Соопштенија

16 Ноември 2018

Термини за полагање на првиот колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов


Полагањето на првиот колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов ќе се одржи на:

 • 23.11.2018 година (петок) од 9 часот за студентите од насоката Молекуларна биологија;
 • 28.11.2018 година (среда) од 9:30 часот за студентите од насоката Биохемија и физиологија.

12 Ноември 2018

Термини за полагање во ноемвриска испитна сесија на предметите кај професор д-р Сашо ПановТермините за полагање во ноемвриска испитна сесија на предметите кај професор д-р Сашо Панов се:

 • испит од практичниот дел од наставата на 26.11.2018г (понеделник) 
 • испит од теоретскиот дел од наставата на 28.11.2018г (среда)

 Испитите започнуваат во 12 часот.  

За подобра организација на испитот, молиме студентите да се евидентираат на списокот на огласната табла пред Лабораторијата за молекуларна биологија најдоцна 2 часа пред полагањето. 


10 Ноември 2018

Термини за ноемвриска и априлска испитна сесија на ПМФ-Скопје

 • Ноемвриска сесија: 26 - 30. 11. 2018 год.
 • Априлска сесија: 15 - 19. 4. 2019 год.

Одлуката може да се погледне во прикачениот документ.

симни документ


10 Ноември 2018

Термин за практичните испити, на Одделението за општа физиологија и имунологија, во ноемвриска испитна сесија во учебна­та 2017/2018 година

Термин за практичните испити во ноемвриската испитна сесија (учебна­ 2017/2018г.) е 30.11.2018, со почеток во 12 часот.


29 Октомври 2018

Оглас за избор на демонстратори за учебната 2018/2019 година

Огласот и формуларот за пријава може да се најдат во прикачениот документ.

симни документ


19 Октомври 2018

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО 22.10.2018 (ПОНЕДЕЛНИК) - НЕРАБОТЕН ДЕН

Почитувани,

поради интервенции на електричната мрежа и прекин на напојувањето во сите згради на ПМФ-Скопје, во понеделник (22.10.2018 год.) нема да се работи. Ќе следи дополнително известување во врска со една работна сабота, како надомест за изгубениот работен ден.

Со почит,

ИБ


15 Октомври 2018

Erasmus Mundus TROPIMUNDO Master programme

Стипендии за студирање на втор циклус - магистерски студии во рамките на Erasmus Mundus мрежата на универзитети, достапни и за студентите на УКИМ. Тековниот повик е посебно интересен за студентите од ИБ. Повеќе информации во прикачениот документ и на веб сајтот: http://www.tropimundo.eu .

симни документ


09 Октомври 2018

Правила на однесување во лабораторија 217 - информативен пакет за студенти

 

СИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ ДЕЛ ОД ЛАБОРАТОРИЈА 217

ИМААТ ОДГОВОРНОСТИ ЗА

РАБОТНИОТ ПРОСТОР

 

Правилник на однесување за студенти!

 • Дојдете подготвени за работа - прочитајте ја задачата пред да започне вежбата!
 • Работете тивко – почитувајте ја индивидуалната апликација на знаењето како и тимската соработка!
 • Во лабораторијата е строго забрането внесување на храна и пијалак (освен шише вода).
 • Забрането е острење на моливи или боички под/над клупа, оставање на хартија или било какви други отпадоци под/над клупите.
 • Забрането придвижување, преместување или било какво друго манипулирање со микроскопите освен за време на изведување на вежбите.
 • Должни сте да се грижите за своето работно место за време на вежбата според дадените упатства од асистентот.
 • Пред да ја напуштите лабораторијата, од био-безбедносни причини, должни сте да оставите чист работен простор и да го вратите столчето под маса.

 

 1. 1.   Правила за ракување со микроскоп!
 • Микроскопот кој се наоѓа на крајот на масата го доближувате до потребното растојание, а по завршувањето на вежбата го враќате на истото место.
 • По завршувањето на вежбите должни сте да ги поставите микроскопите на најмало зголемување, да ги прекриете со навлака и да ги вратите на крајот на масата.
 • На почеток на вежбата е должни сте да го проверите микроскопот со кој работите и да пријавите доколку има недостатоци на истиот (недостасуваат делови и сл.).
 • На останатите упатствата за ракување со микроскопите, кои ќе ги добиете од страна на асистентот, морате строго да се придржувате!

 

 1. 2.   Правила за вежбите со дисекција!
 • Најстрого се забранува оштетување на восокот во кадичките за дисекција (преку гребење со пинцети, забодување на големaта игла од приборот за дисекција и сл.)
 • Восокот од кадичките задолжително исплакнете го со вода на крајот од вежбата!
 • Должности на студентот за приборот за дисекција:
 1.    пред да започне дисекцијата пријавете некомплетен или оштетен прибор за дисекција!
 2.    на крај од дисекцијата темелно исчистете го приборот за дисекција (со средство за садови) и вратете го во сува состојба!
 • Остатоците од животински материјал (БИО-ОТПАД) задолжително фрлете ги во посебна ќеса!
 • По завршувањето на дисекцијата пребришете го работното место и оставете го во чиста и сува состојба.

04 Октомври 2018

Распоред за предавања - Цитологија (нутриционизам)

ЦИТОЛОГИЈА  - РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 2018/2019

 **во просторија 148 за предавањата кај проф.др.Катерина Ребок

**во физички амфитеатар за предавањата кај проф.др.Гордана Димеска

Понеделник (800- 1000)

Четврток (800- 1000)

 

 

Проф. д-р Катерина Ребок

04.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

08.10.2018

ПРАЗНИК

11.10.2018 

Проф. д-р Катерина Ребок

15.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

18.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

22.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

25.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

29.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

01.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

05.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

08.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

12.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

15.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

19.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

22.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

26.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок 

Колоквиум 1 

29.11.2018 

Проф. д-р Гордана Димеска

03.12.2018 

Проф. д-р Гордана Димеска

06.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

10.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

13.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

17.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

20.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

24.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

27.12.2018

ПРАЗНИК

31.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска 

03.01.2019

ПРАЗНИК

07.01.2019

Проф. д-р Гордана Димеска

11.01.2019

Проф. д-р Гордана Димеска 

Колоквиум 2 

14.01.2019

 

 


04 Октомври 2018

Распоред за предавања -Цитологија (биологија-наставен кадар)

ЦИТОЛОГИЈА  - РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 2018/2019

 **во просторија 148 за предавањата кај проф.др.Катерина Ребок

 **во физички амфитеатар за предавањата кај проф.др.Гордана Димеска

Понеделник (800- 1000)

Четврток (800- 1000)

 

 

Проф. д-р Катерина Ребок

04.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

08.10.2018

ПРАЗНИК

11.10.2018 

Проф. д-р Катерина Ребок

15.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

18.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

22.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

25.10.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

29.10.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

01.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

05.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

08.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

12.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

15.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

19.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

22.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок

26.11.2018

Проф. д-р Катерина Ребок 

Колоквиум 1 

29.11.2018 

Проф. д-р Гордана Димеска

03.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

06.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

10.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

13.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

17.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

20.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

24.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

27.12.2018

ПРАЗНИК

31.12.2018

Проф. д-р Гордана Димеска

03.01.2019

ПРАЗНИК

07.01.2019

Проф. д-р Гордана Димеска

11.01.2019

Проф. д-р Гордана Димеска

Колоквиум 2

14.01.2019

 

 


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.