИЈА од учебната 2019/20 година:

1. Екологија на растенијата (НН)

2. Растителна екофизиологија (БХФ, ЕН)

3. Биогеохемиски циклуси

4. Екологија на терестрични ексистеми (ЕН)

5. Заштита на животната средина (НН, ЕН, БХФ)

6. Растителна физиологија со екофизиологија (ЕН)

Секој студент е должен да се пријави за полагање на следниот е-mail: mtrenceva@gmail.com. Пораките испраќајте ги од вашите приватни e-mail адреси (не од групните e-mail адреси). Наведете дали ќе полагате усно/практично и точната декада (I, II, III декада). Секој студент по еден предмет може да се пријави во максимум две декади. Во зависност од бројот на пријавени студенти, полагањето може да се организира во повеќе термини на истиот датум (ќе бидете известени по e-mail).

ПОЧИТУВАЈТЕ ГО ПРОТОКОЛОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/Protokoli_covid19_2020/mon-protokol-ispiti_fakultet-mk.pdf

I ДЕКАДА (пријавување на следниот e-mail: mtrenceva@gmail.com; најкасно до 05.06.2020)

Практично: 08.06.2020 (10:00 часот)

Теоргија: 10.06.2020 (10:00 часот)

 

II ДЕКАДА (пријавување на следниот e-mail: mtrenceva@gmail.com; најкасно до 19.06.2020)

Практично: 22.06.2020 (10:00 часот)

Теоргија: 24.06.2020 (10:00 часот)

 

III ДЕКАДА (пријавување на следниот e-mail: mtrenceva@gmail.com; најкасно до 03.07.2020)

Практично: 06.07.2020 (10:00 часот)

Теоргија: 08.07.2020 (10:00 часот)


01 Јуни 2020

Термини за полагање на предметите Типологија на животни II, Споредбена анатомија,  Анатомија на човек, Вовед во ихтиологија и Одбрани поглавја од онтогенија на ‘рбетниците

Се известуваат студентите кои ги слушаат наведените предмети кај предметиниот професор д-р М. Ристовска, дека сесијата е организирана во три декади, со следните термини на полагање:

  • I декада - 16.06.2020 (вторник) во 10ч.во физички, биолошки и информатички амфитеатри - се полага I колоквиум или испит
  • II декада - 30.06.2020 (вторник) во 10ч. во физички, биолошки и информатички амфитеатри - се полага II колоквиум или испит
  • III декада - 13.07.2020 (понеделник) во 10ч. во физички, биолошки и информатички амфитеатри - се полага  испит

Сите студенти кои ќе полагаат цел испит (од трите наведени предмети) имаат право да се јават на најмногу две декади (по свој избор). 

Право на колоквиум имаат само студентите кои ги запишале предметите од летен семестар 2019-2020 (Типологија на животни и Споредбена анатомија) по прв пат, додека студентите кои ги презапишале овие два предмети се јавуваат само на цел испит.

Студентите по предметот Анатомија на човек (од зимски семестар) имаат право да се јават само на цел испит.

Списоци за пријавување

  • Студентите по предметот Анатомија на Човек се запишуваат овде, најдоцна два дена пред терминот за полагање.
  • Студентите по предметот Споредбена анатомија се пријавуваат овде, најдоцна два дена пред терминот за полагање.
  • Студентите по предметот Типологија на животни 2 се пријавуваат овде, најдоцна два дека пред терминот за полагање.
  • Студентите по предметите Вовед во ихтиологија и Одбрани поглавја од онтогенијата на ‘рбетниците ќе полагаат во договор со предметниот професор

Важно !!!

Во насока на применување на протоколите за заштита од ширење на COVID 19, пријавените студенти ќе бидат распоредени во соодветни амфитеатри, а распоредот ќе биде објавен еден ден (24 часа) пред испитот. Студентите кои не се пријавиле на време нема да бидат примени на испит.


01 Јуни 2020

Практичен испит на Катедрата за општа физиологија и имунологија во јунска сесија 2020г.

Термините за полагање на практичните испити во јунската сесија 2020г. на Катедрата за општа физиологија и имунологија се:

-Прва декада: 10 јуни

-Втора декада: 25 јуни

-Трета декада: 13 јули

Студентите имаат право да полагаат во две декади од горенаведените со задолжително пријавување на следниот линк https://forms.gle/YFDNzeToSzAfg3sc8 најдоцна два дена пред испитот.

Испитите ќе бидат спроведени online. Подетални информации за начинот на полагање ќе добиете на вашите e-mail адреси (пожелно е да оставате е-mail од групата на вашата насока)

Марија Ангеловски


01 Јуни 2020

Почитувани колеги,

термините за полагање на теоретскиот испит по предметите Општа екологија (еколошка насока) и Основи на екологија и еволуција (биохемиско-физиолошка насока), кај проф. д-р Дана Прелиќ во јунската испитна сесија се следниве:

ПРВА ДЕКАДА: 19.06.2020 (петок), од 10:00 часот, во просторија 210/212

ВТОРА ДЕКАДА: 26.06.2020 (петок), од 10:00 часот, во просторија 210/212

ТРЕТА ДЕКАДА: 6.07.2020 (понеделник), од 10:00 часот, во просторија 210/212

Со цел да бидат запазени мерките согласно протоколот донесен од страна на Комисијата за заштита од заразни болести, при усно полагање на испитот ќе се прават паузи во времетраење од 20 мин. Заради тоа, ве замолувам да го пријавите своето учество (од индивидуални  email адреси) на следнава адреса: acgorgievska@yahoo.com, каде ќе наведете во која декада сакате да полагате.

НАПОМЕНА: Заради лична и безбедност на останатите присутни, студентот е должен да носи маска за време на испитот. Доколку не ги запази задолжителните мерки за заштита нема да полага.


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.