Соопштенија

23 јануари 2022

Термини за полагање испити од предметите

Хумана генетика и Применета молекуларна биологија кај

проф. д-р Елена Шукарова-Ангеловска во Јануарска (прва) испитна сесија 

Tермините за полагање испити од предметите Хумана генетика и Применета молекуларна биологија се:

Прва декада

-  испит од предметот Хумана генетика на 27.1.2022 год од 9-11 часот; 

-  испит од предметот Применета молекуларна биологија на 27.1.2022 год од 12-14 часот. 

Втора декада

-  испит од предметот Хумана генетика на 10.2.2022 год од 9-11 часот; 

-  испит од предметот Применета молекуларна биологија на 10.2.2022 год од 12-14 часот. 

 Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на овој список. 


20 јануари 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИТЕ КОЛОКВИУМИ

ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК

КАЈ ПРОФ. Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА

Резултатите се истакнати на следниот линк


20 јануари 2022

РЕЗУЛТАТИ

Од колоквиумите и испитите одржани во прва декада кај проф. др. Катерина Ребок

 

 1. Прв колоквиум по Зоологија – еколошка насока

Број на индекс

Бодови

 

18010

22

положи

 

 1. Втор колоквиум по Зоологија – еколошка насока

Број на индекс

Бодови

 

18070

39

положи

17995

36

положи

17994

34,5

положи

18075

29,75

положи

17997

26,5

положи

18010

17,5

не положи

18035

16

не положи

18259

5,5

не положи

 

 1. Испит теоретски по Хистологија, и Хистологија и ембриологија

Број на индекс

Бодови

 

17641

58,5

положи

17701

50

положи

17713

47,5

положи

17735

43

положи

17714

41

положи

17768

40

положи

17718

25,5

не положи

17233

19

не положи

17519

18

не положи

 

 1. Испит практичен по Хистологија, и Хистологија и ембриологија

Број на индекс

Бодови

 

17771

9

положи

17768

8

положи

 

 1. 5.      Испит (прв колоквиум) практичен по Цитологија

Број на индекс

Бодови

 

18230

7

положи

18061

6,8

положи

17963

6,5

положи

18001

6,4

положи

17981

6,3

положи

 

 1. 6.      Испит практичен по Општа биологија – аналитичка биохемија (ИХ) 

Број на индекс

Бодови

 

18145

20

положи

18080

20

положи

18085

20

положи

18103

19

положи

18096

19

положи

18102

19

положи

18235

18,5

положи

18179

18

положи

18146

18

положи

18083

18

положи

18182

17

положи

18077

17

положи

18088

16,5

положи

18105

16

положи

18149

16

положи

18224

16

положи

18184

16

положи

18084

15

положи

18079

15

положи

18187

13

положи

18144

13

положи

18100

12

положи

18234

12

положи

18099

11

положи

18076

10

положи

18097

8

не положи

18177

7

не положи

18181

5

не положи

17996

5

не положи

18178

5

не положи

18186

3

не положи

18180

3

не положи

18104

1

не положи

18183

1

не положи

18090

0

не положи

 

 


17 јануари 2022

Втора обнова: Теоретски и практичен испит/колоквиум по предметите кај проф. Стое Смиљков 

Се известуваат студентите дека терминот за полагање во првата декада за вториот теоретски колоквиум и испит ќе се одржи на 20.1.2022 во 10ч. Терминот за испит во втора декада (теорија) е на 14.02.2022 во 10ч.

Термини за практичен дел (за време и начин на полагање дополнително ќе бидете известени:

Втор практичен колоквиум: 14.01.2022

Практичен испит - прва декада: 21.01.2022

Практичен испит - втора декада: 10.02.2022

Студентите задолжително да се регистрираат на следниот список

Со почит,

Проф. Стое Смиљков


14 јануари 2022

Пријавување за испити/колоквиуми

Студентите кои ќе полагаат испити или колоквиуми во Јануарската сесија на Катедрата за експериментална биохемија можат да се запишуваат и во следната табела:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16c4Vc-HP1ndMSAJpUJxYKkFoCurGw4xu138NT-COg88/edit?usp=sharing

 

14.01.2022

 

Катедра за експериментална биохемија


14 јануари 2022

Резултати од 2 колоквиум по Генетика , одржан на 13.01.2022 година

индекс број насока освоени поени
17487 БХФ 18
17520 МБГ 29.3
17482 БХФ 31.5
17594 БХФ 6.7
17254 МБГ 11.7
17517 БХФ 31.5
17561 БХФ 35.3
17431 МБГ 18.7
17461 БХФ 24
17381 МБГ 33.2
17578 МБГ 32.3
17597 БХФ 0.9
17450 МБГ 29.6

13 јануари 2022

РЕЗУЛТАТИ од 2 КОЛОКВИУМ по предметите КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА и ЦИТОЛОГИЈА, одржан на 12.01.2022 година

