Соопштенија

14 Септември 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ И ПИСМЕНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА ДИМЕСКА

ОДРЖАНИ ВО АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА, ВТОРА ДЕКАДА  

 

Резултатите може да ги погледнете на следниов линк.


11 Септември 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕОРЕТСКИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЈА

(СТУДИИ ПО МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА; СТУДИИ ПО БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА)

ВТОРА ДЕКАДА (10.09.2020)

проф. д-р Митко Костадиновски

Студент

Индекс

Колоквиум

прв

втор

 

16054

5

1

 

15465

18

3

 

15464

7

19

 Колоквиумот е положен ако се освоени најмалку 15 бодови


11 Септември 2020

За студентите кои слушале Клиничка биохемија во летниот (covid) семестар

Се известуваат студентите што го имаат запишано предметот Клиничка биохемија по прв пат во летниот (covid) семестар во академската 2019/2020 дека доколку го запишат предметот по втор пат задолжително е присуство на практична настава.

 

11.09.2020

Катедра за експериментална биохемија


10 Септември 2020

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

Сите информации во врска со уписот на зимскиот семетар за студентите од насоката Биохемија и физиологија се дадени во приложениот документ.

Со почит,

Координатор за насоката Биохемија и физиологија

симни документ


09 Септември 2020

Испитот по Типологија на животни 2Споредбена анатомија и Анатомија на човек во втора декада (10.9.2020) ќе се одвива во физички амфитеатар

Се известуваат студентите кои се пријавиле за испит во втора декада (10.09.2020) по сите наведени предмети, дека полагањето ќе се одвива само во физички амфитеатар.

Ве замолуваме во 10 часот сите да бидете во дворот на факултетот, на соодветно растојание и да ја носите задолжителната заштитна опрема. Со помош на еден назначен координатор ќе бидете спроведени до амфитеатарот, каде понатаму ќе ги добиете соодветните инструкции.

Потсетување: задолжително со себе носете индекс!

Јулијана Арсовска (julijana.arsovska@pmf.ukim.mk)

Милица Ристовска (milica.ristovska@yahoo.com)


09 Септември 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО РАСТИТЕЛНА ЕКОФИЗИОЛОГИЈА (09.09.2020)

  1. 16009       7 бода
  2. 16022       9 бода
  3. 16505      12 бода
  4. 16034      12 бода
  5. 16502       7 бода
  6. 16510       4 бода
  7. 16299       12 бода
  8. 15620       10 бода
  9. 16047         7 бода

Испитот се положува со освоени минимум 7 од максимум 12 бода.


07 Септември 2020

Известување за испити на Катедра за анимална физиологија и ензимологија на 15.09.2020

Почитувани колеги, 

Ве известувам дека писмените испити на 15.09.2020, во Физички амфитеатар.  ќе започнат во 10ч наместо во 11ч, . 

Ви благодарам за разбирањето

Проф Билјана Миова


05 Септември 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ И ПИСМЕНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА ДИМЕСКА

ОДРЖАНИ ВО АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА, ПРВА ДЕКАДА  

Резултатите може да ги најдете на следниов линк.


02 Септември 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГААТ ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА АЛГОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р СВЕТИСЛАВ КРСТИЌ

Термини за одржување на испитите кај проф. д-р С. Крстиќ во септемвриската испитна сесија 2020 

 

Напомена: студентите задолжително да се најават во која декада и кој дел од испитот ќе го полагаат преку пополнување на табелата дадена од предметниот асистент. Ве замолуваме за групна порака која ќе опфати информации за сите студенти!

декада

2.9.2020– практичен испит по Алгологија и микологија (Систематика на растенија I)

3.9.2020  – теоретски испит (колоквиуми) по Алгологија и микологија (Систематика на растенија I) и биотехнологија

4.9.2020– устен испит по Алгологија и микологија (Систематика на растенија I) и биотехнологија

 

II декада

14.9.2020– практичен испит по Алгологија и микологија (Систематика на растенија I)

15.9.2020– теоретски испит (колоквиуми) по Алгологија и микологија (Систематика на растенија I) и биотехнологија

16.9.2020– устен испит по Алгологија и микологија (Систематика на растенија I) и биотехнологија

 

III декада

23.9.2020– практичен испит по Алгологија и микологија (Систематика на растенија I)

24.9.2020– теоретски испит (колоквиуми) по Алгологија и микологија (Систематика на растенија I) и биотехнологија

25.9.2020– устен испит по Алгологија и микологија (Систематика на растенија I) и биотехнологија

Правила и информации за одржување на испитите кај проф. С. Крстиќ во септемвриската испитна сесија 2020

 

Почитувани,

согласност текот на ситуациите со Корона вирусот, полагањата ќе се извршат online, преку skype.

Практичното ќе се изврши преку покажување на слики од објектите и ваше препознавање на истите, наведување на нивната систематика и екологија (каде живеат). Сликите ќе бидат од практикумот или од презентациите за вежби.

Теоретските испити ќе се изведат преку усно одговарање на 10-15 куси прашања за секој колоквиум.

Усниот испит (доколку ги положите практичниот и теоретскиот) ќе ги одржи професорот.

Термините кои веќе ги истакнавме (датумите) за 3-те декади важат, со напомена дека испитите ќе мора да се извршат онлине. За таа цел, секој од вас ќе треба да пополни информации во табелата која ви е испратена, каде ќе го наведете skype ID. Предметниот асистент потоа ќе ве додаде на skype сите и, ќе ве информира за приближното време во кое вие ќе треба да се вклучите на skype за да го спроведеме испитот.

ВАЖНА НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ МОРА ДА СЕ НАЈАВАТ ВО IKNOW СИСТЕМОТ ЗА ПОЛАГАЊЕТО!

ЗАМОЛУВАМЕ ЗА ВАША РАСПРЕДЕЛБА НИЗ 3-ТЕ ДАДЕНИ ДЕКАДИ, СО НЕ ПОВЕЌЕ ОД 10-ТИНА СТУДЕНТИ ЗА СЕКОЈА ДЕКАДА.

Предметен професор,

Проф. д-р С. Крстиќ

 

 


01 Септември 2020

УСНИ ИСПИТИ НА 10.09.2020 кај проф. Билјана Миова

Почитувани колеги, 

 

Ве известувам дека усните испити на 10.09.2020 (четврток) на ЗООМ ќе почнат во 9,30ч. 

Проф Билјана Миова<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.