Соопштенија

25 Ноември 2020

Промена во термин за полагање во ноемвриска (дополнителна) испитна сесија кај Проф. д-р Ленка Цветановска

По барање на студентите терминот за испити кај Проф. д-р Ленка Цветановска во ноeмвриската (дополнителна) испитна сесија се преместува на 26.11.2020 во 10 часот.

Катедра за Растителна Биохемија и Физиологија


24 Ноември 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се молат студентите кои што се пријавиле на овој линк за полагање со физичко присуство на некој од испитите кај проф. д-р Гордана Димеска, да го додадат својот мејл за контакт на истиот линк.

Со почит,

Катедра за генетика


23 Ноември 2020

Резултати од прв теоретски колоквиум по предметот Анатомија на човек одржан на 21.11.2020

Колоквиумот се положува со минимум 18 освоени поени.


21 Ноември 2020

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕНЗИМОЛОГИЈА кај проф. д-р Сузана Диневска - Ќовкаровска

Се известуваат сите студенти кои планираат да полагаат устен испит по ЕНЗИМОЛОГИЈА да се јават на долунаведениот линк на ZOOM во понеделник (30.11.2020) во 11h.

Дополнително, во договор помеѓу студентите и професорот, ќе се дефинираат термините за полагање.

Линк за ЗООМ - 
Од предметниот професор


18 Ноември 2020

ТЕРМИНИ ЗА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ЗА ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ СЛУШААТ КАЈ ПРОФ. Д-Р  КАТЕРИНА РУСЕВСКА

 


Испитите ќе се одржат онлајн, на 25.11.2020 почнувајќи од 10:00ч 

Сите студенти задолжително да  да се пријават за полагање најдоцна до 23.11.2020 на krusevska@pmf.ukim.mk.


17 Ноември 2020

Информации за полагањата во дополнителната (ноемвриска) испитна сесија кај проф. д-р С. Крстиќ

-за насоките молекуларна биологија со генетика,  биохемија и физиологија и екологија

Им се соопштува на студентите дека испитите ќе се реализираат во следниве термини:

- 30.11.2020 практичен испит по Алгологија и микологија и Систематика на растенија 1

- 01.12.2020 теоретски испит (колоквиум 1 и 2) по предметите Алгологија и микологија, Систематика на растенија 1 и Биотехнологија

- 02.12.2020 усен испит по Алгологија и микологија и Систематика на растенија 1

- 03.12.2020 усен испит по Биотехнологија, Хидробиологија, Екологија на опасни алги и Примена на дијатомеи во екологија и медоцина

Сите испити ќе бидат изведени online преку skype од 11:00 часот.

Сите студенти кои ќе полагаат треба да го пријават испитот на iknow како и кај предметниот асистент на email borisaleksovskian@yahoo.com со информација за нивната skype adress.

Од предметниот наставник


16 Ноември 2020

ТЕРМИНИ ЗА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ НА КАТЕДРАТА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Испитите на катедрата по екологија на растенија ќе се одржат онлајн, почнувајќи од 10:00ч во следните термини:

- Практичен испит 23.11.2020

- Теоретски испит 26.11.2020

Сите студенти да се пријават за полагање на mtrenceva@gmail.com


16 Ноември 2020

НОЕМВРИСКА СЕСИЈА за предмети кои се слушаат кај проф.др.Катерина Ребок

Испитот за предметите кои се слушаат кај проф.др.Катерина Ребок, ќе се одржи на 27.11.2020 год. од 11 часот во БА-205.

Пријавување за полагањето на следниот линк.


16 Ноември 2020

НОЕМВРИСКА СЕСИЈА за предмети кои се слушаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева

Испитот за предметите кои се слушаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева, ќе се одржи на 25.11.2020 год. од 11 часот во БА-205.

Студентите кои планираат да полагаат да се запишат на следниов линк.


15 Ноември 2020

ТЕРМИНИ ЗА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 година

Одделение за систематика и филогенија на виши растенија и фитогеографија со фитоценологија

проф. д-р Владо Матевски – Кормофита (наставна насока)

проф. д-р Митко Костадиновски – Кормофита (еколошка насока), Систематика на растенија (биохемија и физиологија, молекуларна биологија, двопредметни студии биологија-хемија)

проф. д-р Рената Ќуштеревска – Ботаника (еколошка насока, двопредметни студии биологија-хемија); Анатомија и морфологија на растенија, Фитогеографија со фитоценологија (наставна насока); Фитоценологија со вегетација на Македонија, Биогеографија (еколошка насока)

Предиспитни вежби

1 декември 2020

10:00 часот

Практичен испит

2 декември 2020

9:00 часот

Теоретски испит

3 декември 2020

во договор со наставникот

Напомени:

Практичниот испит ќе се одвива со физичко присуство.

Начинот на полагање на теоретскиот испит ќе биде во договор со предметниот наставник.

Ќе можат да полагаат само студенти кои ги имаат регулирано административните обврски со студентски прашања и се внесени во iknow системот.


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.