***ИСПИТОТ СЕ ПОЛОЖУВА СО ОСВОЕНИ НАЈМАЛКУ 20 ПОЕНИ

Индекс бр. насока освоени поени
17705 МБГ 22,2
17722 НН 9,25
17958 МБГ 33,75
17959 МБГ 31,6
17960 МБГ 36,5
17963 НН 28,5
17965 БХФ 15,8
17966 БХФ 37,5
17967 БХФ 17
17968 БХФ 20
17969 БХФ 34,6
17970 БХФ 24,5
17971 БХФ 23,5
17975 НН 22,8
17976 БХФ 11,75
17977 БХФ 22,8
17979 БХФ 20
17981 НУТ 8
17982 НУТ 26,25
17983 МБГ 32,5
17984 МБГ 26,5
17985 БХФ 23,1
17986 БХФ 14,9
17992 БХФ 31
17998 НУТ 34
18001 НУТ 27,1
18002 МБГ 23
18003 МБГ 22,8
18007 НН 12
18008 НН 33,4
18009 БХФ 17,75
18012 МБГ 32,75
18013 НУТ 6,5
18014 НУТ 12,5
18015 МБГ 34
18017 НУТ 24,1
18018 НУТ 17,75
18019 МБГ 36
18020 МБГ 27,5
18023 МБГ 35
18025 МБГ 27,75
18026 МБГ 12,25
18030 БХФ 26,25
18031 БХФ 16,25
18032 БХФ 5,9
18033 БХФ 31
18036 БХФ 33,3
18038 БХФ 26,1
18041 НН 20
18042 БХФ 3,3
18043 МБГ 30
18045 МБГ 20,8
18046 МБГ 33,5
18048 МБГ 23,75
18049 НУТ 12
18051 МБГ 24
18052 МБГ 21,75
18053 МБГ 34
18054 БХФ 24,3
18055 МБГ 30,5
18056 НН 18,1
18057 БХФ 28,5
18059 БХФ 30,5
18060 НУТ 22,4
18061 НУТ 20,25
18063 МБГ 12
18064 НУТ 27,1
18066 МБГ 26,25
18067 МБГ 36
18069 БХФ 30,25
18206 БХФ 17,6
18209 НН 16,5
18213 БХФ 36,5
18215 БХФ 25,8
18216 БХФ 20
18217 БХФ 30
18222 БХФ 34,25
18228 БХФ 27,8
18229 БХФ 7,2
18239 БХФ 27,75
18253 БХФ 25,25
18039 БХФ 24,75
16296 БХФ 13,25
18021 МБГ 26,5
   

11 јануари 2022

РЕЗУЛТАТИ од ВТОР ПРАКТИЧЕН КОЛОКВИУМ по Клеточна биологија и Цитологија, одржани на 10.01.2022 и 11.01.2022 год.

Колоквиумот се положува со освоени минимум 3,5 поени од вкупно 7.

индекс бр. насока освоени поени
16296 БХФ 6.5
17705 МБГ 4
17958 МБГ 3
17959 МБГ 4
17960 МБГ 7
17962 МБГ 7
17963 НН 2
17965 БХФ 2,5
17966 БХФ 6
17967 БХФ 3,5
17968 БХФ 3
17969 БХФ 7
17970 БХФ 5,5
17971 БХФ 6
17973 МБГ 5
17974 МБГ 7
17975 БХФ 2
17977 БХФ 4
17978 БХФ 6
17979 БХФ 4
17980 МБГ 7
17981 НУТ 3
17982 НУТ 3,5
17983 МБГ 7
17984 МБГ 6
17985 БХФ 2,5
17986 БХФ 0
17992 БХФ 5,5
17993 БХФ 3,5
17998 НУТ 1
18001 НУТ 3
18002 МБГ 6.5
18003 МБГ 6
18005 НН 0
18007 НН 4,5
18008 НН 3,5
18009 БХФ 3
18012 МБГ 6
18013 НУТ 0,5
18014 НУТ 0
18015 МБГ 5
18017 НУТ 1
18018 НУТ 3
18019 МБГ 4.5
18020 МБГ 3
18021 МБГ 6
18023 МБГ 7
18025 МБГ 4
18026 МБГ 4
18027 МБГ 6.5
18029 МБГ 2.5
18030 БХФ 6
18031 БХФ 1,5
18032 БХФ 2
18033 БХФ 5
18034 НН 2
18036 БХФ 6
18038 БХФ 3,5
18039 БХФ 4
18040 БХФ 6
18041 НН 2,5
18042 БХФ 2
18043 МБГ 3.5
18045 МБГ 6
18046 МБГ 5
18047 МБГ 6
18048 МБГ 5
18049 НУТ 4
18050 НУТ 1
18051 МБГ 6,5
18052 МБГ 0,5
18053 МБГ 6
18054 БХФ 0
18055 МБГ 6
18056 НН 2
18057 БХФ 6,5
18059 БХФ 5
18060 НУТ 2,5
18061 НУТ 4
18062 МБГ 3,5
18063 МБГ 3,5
18064 НУТ 6,5
18066 МБГ 5,5
18067 МБГ 3
18069 БХФ 2
18073 БХФ 3,5
18074 БХФ 3
18206 БХФ 3,5
18209 НН 3,5
18213 БХФ 6
18215 БХФ 3,5
18216 БХФ 1,5
18217 БХФ 5,5
18218 НН 3,5
18219 НН 3
18222 БХФ 5
18225 БХФ 4
18227 БХФ 4
18228 БХФ 5
18229 БХФ 3,5
18230 НН 1,5
18239 БХФ 5
18250 БХФ 6
18253 БХФ 6

