Соопштенија

30 ноември 2022

Пофалници за постигнат успех и најдобри студенти по години 

Почитувани студенти,

Во рамки на активностите по повод 16-ти Декември патрониот празник на Факултетот, се доделуваат дипломи за дипломираните студенти и пофалници за постигнат успех и најдобри студенти по години (прва, втора и трета).

Критериумите за доделување пофалница се: просек над 8,50 и да бидат положени сите предмети од претходните години заклучно со септемвриската сесија. 

Сите студенти кои ги исполнуваат наведените критериуми имаат право да се пријават, најдоцна до 08.12.2022 год.

Заради евалуација и рангирање потребно е да ги доставите своите индекси во Библиотеката на Институтот за биологија (заедно со е-mail адреса за контакт) или уредно скенираните страници од индексот да ги доставите електронски до inbio@pmf.ukim.mk (со име и презиме и насока во предметот на пораката). 

Од Раководител на Институтот за биологија


30 ноември 2022

Отворен ден на УКИМ, 2.12.2022 год.

На 2.12.2022 год. во рамките на настанот Отворен ден на УКИМ, од 10 и од 12 часот, Инситутот за биологија ги отвора вратите за сите заинтересирани средношколци - идни студенти. Ве очекуваме!

симни документ


29 ноември 2022

Резултати од испитите одржани во НОЕМВРИСКА сесија за предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска

Анатомија и морфологија на растенија
    Теорија 1 дел (мин. 18) Теорија 2 дел (мин. 20) Практичен (мин.10- 2х5 бода)
17984 МБГ   30  
17409 БХФ   17 (да се јави на консултации)  
18040 БХФ   28  
17992 БХФ   15  
17986 БХФ 2,5   4
16012 НН 0 0  
18069 БХФ 31    
17983 МБГ   32  
17971 БХФ 21    
17993 БХФ     5 (1 дел)
Генетика
    Теорија 1 дел Теорија 2 дел Практичен (мин.7)
16727 НУТ 28,4   7
16759 МБГ     4
16728 БХФ   19,8  11
16072 МБГ   22  
17701 НУТ 12,7 не положи 1
17735 НУТ не положи не положи 7
17909 НУТ 20,6 не положи 4,5
17688 НУТ не положи    
17724 НУТ 20   3
16029 БХФ 24,2 22,2 7
17762 НУТ 22,5   се откажа
16745 МБГ     4,5
17314 Б-Х     0

29 ноември 2022

Термин ПРВ КОЛОКВИУМ по Генетика кај проф.др.Гордана Димеска

ПРВИОТ КОЛОКВИУМ по предметот ОПШТА ГЕНЕТИКА кај проф.др.Гордана Димеска ќе се одржи на 12.12.2022 год. од 14.00 до 16.00 часот во Физички амфитеатар. 

Студентите кои планираат да полагаат да се запишат на следниот ЛИНК.28 ноември 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ ТЕОРЕТСКИ КОЛОКВИУМ ОД ПРЕДМЕТОТ 

ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК ОДРЖАН НА 26.11. 2022

КАЈ ПРОФЕСОР Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА

НА СЛЕДНИОТ ЛИНК СЕ ОБЈАВЕНИ ОСВОЕНИТЕ ПОЕНИ ОД ПРВИОТ ТЕОРЕТСКИ КОЛОКВИУМ.

ПОЕНИТЕ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ НА КРАЈОТ ОД РАБОТНАВА НЕДЕЛА


26 ноември 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ОДРЖАНИ ВО НОМЕВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

КАЈ ПРОФ. Д-Р МИЛИЦА РИСТОВСКА

НА СЛЕДНИОТ ЛИНК Е СПИСОКОТ НА ПОЛОЖЕНИ СТУДЕНТИ


26 ноември 2022

Резултати

Од испитот по предметите Хистологија и Хистологија и ембриологија одржани во Ноемвриска сесија кај Проф. Ребок

 

 

Број на индекс

Бодови

резултат

18227

46,5

Положи

18209

62

Положи

18056

62

Положи

18034

40

Положи

18005

61,5

Положи

17751

40

Положи

17939

24

Не положи

17704

31

Не положи

17591

32

Не положи


25 ноември 2022

Резултати од практичен испит кај Проф. д-р Ленка Цветановкса 

ноемвриска испитна сесија 22.11.2022 година

                                             БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17450

10

2

МБГ

17520

10

3

МБГ

17426

10

4

МБГ

17472

9

5

МБГ

17396

8

6

МБГ

17440

6

                                       ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БН

17767

5

2

БН

17768

5

 

25.11.2022 год.                            КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

 


22 ноември 2022

ТЕРМИНИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА

- ОДДЛЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА-

Практичен испит  22.11.2022 10:00h

Теорија                  25.11.2022 09:00h

Испитите за сите предметите на одделението за Екологија на растенијата ќе се одржат во просторијата 223

ТЕРМИНИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА

- ОДДЛЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА-

Практичен испит  22.11.2022 10:00h

Теорија                  25.11.2022 09:00h

Испитите за сите предметите на одделението за Екологија на растенијата ќе се одржат во просторијата 223


21 ноември 2022

НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022

резултати од теоретскиот испит група предмети

од областа на систематика и филогенија на виши растенија

21.11.2022

Проф. д-р Митко Костадиновски

 

Систематика на растенија (Биохемија и физиологија)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

17295

-

26

 

17312

-

25

 

16517

-

17

 

17698*

7

12

 

17716*

14

8

 

17733*

2

7

 

16519

3

-

Систематика на растенија (молекуларна биологија со генетика)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

17744*

15,5

-

 

17498*

-

14,5

 

17417*

14

-

 

17761*

9

11,5

 

17945*

3,5

3,5

 

17915*

13

8

 

17781*

13,5

7

Кормофита (наставна насока, еколошка насока)

 

 

17219*

9,5

-

 

17214*

-

14

 

16999*

-

12

 

17415*

14

-

 

Забелешка: минимален број на поени за индексите со астериск (*) е 11, додека за останатите е 15.

 


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.