 


11 јануари 2022

Резултати од 1 колоквиум теорија Биохемија 1/Општа Биохемија

Резултатите од првиот колоквиум по предметот Биохемија 1/Општа биохемија може да е видат на следниот линк

https://drive.google.com/file/d/1Esf7MrAcF0myZ1dl6rtRezLKu2bD5E4v/view?usp=sharing

 

Скопје, 11.01.2022

 

Катедра за експериментална биохемија


10 јануари 2022

Термини за полагање во ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА испитна сесија

Проф. д-р Дана Прелиќ и Проф. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска, дипл. биолог Викторија Бошеска

 

I декада - теорија

датум

термин

просторија

предмет

насока

Начин на полагање

 

 

 

 

 

 

20.01.2022, четврток

10:00 – 12:00 ч.

online

Основи на екологија и еволуција

 • биохемиско-физиолошка насока,
 • молекуларна биологија

писмено

 

20.01.2022, четврток

10:00 – 12:00 ч.

online

Анимална екологија

наставна насока

писмено

20.01.2022, четврток 

10:00 – 12:00 ч.

online

Зоогеографија

наставна насока

писмено

20.01.2022, четврток 

10:00 – 12:00 ч.

online

Општа екологија

Еколошка насока

писмено

20.01.2022, четврток

10:00 – 12:00 ч.

online

Антропогени екосистеми

еколошка насока

писмено

20.01.2022, четврток

од 10:00 ч.

online

Биоми

 • еколошка насока
 • наставна насока
 • молек.биологија
 • биох.-физиологија

усно

20.01.2022, четврток

од 10:00 ч.

online

Здравствена екологија

 • Нутриционизам
 • биох.-физиологија

усно

20.01.2022, четврток

од 10:00 ч.

online

Математичко моделирање во биологија

 • еколошка насока
 • наставна насока

 

усно

20.01.2022, четврток

од 10:00 ч.

online

Популациска екологија и математичко моделирање

 • молек.биологија
 • биох.-физиологија

усно

Полагањето на предметите ќе се одвива по електронски пат на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните институтски е-адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање.

Ве замолувам најдоцна до 17.01.2022 (понеделник) да го пријавите своето учество на овој линк.

I декада – практично

19.01.2022,

среда

10:00 – 12:00 ч.

Полагањето на практичните испити ќе се одвива online на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните институтски е-адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање.

Ве замолувам најдоцна до 17.01.2022 (понеделник) да го пријавите своето учество на овој линк.

 

II декада - теорија

датум

термин

просторија

предмет

насока

Начин на полагање

 

 

 

 

 

 

10.02.2022, четврток

10:00 – 12:00 ч.

online

Основи на екологија и еволуција

 • биохемиско-физиолошка насока,
 • молекуларна биологија

писмено

10.02.2022, четврток

10:00 – 12:00 ч.

online

Анимална екологија

наставна насока

писмено

10.02.2022, четврток

10:00 – 12:00 ч.

online

Зоогеографија

наставна насока

писмено

10.02.2022, четврток

10:00 – 12:00 ч.

online

Општа екологија

еколошка насока

писмено

10.02.2022, четврток

10:00 – 12:00 ч.

online

Антропогени екосистеми

еколошка насока

писмено

10.02.2022, четврток

од 10:00 ч.

online

Биоми

 • еколошка насока
 • наставна насока
 • молек.биологија
 • биох.-физиологија

усно

10.02.2022, четврток

од 10:00 ч.

online

Здравствена екологија

 • нутриционизам
 • биох.-физиологија

усно

10.02.2022, четврток

од 10:00 ч.

online

Математичко моделирање во биологија

 • еколошка насока
 • наставна насока

 

усно

10.02.2022, четврток

од 10:00 ч.

online

Популациска екологија и математичко моделирање

 • молек.биологија
 • биох.-физиологија

усно

Полагањето на предметите ќе се одвива по електронски пат на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните институтски е-адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање.

Ве замолувам најдоцна до 07.02.2022 (понеделник) да го пријавите своето учество на овој линк

II декада – практично

09.02.2022,

среда

10:00 – 12:00 ч.

Полагањето на практичните испити ќе се одвива online на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните институтски е-адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање.

Ве замолувам најдоцна до 07.02.2022 (понеделник) да го пријавите своето учество на овој линк.

 


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.